Početna / Sistematski pregledi / Osnovni pregled za žene

Osnovni pregled za žene

Individualni osnovni sistematski pregled za žene

 

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

  • Klinički laboratorijski standard (SE, KKS, GUK, kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, GGT, kreatinin) + kompletan urin (fizikalno-kemijski pregled)

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

  • UZV abdomena

  • UZV dojki

OSTALA DIJAGNOSTIKA

  • EKG s očitanjem

  • RTG srca i pluća (po indikaciji interniste)

GINEKOLOŠKA OBRADA

  • Pregled ginekologa

  • PAPA test

  • Ginekološki UZV

SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

  • Pregled interniste (mjerenje krvnog tlaka uz fizikalni pregled srca, pluća, trbuha i ekstremiteta te zaključno mišljenje, razgovor i preporuka za eventualno liječenje)

Dodatno, u skladu sa starosnom dobi ili medicinskom indikacijom, preporučuju se i mamografija i denzitometrija.

Osim paketa koji jesu preporuka struke te dodatnih postupaka koji se provode u skladu sa starosnom dobi i medicinskom indikacijom, kroz sve pakete moguće je odraditi i preglede te pripadajući dijagnostičku obradu i ostalih specijalista: