Početna / Sistematski pregledi / Menadžerski pregled za žene

Menadžerski pregled za žene

Individualni menadžerski sistematski pregled za žene

 

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

 • Klinički laboratorijski standard (SE,KKS, GUK, kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, GGT, kreatinin) + kompletan urin (fizikalno-kemijski pregled)

 • Dodatni laboratorij:

  • CRP, ALP, urea, urati, Fe, UiBC, TiBC, K, Na, Ca, AMY, Uk. proteini

  • Hormoni štitnjače: TSH, fT3, fT4

  • Tumorski marker dojke CA 15-3

  • Ginekološki tumorski marker CA 125

  • Tumorski marker ovarija HE4

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

 • UZV abdomena

 • UZV urotrakta

 • UZV dojki

 • UZV štitnjače

OSTALA DIJAGNOSTIKA

 • EKG s očitanjem

 • Spirometrija s očitanjem

 • CDFI karotidnih i vertebralnih arterija

 • RTG srca i pluća (po indikaciji interniste)

 • Ergometrija ili UZV srca (odabir dijagnostičkog postupka po indikaciji interniste / kardiologa)

GINEKOLOŠKA OBRADA

 • Pregled ginekologa

 • PAPA test

 • Ginekološki UZV/CD

SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

 • Pregled interniste (mjerenje krvnog tlaka uz fizikalni pregled srca, pluća, trbuha i ekstremiteta te zaključno mišljenje, razgovor i preporuka za eventualno liječenje)

 • Pregled oftalmologa (visus, fundus, BMK) s mjerenjem očnog tlaka

 • Pregled madeža dermatoskopom

Dodatno, u skladu sa starosnom dobi ili medicinskom indikacijom, preporučuju se i Faktori rizika za aterosklerozu (hsCRP, VLDL-kolesterol, Lp(a), Apolipoprotein B, Apolipoprotein A, Indexi ateroskleroze), Haemocult test, Mamografija i Denzitometrija.

Osim paketa koji jesu preporuka struke te dodatnih postupaka koji se provode u skladu sa starosnom dobi i medicinskom indikacijom, kroz sve pakete moguće je odraditi i preglede te pripadajući dijagnostičku obradu i ostalih specijalista: