Početna / Akcije / POST COVID PAKETI U POLIKLINICI MEDIKOL

POST COVID PAKETI U POLIKLINICI MEDIKOL

Globalna pandemija SARS – CoV2 je virus koji na prvom mjestu zahvaća respiratorni trakt, a istraživanja su pokazala kako se radi o multisistemskom oboljenju, koja može oštetiti ne samo pluća, nego i bubrege, jetru, srce, mozak, živčani sustav, kožu ali i brojna druga područja te dovesti do izuzetnih psiholoških promjena, anksioznosti, depresije i kognitivnih poremećaja.

Dosadašnjim promatranjem primijećeno je kako su najčešći simptomi: kronični umor, slabost mišića, glavobolja, loše podnošenje napora i otežano disanje. Navedeni simptomi u konačnici dovode do smanjenog obima i mogućnosti svakodnevnog funkcioniranja unutar svakodnevnih životnih aktivnosti osoba koje su preboljele CoViD-19, ali i osoba koje su zbog iste liječene na bolničkim odjelima.

Uz prevenciju koja će svakako biti jedan od glavnih prioriteta u budućnosti, sve veću ulogu imat će i rehabilitacija kao važan dio zdravstvene zaštite i vrlo učinkovit alat za održavanje kvalitete života povezanog sa zdravljem.

Dr. Slavka Bogdan
Odjel Neurologije – dr. Slavka Bogdan

Navedene posljedice koje nastaju nakon uslijed oboljenja CoViD-19 najbolji su razlog kako bi se oboljeli nakon završenog i preboljenog COVID-19 stanja uputili na rehabilitaciju u sklopu zdravstvenih ustanova.

Upravo Poliklinika Medikol koja, osim što raspolaže visoko sofisticiranim dijagnostičkim uređajima poput MSCT 128-slojnog uređaja, digitalnog RTG-a, MR dijagnostičkog uređaja jakosti 3T te širokom paletom laboratorijskih pretraga osigurava i vrhunski tim liječnika koji pacijentima osiguravaju točan i pouzdan nalaz u jednom danu.

U Poliklinici Medikol možete pronaći i Post COVID pakete za cjelovitu dijagnostiku, pravovremenu prevenciju i liječenje Post COVID sindroma.

POST COVID PAKETI:

PAKET 1  po cijeni od 1.900,00 kn – PULMOLOŠKI PAKET uključuje:

pregled liječnika pulmologa + spirometrija + laboratorijske pretrage (SE, KKS, GUK, kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, GGT, kreatinin + urin. ALP, LDH, koagulacija (PV, APTV, INR, fibrinogen, D-dimeri), Fe, UiBC, TiBC, urea, urati, K, Na, Cl, albumin u serumu, TSH, vitamin D, NT-proBNP, troponin IgG i IgM Abbott serološko testiranje na COVID-19

Lokacije: 

 • Zagreb, Voćarska 106
PAKET 2 – po cijeni od 2.150,00 kn – KARDIOLOŠKI PAKET uključuje:

pregled liječnika kardiologa + EKG + UZV srca + laboratorijske pretrage (SE, KKS, GUK, kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, GGT, kreatinin + urin. ALP, LDH, koagulacija (PV, APTV, INR, fibrinogen, D-dimeri), Fe, UiBC, TiBC, urea, urati, K, Na, Cl, albumin u serumu, TSH, vitamin D, NT-proBNP, troponin IgG i IgM Abbott serološko testiranje na COVID-19)

Lokacije: 

 • Zagreb, Voćarska 106
 • Osijek, J. J. Strossmayera 141
PAKET 3 – po cijeni od 2.100,00 kn – NEUROLOŠKI PAKET uključuje:

pregled liječnika neurologa + EEG ili EMNG ruku ili nogu + laboratorijske pretrage (SE, KKS, GUK, kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, GGT, kreatinin + urin. ALP, LDH, koagulacija (PV, APTV, INR, fibrinogen, D-dimeri), Fe, UiBC, TiBC, urea, urati, K, Na, Cl, albumin u serumu, TSH, vitamin D, NT-proBNP, troponin, IgG i IgM Abbott serološko testiranje na COVID-19)

*NEUROLOŠKI PAKET u Osijeku iznosi 1.750,00 kn te uključuje laboratorijske pretrage + pregled liječnika neurologa

Lokacije: 

 • Zagreb, Voćarska 106,
 • Osijek, J. J. Strossmayera 141,
 • Čakovec, Franca Prešerna 13
LABORATORIJ je jednak kod sva tri paketa i uključuje:
 
SE, KKS, GUK, kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, GGT, kreatinin , urin, ALP, LDH, koagulacija (PV, APTV, INR, fibrinogen, D-dimeri), Fe, UiBC, TiBC, urea, urati, K, Na, Cl, albumin u serumu, TSH, vitamin D, NT-proBNP, troponin, serologija Abbott
 
