Početna / Anita Tabain

Anita Tabain

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Anita Tabain
Datum i mjesto rođenja: 18. rujan 1977. godine, Slavonski Brod
Zvanje: doktor medicine, specijalist nuklearne medicine

 

OBRAZOVANJE

 • 1996./2005. Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 2005./2006. Pripravnički staž, Opća bolnica “Dr. Josip Benčević”, Slavonski Brod
 • 2007. Stručni ispit
 • 2008./2014. Specijalizacija iz nuklearne medicine
 • 2009./2010. Poslijediplomski stručni studij Nuklearna medicina, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 2014. Specijalistički ispit
 • 2015./ Doktorski studij “Biomedicina i zdravstvo”, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, u tijeku

ZAPOSLENJE

 • 2005./2006. Liječnik stažist, Opća bolnica “Dr. Josip Benčević”, Slavonski Brod
 • 2007. Liječnik u službi hitne medicinske pomoći, Dom zdravlja Sisak, Služba HMP
 • 2008./2014. Specijalizant nuklearne medicine, Poliklinka Medikol PET/CT Centar, Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu KBC “Sestre milosrdnice” te Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja KBC “Zagreb”
 • 2014./ Specijalist nuklearne medicine, Poliklinika Medikol, PET/CT Centar

DODATNA EDUKACIJA

 • 2009./2014. Sudjelovanje u brojnim seminarima Europske škole za nuklearnu medicinu u Hrvatskoj i inozemstvu
 • 2013. Tečajevi u organizaciji Europskog udruženja za nuklearnu medicinu (EANM) i Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), Beč, Austrija:
  • Paediatric Oncology and Nephro-Urology Learning Course
  • Neuroimaging Course
 • 2013. “Sentinel limfni čvor u ranom raku dojke”, Tečaj obnove znanja, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu KBC Zagreb
 • 2014. “Ultrazvuk vratnih organa”, Poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 2015. “The GE Vizamyl in person training workshop”, radionica na temu primjene novog PET radiofarmaka
 • Aktivno sudjelovanje u nekoliko domaćih i međunarodnih kongresa iz nuklearne medicine, pulmologije te onkologije
 • Studijski boravak u SAD, 2004. Kansas University Medical Center, USA

ČLANSTVA U STRUKOVNIM DRUŠTVIMA:

 • Hrvatska liječnička komora
 • Hrvatsko društvo za nuklearnu medicinu
 • Hrvatsko društvo za štitnjaču
 • Europsko društvo za nuklearnu medicinu

PUBLIKACIJE:

 • Autor i koautor u nekoliko znastvenih i stručnih sažetaka te stručnih članaka objavljenih u zbornicima i časopisima s međunarodno priznatom recenzijom, kao i jednom poglavlju u knjizi.

JEZIK

 • Engleski