Početna / Darijo Radović

Darijo Radović

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Darijo Radović
Datum i mjesto rođenja: 07. lipnja 1964, Split
Kvalifikacija: spec. nuklearne medicine
Akademska titula: magistar znanosti

 

OBRAZOVANJE

 • 1983.-1989. Fakultet: Medicinski fakultet u Splitu
 • 1999.-2002. Poslijediplomski studij: Medicinski fakultet u Zagrebu

AKADEMSKA POSTIGNUĆA

 • doktor medicine (1989.)
 • magistar znanosti (2006.)

OSPOSOBLJAVANJE

 • 1989.-1990. Staž u DZ Split
 • 1993.-1997. Specijalizacija iz nuklearne medicine KBC Split
 • više tečajeva Europske škole nuklearne medicine

KLINIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

 • PET/CT
 • nuklearno medicinska dijagnostika
 • UZV štitnjače i vrata

ČLANSTVO I FUNKCIJE U ZNANSTVENIM I STRUČNIM DRUŠTVIMA

 • Hrvatsko društvo za nuklearnu medicinu
 • Hrvatsko društvo za štitnjaču
 • Europsko društvo nuklearne medicine

JEZICI

 • Engleski

DODATNE INFORMACIJE

 • od 1997. vanjski suradnik u nastavi na Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Splitu
 • 2011. izbor u nastavno zvanje višeg predavača (Odjel zdravstvenih studija, Sveučilište u Splitu)
 • Autor poglavlja u jednom nastavnom udžbeniku i tri stručne knjige
 • Predavač na nekoliko tečajeva trajne izobrazbe liječnika
 • Koautor više znanstvenih publikacija, brojna aktivna i pasivna sudjelovanja na domaćim i stranim stručnim kongresima