Na indikaciju liječnika, u skladu s kliničkom slikom pacijenta, liječnici će po potrebi indicirati dodatne obrade, koje će najčešće biti:
 
Dijagnostika: MR srca*, MSCT pluća, RTG srca i pluća, CDFI karotida, UZV/CD krvnih žila ruku i nogu
Laboratorij: CRP, feritin, HbA1c, ukupni proteini, kreatin kinaza, amilaza, albumini u urinu, RF, fT4

Fizikalna medicina MEDIKOL

POST COVID FIZIKALNA TERAPIJA po cijeni od 1.500,00 kn uključuje:
 1. PRVI I KONTROLNI PREGLED LIJEČNIKA
 2. FIZIOTERAPEUTSKE TRETMANE koji se satoje od:
I. PROCJENE FIZIOTERAPEUTA (provodi se 1., 5. i 10. dan)

A) Opće mjerenje: RR, frekvencija disanja, SpO2

B) Specifične metode procjene: Sit-Stand tes, 6-min test hoda, BORG skala, MRC skala

PROCJENA uključuje: aktivnosti gibanja toraksa i dijafragme, obrazac disanja, bol u prsima, kašalj (suh ili produktivan), informacije o intenzitetu aktivnosti prije infekcije virusom, informacije o aktivnostima provođenim pri hospitalizaciji, informacija o obliku respiratorne potpore pri hospitalizaciji.

II. INTERVENCIJE FIZIOTERAPEUTA (tijekom 10 dana; preporuka svaki treći dan)
 • Respiratorne vježbe (vježbe jačanja inspiratorne muskulature)
 • Vježbe aktivne mobilizacije ekstremiteta + vježbe snage
 • Disanje protiv otpora uz PEP pomagala (poticanje eliminacije sekreta ako postoji hiperprodukcija)
 • Opće kondicijske vježbe/ kondicioniranje kroz hod i/ili vožnju biciklom
 • Kontrolirana progresija intenziteta vježbi za vrijeme rehabilitacije
III. EDUKACIJA FIZIOTERPEUTA (1. i 10. dan)
 • Važnost promjena položaja tijala
 • Edukacija o uzimanju inhalacijske terapije ukoliko ju bolesnik uzima
 • Praćenje simptoma tijekom aktivnosti (bez prelaženja zaduhe veće od 4/10 mBORG)
 • Postepeno povećanje tjelesne aktivnosti
 • Praćenje SpO2
 • Edukacija provođenja terapijskih vježbi disanja i mobilnosti prsnog koša

Lokacije: 

 • Zagreb, Voćarska 106,
 • Čakovec, Franca Prešerna 13
Post COVID paket – Nutricionističko savjetovanje 
1. Paket 5 dolazaka 700,00 kn
 • inicijalnu procjenu stupnja uhranjenosti pacijenta, odnosno provođenje antropometrijskog mjerenja (TM, TV, BMI, udio masnog i mišićnog tkiva te postotak visceralne masnoće)
 • dnevnika prehrane (evidencija unosa hrane koju bilježi sam pacijent prije dolaska na dogovoreni termin)
 • individualiziranu dijetoterapiju (plan prehrane) prilagođenu potrebama pacijenta
2. Online nutricionistička savjetovanja namijenjena su svim Post COVID pacijentima koji žele optimizirati svoj prehrambeni unos i ojačati imunitet. Poseban naglasak provođenja istog cilja kod osoba koje su izgubile veću tjelesnu masu u kratkom vremenskom periodu i imaju Post COVID simptome kao što je kroničan umor. 
 
Pregled mag. nutricionizma 
Savjetovanje mag. nutricionizma kroz pet tretmana
Online nutricionističko savjetovanje – uključuje:
 • online izradu nacrta plana prehrane s individualiziranim smjernicama prilagođenim potrebama pacijenta
 • individualizirani nacrt plana prehrane prosljeđuje se na mail
 • u dogovoru s pacijentom postoji mogućnost provođenja telefonskog – video savjetovanja mag. nutricionizma

*cijena jednog online nutricionističkog savjetovanja iznosi 120,00 kn

Lokacije: 

 • Zagreb, Voćarska 106,
 • Čakovec, Franca Prešerna 13 (online savjetovanje)
Za više informacija javite se direktno u Polikliniku Medikol pozivom na besplatni info broj telefona 0800 78 78 ili online mailom na info@medikol.hr.

Preporuka

BRZI ANTIGENSKI TEST – TESTIRANJA ZA GRUPE

NOVO u Poliklinici Medikol! Osim standardnog PCR i brzog antigenskog testa na SARS-CoV-2 virus, s