Početna / Josipa Bišćan

Josipa Bišćan

sestra_josipa_biscan

ŽIVOTOPIS

Ime i prezime: Josipa Bišćan, mag. med. techn.

Rođena: 14. 2. 1963., Busovača, BiH
Kontakt: 091/4594 706
gl.sestra@medikol.hr, biscanjosipa@gmail.com

OBRAZOVANJE
1997.-1980. Srednja Medicinska škola, Zenica, BiH (3. i 4. razred položila u jednoj godini)
1993.-1995. Medicinski fakultet Rijeka, Studij sestrinstva (dvogodišnji), Studij uz rad
2000.-2001. III. Razlikovna godina, Studij sestrinstva, Visoka zdravstvena škola Zagreb, Studij uz rad
2012. -2014. Sveučilišni diplomski studij sestrinstva na Medicinskom fakultetu u Zagrebu

RADNO I PROFESIONALNO ISKUSTVO
1980.-1997. Klinika za traumatologiju, Zagreb
· Odjel Anestezije i intenzivnog liječenja
· Hitni bolnički prijem
1993.-1995. Ratna područja Nova Bila, BiH; Tolisa, BiH; Knin, Hrvatska
· Član ratne bolničke ekipe u svojstvu anesteziološkog tehničara
1997.-2007. KB Dubrava, Zagreb
· Glavna sestra na odjelima anestezije i JIL-a te Hitnog bolničkog prijema.
2001.-2003. Jedan od voditelja timova unutar projekta Ministarstva zdravstva „Uvođenje informatizacije u zdravstvu – IBIS u KB Dubrava.
2003.-2005. Član Tima za kvalitetu u KB Dubrava, Zagreb
2006.-2008. Član Tima za kvalitetu HKMS, uvodila ISO 9001:2004 u HKMS
2007. → Poliklinika Medikol, Zagreb,
· Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo-glavna sestra
2008. → Predstavnik Uprave za kvalitetu i zaštitu okoliša (uvodila ISO 9001:2004 i ISO
14001:2000 u Poliklinici)

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE
Od 2003. menadžer kvalitete, Oskar edukos, s europskim certifikatom menadžera kvalitete EOQ QSM (European Organization for Quality) – certifikat pravodobno obnavljan (23.5.2016.)

ČLANSTVA I STRUKOVNE AKTIVNOSTI
1982.→ Hrvatska udruga medicinskih sestara
1997.-2003. Član uredništva, korektori i redaktor glasila HUMS-a „Sestrinski glasnik“
2002.-2006. Član uredništva stručnog sestrinskog časopisa „Glasnik Udruge medicinskih sestara i tehničara Središnja Bosna“
2003.→ Član menadžera kvalitete RH
2011.→ Uredništvo Sestrinskog glasnika, časopisa Hrvatske udruge medicinskih sestara
2001.-2006. Predsjednica Podružnice Hrvatske udruge medicinskih sestara KB Dubrava.
2003.-2006. Glavna urednica specijaliziranog medicinskog časopisa „Signa Vitae“
1998.-2005. Predsjednica i osnivač Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Hrvatske udruge medicinskih sestara te organizator brojnih stručnih skupova, seminara i tečajeva u organizaciji Sekcije
2005.-2007. dopredsjednica Hrvatskog društva medicinskih sestar anesteziologije, reaniamtologije, intenzivnog liječenja i transfuzije
2005.→ Član HKMS
2005. Član Povjerenstva za izradu standarda u ime HKMS pri Ministarstvu zdravstva
2005.→ Tajnica Podružnice Grada Zagreba HKMS-a
2005.-2006. Član uredništva službenog glasila HKMS
2007. Član Hrvatske udruge za rane
2006.-2008. Predsjednica Povjerenstva za kontrolu kvalitete Hrvatske komore medicinskih sestara
2008.-2012. Član Upravnog odbora HUMS-a
2012.-2013. Predsjednik Upravnog odbora HUMS-a
2010.-2012. Voditelj radne grupe medicinskih sestara pri Hrvatskom društvu za unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite HLZ-a član Društva i aktivni sudionik PATH radionica – predstavnik HUMS-a
2012.→ Osnivač i predsjednica Društva za kvalitetu Hrvatske udruge medicinskih sestara.
2013. Član radne skupine za izradu prijedloga Nacrta Nacionalnog programa zaštite zdravlja i sigurnosti na radu djelatnika zaposlenih u zdravstvu pri Ministarstvu zdravlja RH

Organizator i predavač brojnih stručnih skupova, autor stručnih radova objavljenih u Zbornicima radova i časopisu Hrvatske udruge medicinskih sestara.
2015.→ predsjednica Glavnog odbora HUMS-a
Područja stručnog interesa: sestrinstvo, kvaliteta u zdravstvu, zaštita na radu i radni okoliš
Strani jezici: Engleski pasivno
Vozačka dozvola: B kategorija
Udana, majka dvoje djece.

Objavljeni radovi:
1. Bišćan J. Briga za kvalitetu zdravstvene skrbi, XV. Lošinjska škola, Veli Lošinj, 5.-6.9.2014.
2. Bišćan J., Mustajbegović J.,Milošević M., Nasilje nad zdravstvenim djelatnicima,Knjiga sažetaka međunarodnog simpozijuma I. kategorije „Bezbednost i zdravlje na radu u zdravstvu“, Udruženje medicinskih sestara – tehničara, Kliničkog centra Srbije „Sestrinstvo“, Beograd, 21.-23.10.2013.
3. Rimac B, Bišćan J. Sestrinska paradigma i sigurnost bolesnika, Medix 2010; vol.16, br. 86:167-170.
4. Bišćan J. Standardi u sestrinskoj njezi. Hrvatski časopis za javno zdravstvo 2008;vol.4,br.14.
5. Bišćan J. Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti: intervencije u bolnicama, 13. Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja, Plavi Fokus, HKMS, godina II, 2006. br.5;10-11.
6. Bišćan J. HKMS dobila certifikat ISO 9001, Plavi Fokus, HKMS,godina II, 2006,27.
7. Šustić A, Bišćan J. Intervju – Novi trendovi i buduće smjernice u anesteziologiji i itenzivnom liječenju, Signa Vitae2005,7-9.
8. Bišćan J. Sestrinstvo i moderna tehnologija, X. Stručni skup Društva za anesteziologiju,reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Koprivnica 20.-23. 4. 2005.
9. Bišćan J. Standardi u sestrinskoj njezi bolesnika, Signa Vitae 2004,13-14.
10. Brumini G,Bilić-Zulle L,Bišćan J. Stav liječnika i medicinskih sestara o informatizaciji u zdravstvu, Medix 2004;10:113-15.
11. Brumini G,Petrovečki M,Bišćan J,Hercigonja-Szekeres M.Stav medicinskih sestara o informatizaciji u zdravstvu, Zbornik:Komunikacija u sestrinstvu, Visoka zdravstvena škola, Zagreb,Hrvatska udruga Viših medicinskih sestara,Hrvatska udruga medicinskih sestara,Opatija 2004.
12. Bišćan J. Stres i psihička iscrpljenost, VII. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Varaždin 26.-28.5.2003.
13. Bišćan J. Standardi u sestrinskoj njezi, VII. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Bizovačke toplice 19.-21.9.2002.
14. Paver E, Bišćan J. Respiracijski filtri, VII. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Bizovačke toplice 19.-21.9.2002.
15. Bišćan J. Protokoli, VI. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Brijuni 18.-21.6.2001.
16. Crnobrnja S, Bišćan J, Bošnjak D. Primjena zatvorene bronhoaspiracije u JIL-u, cost benefit, V. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Brijuni 19.-22.6.2000.
17. Tuđa A, Bišćan J, Crnobrnja S. Opravdanost uporabe prozirnica, Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Brijuni 19.-22.6. 2000.
18. Bišćan J, Mitić C. Ušteda primjenom pomagala u inkontinenciji, Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Brijuni 19.-22.6. 2000.
19. Marjačić M, Bišćan J. Medicinska sestra u JIL-u polivalentnog tipa, IV. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Brijuni 19.-22.6. 1999.
20. Posilović A, Bišćan J. Rad anesteziološkog tehničara tijekom 24-satnog dežurstva, IV. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Brijuni 19.-22.6. 1999.
21. Bišćan J, Crnobrnja S. Djelokrug rada medicinske sestre na anesteziji i intenzivnom liječenju, III. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Zagreb, 1998.
22. Bišćan J. Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti: intervencije u bolnicama, 13. Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja, Plavi Fokus, HKMS, godina II, 2006. br.5;10-11.
23. Bišćan J. Standardi u sestrinskoj njezi bolesnika, Signa Vitae 2004,13-14.
24. Bišćan J. Stres i psihička iscrpljenost, VII. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Varaždin 26.-28.5.2003.
25. Bišćan J. Menadžment u sestrinstvu, HUMS, Sestrinski glasnik 2002,br.3,5-7.
26. Lončar K, Bišćan J. Tečaj CPR – izvješće, HUMS, Sestrinski glasnik 2002., br.3; 30-31.
27. Bišćan J. Mijenjanje sestrinske prakse – upravljanje promjenama, HUMS, sestrinski glasnik 2002, br. 4,35-37.
28. Bišćan J. Postavljanjem filtara na sustave za disanje zaštitimo našeg bolesnika od neželjenih posljedica, HUMS, Sestrinski glasnik 2002. Br. 6; 22-23.
29. Bišćan J. Suvremeno zbrinjavanje dekubitalnih ulceracija, HUMS, Sestrinski glasnik 2001. Br. 2;31-32.
30. Bišćan J. Obrazovanje medicinskih sestara – što nam treba i zašto?,HUMS,Sestrinski glasnik 2001,47.
31. Bišćan J. Protokoli, HUMS, Sestrinski glasnik 2001.,br.4.22-24.
32. Bišćan J, Crnobrnja S, Bošnjak D. Eksplantacijski program, HUMS,Sestrinski glasnik 2000;br.2;9-13.

Knjige i časopisi:
1. Josipa B. i suradnici; Kvaliteta i sigurnost u zdravstvenoj njezi, HUMS, Medicinska naklada, Zagreb, 2015.
2. Fajta M. i suradnici; Živjeti s kisikom u kući – za bolesnike i članove njihovih obitelji, HKMS, Zagreb, 2006. Urednički odbor – Grgac Mladen, Lenac Saša, Bišćan Josipa
3. Fajta M. Pulmologija – zdravstvena njega plućnih bolesnika, HUMS, Podružnica KBC-a Rijeka, 2004. Recenzenti: Matanić Dubravka, Sušnik Mrvčić Bronislava, Bišćan Josipa, Aralica Merica, Novaković Irena

Aktivno sudjelovanje na znanstvenom ili stručnom skupu:
1. Bišćan J. 3. Kongres Hrvatskog društva za sigurnost bolesnika, Zagreb, Kvaliteta i sigurnost u zdravstvenoj skrbi, 4.12.2015.
2. Bišćan J. Obilježavanje Svjetskog dana prevencije dekubitusa, OB Sisak, KBC Sestre milosrdnice, studeni 2015.
3. Bišćan J.; Jadranka M., Prezentacija Nacionalnog programa zaštite zdravlja zdravstvenih djelatnika i djelatniku u zdravstvu 2015.-2020. Kongres HUMS-a, Opatija 8.-11.10.2015.
4. Bišćan J., Nasilje u radu nad medicinskim sestrama i tehničarima ,2. simpozij Društva za kvalitetu “Sigurnost kao imperativ kvalitetne zdravstvene skrbi”, Opatija8.-10.10.2015.
5. Bišćan J. Sigurnost pacijenata, 6. Kongres stručnog drupštva za suzbijanje boli, Zadar, 1.-4.10.2015.
6. Bišćan J. Sestrinstvo u Hrvatskoj nakon ulaska u EU, 4. konferencija Hospital Days 2015., 1.-2.10.2015.
7. Bišćan J. 5. Konferencija Društva za kvalitetu HUMS-a, Koprivnica, 18.-19.6.2015.
8. Bišćan J., 5. Međunarodna sestrinska konferencija „Liderstvo u sestrinstvu – pogled u prošlost za korak u budućnost“, AONE, Veli Lošinj, 7.-9.5.2015.,
9. Bišćan J., Kultura sigurnosti pacijenta u svakodnevnoj praksi, Simpozij za medicinske sestre, Dječja bolnica Srebrnjak, Zagreb, 27.3.2015.
10. Bišćan J, Specijalizirana radionica za medicinske sestre, Okrugli stol, Nadzor nad ispravnosti vođenja sestrinske dokumentacije, Hospital Days, 23.-24.9.2014.
11. Bišćan J. Briga za kvalitetu zdravstvene skrbi, XV. Lošinjska škola, Veli Lošinj, 5.-6.9.2014.
12. Bišćan J. Treba li određeno predznanje u području kvalitete biti uvjet za rad medicinske sestre u Jedinici za kvalitetu zdravstvene ustanove, 4. konferencija Društva za kvalitetu, KB Merkur, 12. 6. 2014.
13. Bišćan J. Iskustva pacijenata, Esencija sestrinstva – kvaliteta, I. simpozij Društva za kvalitetu i II. Simpozij Društva glavnih sestara, Zagreb, 14.-15.3.2014.
14. Bišćan J.,Prevencija infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u izvanbolničkim zdravstvenim ustanovama, Tečaj II. Kategorije, Društvo za kvalitetu HUMS-a i MEF Sveučilišta u Zagrebu, 8. 3. 2014., 14. 6. 2014.,
15. Bišćan J., Mustajbegović J.,Milošević M., Nasilje nad zdravstvenim djelatnicima,Knjiga sažetaka međunarodnog simpozijuma I. kategorije „Bezbednost i zdravlje na radu u zdravstvu“, Udruženje medicinskih sestara – tehničara, Kliničkog centra Srbije „Sestrinstvo“, Beograd, 21.-23.10.2013.
16. Bišćan J., Kvaliteta u sestrinstvu, AONE, Zagreb, 7.-9.10. 2013.
17. Bišćan J, Trgovec D., Upravljanje dekubitusom u RH, 16th EPUAP Open Meeting, Vienna, Austria, 28.-30.8.2013.
18. Bišćan J. Nasilje nad zdravstvenim djelatnicima, 3. konferencija Društva za kvalitetu HUMS-a „Neželjeni događaji u procesu zdravstvene njege“, Zagreb, lipanj 2013.
19. Bišćan J., Kako postići kvalitetu u zdravstvu u odnosu na kvalitetu rada?, 2. konferencija Društva za kvalitetu HUMS-a „Kako postići i održati kvalitetu u zdravstvu u odnosu na kvalitetu rada i radnih uvjeta medicinskih sestara u zdravstvenim ustanovama“, Zagreb, ožujak 2013.
20. Bišćan J. Upravljanje pritužbama – predstavljanje projekta Društva za kvalitetu HUMS-a, HUMS Jezerčica, prosinac 2012.
21. Bišćan J., BIS – sestrinska dokumentacija – sestrinska lista – svrha i/ili obaveza?, 1. konferencija Društva za kvalitetu HUMS-a „Kvaliteta zdravstvene njege je odgovornost prema društvu” – Medicinska sestra u Jedinici za kvalitetu, Zagreb, listopad 2012.
22. Bišćan J. Prikaz rada i rezultata radne grupe za izradu indikatora – dekubitus, Forum: Sustav kvalitete i bolesnikove sigurnosti, PATH radionica, Rovinj 20.-22.4. 2012.
23. Bišćan J. Kvalitetno pregovaranje, Stručni predstavnik HUMS-a za SENS radionice, Dubrovnik lipanj 2012.
24. Bišćan J. Utjecaj nacionalne organizacije, Stručni predstavnik HUMS-a za SENS radionice, Sarajevo, BIH veljača 2012.
25. Bišćan J. Uniforma medicinskih sestara – revija, Burza znanja – Gle kako izgleda, medicinska sestra, Sajam Medicina i tehnika, Zagreb, 2012.
26. Bišćan J. Plan mjerenja kvalitete-hrvatska iskustva,Kvaliteta i sigurnost pacijenta, AONE, HUMS,Zagreb, hotel Dubrovnik,10.-11.10.2011.
27. Bišćan J. Indikator dekubitus, PATH radionica, Hrvatsko društvo za unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite HLZ, Zagreb 9.12.2011.
28. Bišćan J. Bolesnikova sigurnost, 3. Simpozij kvalitete zdravstvene zaštite s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 12.2.2010.
29. Bišćan J, Mitić C, Čurić S. Projekt upravljanja kvalitetom zdravstvene njege, Inkontinencija i prevencija dekubitusa, Tečaj I. Kategorije, Zagreb 10.-12.9.2009.
30. Bišćan J. Kvaliteta zdravstvene zaštite:cilj i okvir, Zagreb 17.9.2009.
31. Bišćan J. Predstavnik HUMS-a za TAIEX konferencije – međunarodno priznavanje profesija, za sestrinstvo iprimaljstvo 2007, 2008. I 2009.
32. Bišćan J. Kompetencije medicinskih sestara, profesionalna i kaznena odgovornost, HKMS, Zagreb listopad 2007.
33. Bišćan J. Bolesnik u terminalnoj fazi – Hitna internistička služba, I. Kongres Palijativne skrbi, Zagreb listopad 2006.
34. Bišćan J. Sestrinstvo i moderna tehnologija, X. Stručni skup Društva za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Koprivnica 20.-23. 4. 2005.
35. Brumini G,Petrovečki M,Bišćan J,Hercigonja-Szekeres M.Stav medicinskih sestara o informatizaciji u zdravstvu, Komunikacije u sestrinstvu, Visoka zdravstvena škola, Zagreb,Hrvatska udruga Viših medicinskih sestara,Hrvatska udruga medicinskih sestara,Opatija 20-22.5.2004.
36. Bišćan J. Burza sestrinskog znanja, Medicina i tehnika, Zagreb 20.5.2004.
37. Bišćan J. Strojna ventilacija bolesnika – tečaj stalnog usavršavanja za medicinske sestre, Zagreb 25.4.2004.
38. Bišćan J. Stres i psihička iscrpljenost, VII. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Varaždin 26.-28.5.2003.
39. Bišćan J. Seminar – Menadžment promjena, Hrvatska udruga viših medicinskih sestara, Zagreb 29.-30.11. 2002.
40. Bišćan J. Standardi u sestrinskoj njezi, VII. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Bizovačke toplice 19.-21.9.2002.
41. Paver E, Bišćan J. Respiracijski filtri, VII. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Bizovačke toplice 19.-21.9.2002.
42. Bišćan J. Seminar – Menadžment u sestrinstvu I., Hrvatska udruga viših medicinskih sestara, Stubičke toplice 15.-16.2. 2002.
43. Bišćan J. Workshops #M Health Care, Opatija 10.10.2001.
44. Bišćan J. Protokoli, VI. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Brijuni 18.-21.6.2001.
45. Bišćan J. Obrazovanje medicisnkih sestara, HUVMS, Opatija 23.-25.4.2001.
46. Bišćan J. Seminar – Suvremeno zbrinjavanje dekubitalnih ulceracija, Zagreb, 29.3.2001.
47. Bišćan J. Quality Management Workshop, ICN, Zagreb, 8.-11.11.2000.
48. Bišćan J. Organizacijski odbor, radno predsjedništvo, II. Međunarodni kongres HUMS-a, Zagrbe, 25.-27.10.2000.
49. Crnobrnja S, Bišćan J, Bošnjak D. Primjena zatvorene bronhoaspiracije u JIL-u, cost benefit, V. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Brijuni 19.-22.6.2000.
50. Tuđa A, Bišćan J, Crnobrnja S. Opravdanost uporabe prozirnica, V. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Brijuni 19.-22.6. 2000.
51. Bišćan J, Mitić C. Ušteda primjenom pomagala u inkontinenciji, Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Brijuni 19.-22.6. 2000.
52. Bišćan J. Infection Control Seminar 3M, Zagreb, 2.11. 1999.
53. Bišćan J. ESGE/ESGENA, International workshop, Zagreb 1.-3.7.1999.
54. Marjačić M, Bišćan J. Medicinska sestra u JIL-u polivalentnog tipa, IV. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Brijuni 21.-24.6. 1999.
55. Posilović A, Bišćan J. Rad anesteziološkog tehničara tijekom 24-satnog dežurstva, IV. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Brijuni 21.-24.6. 1999.
56. Bišćan J. III. Hrvatski simpozij Hospicij i palijativna skrb s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 8.5. 1999.
57. Bišćan J. III. Simpozij o liječenju maligne boli, Karlovac 30.1. 1999.
58. Bišćan J. 3. Europen Network of Nursing Organisations, Nurses Association of Slovenia, Slovenija, Bled 13.-15.11. 1998.
59. Bišćan J. I.stručni skuo Operacijskih sestara HUMS-a, Zagreb 28.-29.10.1998.
60. Bišćan J, Crnobrnja S. Djelokrug rada medicinske sestre na anesteziji i intenzivnom liječenju, III. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Zagreb 20.-21.11.1998.
61. Bišćan J. IV. Seminar za medicinske sestre in zdravstvene tehnike v enotah intenzivne medicine, Bled 23.9.1998.
62. Bišćan J. IVRA, III. Stručni skup medicinskih sestara intenzivne medicine, Brijuni 15.-17.6.1998.
63. Bišćan J. Seminar – Komunikacija u sestrinstvu, HUSE, Stubičke toplice 5.6.1998.
64. Bišćan J. Infection Control Seminar, 3M Health Care, Slovenija, 27.5.1998.
65. Bišćan J. Seminar – Proces sestrinske skrbi, HUSE, Stubičke toplice 8.-9.5. 1998.
66. Bišćan J. Transplantacija jetre – današnje spoznaje, stručni sastanak HDIM, Zagreb 4.5.1998.
67. Bišćan J. Međunarodni tečaj o timskom radu i uspjehu liječenja u JIL-u, Zagreb, 25.-27.3.1998.
68. Bišćan J. Intenzivno liječenje opečenog djeteta, stručni sastanak HDIM, Zagreb, 30.3. 1998.
69. Bišćan J. I. Kongres Hitne medicinske pomoći HUMS-a, Opatija 15.-17.10. 1997.
70. Bišćan J. Advanced Cardiac Life Support (ACLS),RUSH, Hvar 18.11. 1996.