Početna / Kontakt

Kontakt

Upiti o medicinsko-zdravstvenim uslugama

Poliklinika
Upiti o Medikol karticama
Upiti o sistematskim pregledima
Prodaja
Marketing
Odnosi s javnošću

Kontakt mailovi:

Ravnatelj
Uprava
Glavna sestra

 

Poliklinika MEDIKOL

Puni naziv: Poliklinika za radiologiju, ginekologiju, opstetriciju, neurologiju, internu medicinu, onkologiju, medicinu rada, dermatologiju i venerologiju, nuklearnu medicinu, psihijatriju, urologiju, ortopediju, oftalmologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i fizikalnu terapiju, otorinolaringologiju, opću kirurgiju, citologiju, anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje sa medicinsko biokemijskim laboratorijem MEDIKOL

Sjedište: Voćarska 106, Zagreb

OIB: 57970181621
MBS: 080376253
Žiro račun: 2340009-1110194658 Privredna banka Zagreb
IBAN: HR41 2340 0091 1101 9465 8
SWIFT: PBZGHR2X
Članovi uprave: MEDIKOL GRUPA društvo s ograničenom odgovornošću za poslovno savjetovanje i upravljanje, pod MBS: 070089806, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, OIB: 84702528940
Čakovec, Prešernova bb
Osoba ovlaštena za zastupanje: dr. Ivanka Trstenjak-Rajković

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Uredi:
Poliklinika Medikol – Podružnica Čakovec, Prešernova 13, Čakovec
Poliklinika Medikol – Podružnica Vinogradska, Vinogradska 29, Zagreb
Poliklinika Medikol – Podružnica Mandlova, Mandlova 7, Zagreb
Poliklinika Medikol – Podružnica Split, Šoltanska 1, Split
Poliklinika Medikol – Podružnica Rijeka, Krešimirova 42, Rijeka
Poliklinika Medikol – Podružnica Osijek, J.J. Strossmayera 141, Osijek

Osobe ovlaštene za zastupanje:
Poliklinika Medikol – Podružnica Čakovec: Ivanka Trstenjak-Rajković
Poliklinika Medikol – Podružnica Vinogradska: Ivan Rajković
Poliklinika Medikol – Podružnica Mandlova: Ivanka Trstenjak-Rajković
Poliklinika Medikol – Podružnica Split: Ivan Rajković
Poliklinika Medikol – Podružnica Rijeka: Ivanka Trstenjak-Rajković
Poliklinika Medikol – Podružnica Osijek: Ivanka Trstenjak-Rajković

Poliklinika za radiologiju, ginekologiju, opstetriciju, neurologiju, internu medicinu, onkologiju, medicinu rada, dermatologiju i venerologiju, nuklearnu medicinu, psihijatriju, urologiju, ortopediju, oftalmologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i fizikalnu terapiju, otorinolaringologiju, opću kirurgiju, citologiju, anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje sa medicinsko biokemijskim laboratorijem MEDIKOL upisana je pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Ravnateljstvo

Tel:  +385 1 45 94 700
Fax: +385 1 45 94 799

Kontakt info

Poliklinika Medikol
Voćarska cesta 106
HR – 10000 Zagreb
OIB: 57970181621
Besplatni tel. br.: 0800 7878
Tel: +385 1 4594 777
Tel: +385 1 4594 711
Tel: +385 1 4594 772
Fax: +385 1 4594 717

Odgovori