Početna / Sistematski pregledi / Prošireni pregled za žene

Prošireni pregled za žene

Individualni prošireni sistematski pregled za žene – trajanje oko 3,5 sata

 

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

 • Klinički laboratorijski standard (SE, KKS, GUK, kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, GGT, kreatinin) + kompletan urin (fizikalno-kemijski pregled)

 • Dodatni laboratorij:

  • ALP, K, Na, Ca, Fe, UiBC, TiBC

  • Hormoni štitnjače: TSH, fT3, fT4

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

 • UZV abdomena

 • UZV štitnjače

 • UZV dojki

OSTALA DIJAGNOSTIKA

 • EKG s očitanjem

 • RTG srca i pluća (po indikaciji interniste)

GINEKOLOŠKA OBRADA

 • Pregled ginekologa

 • PAPA test

 • Ginekološki UZV

SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

 • Pregled interniste (mjerenje krvnog tlaka uz fizikalni pregled srca, pluća, trbuha i ekstremiteta te zaključno mišljenje, razgovor i preporuka za eventualno liječenje)

 • Pregled oftalmologa (visus, fundus, BMK)

 • Pregled madeža dermatoskopom

Dodatno, u skladu sa starosnom dobi ili medicinskom indikacijom, preporučuju se i Haemocult test, CDFI karotidnih arterija, mamografija, denzitometrija.

Osim paketa koji jesu preporuka struke te dodatnih postupaka koji se provode u skladu sa starosnom dobi i medicinskom indikacijom, kroz sve pakete moguće je odraditi i preglede te pripadajući dijagnostičku obradu i ostalih specijalista: