Početna / Ana Barišin

Ana Barišin

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Ana Barišin
Akademska titula: doktor znanosti
Profesionalno iskustvo: više od 20 godina

 

OBRAZOVANJE

 • 1993. diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

AKADEMSKA POSTIGNUĆA

 • 2005. obrana magistarskog rada “Farmakokinetika acetilsalicilne kiseline u bolesnika sa zastojnom srčanom insuficijencijom i edemima”
 • 2012. obrana disertacije “Utjecaj šećerne bolesti na regionalnu funkciju miokarda procijenjenu parametrima tkivnog Dopplera tijekom aortokoronarnog premoštenja”

ZAVRŠENI POSTDIPLOMSKI TEČAJEVI

 • 2002. Advanced Life Support (ALS) Provider Course – Europian Resuscitation Council
 • 2005. Tečaj individualnog usavršavanja liječnika “Ultrazvučna i doplerska dijagnostika srca”
 • 2005. – 2006. Edukacija iz invazivne kardiologije KB Dubrava i Specijalna bolnica za kadiovaskularne bolesti Magdalena

OSPOSOBLJAVANJE

 • 1996. – 2001. Specijalizacija interne medicine u KB Merkur
 • 2004. – 2006. Uža specijalizacija iz kardiologije u KB Merkur
 • od 2007. radim u Poliklinici Medikol, a od 2010. sam pročelnica odjela Interne medicine

OSOBITA PROFESIONALNA POSTIGNUĆA

 • 2003. – 2006. Istraživač na projektu “Modulacija sustavnog upalnog odgovora u operaciji srca” broj 0198019
 • 2008. – 2009. Suradnik u međunarodnoj multicentričnoj studiji: A randomised, double-blind, placebo-controlled, ascending dose phase IIa safety study of two different doses of an alpha-7 nicotinic acetylcholine receptor agonist or placebo in patients with mild to moderate probable Alzheimer’s disease (Protocol No EVP-6124-008)
 • Autorica sam i koautorica devet znanstvenih (pet publiciranih u Current Contents) i stručnih radova, te četiri kongresna sažeta, uz 39 nezavisnih citata (SCI i SSCI) u posljednjih 10 godina

DODATNE INFORMACIJE

 • Udana, 3 djece