Početna / Goran Ferenčak

Goran Ferenčak

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Goran Ferenčak
Datum i mjesto rođenja: 18. svibnja 1971. u Zagrebu
Kvalifikacija: doktor medicine, pročelnik polikliničkog odjela za laboratorijsku dijagnostiku
Akademska titula: doktor znanosti
Profesionalno iskustvo: 19 godina

 

OBRAZOVANJE

 • Osnovna škola u Zagrebu
 • 1990. godine maturirao na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu (oslobođen mature)
 • 1996. godine diplomirao na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu
 • 1998. godine završio staž u KBC Zagreb i položio državni ispit
 • 2002. godine završio poslijediplomski studij i magistrirao
 • 2005. godine promoviran u doktora biomedicinskih znanosti
 • 2005. godine završio specijalizaciju iz medicinske biokemije u KBC Zagreb i položio specijalistički ispit

RADNO ISKUSTVO

 • 1997. godine stažist u Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku, KBC Zagreb
 • 1998. godine znanstveni novak, Medicinski fakultet u Zagrebu i KBC Zagreb
 • 2002. godine specijalizant u Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku, KBC Zagreb
 • 2003. godine asistent na Katedri za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu
 • 2003. godine pozvani predavač na Faculte de Pharmacie Universite Henri Poincare, Francuska
 • 2005. godine viši asistent na Katedri za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu i specijalist medicinske biokemije u Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku, KBC Zagreb
 • 2006. godine izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika
 • 2007. godine voditelj znanstveno-istraživačkog projekta Molekularna osnova aterogeneze Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH
 • 2009. godine voditelj Medicinsko-biokemijskog laboratorija Poliklinike Medikol

ZNANSTVENO, NASTAVNO I STRUČNO USAVRŠAVANJE

 • 2000. godine boravio u Northwest Lipid Research Laboratories, University of Washington, Seattle, SAD, referentnom laboratoriju za lipide Center for Disease Control
 • 2002. godine boravio u Laboratory for Human Genetics, Roche Molecular Systems, San Francisco, SAD, istraživačkom laboratoriju tvrtke Roche
 • 2004. godine tečaj za tutore Problem-based learning u organizaciji Medicinskog fakulteta u Zagrebu i Harvard Medical School
 • 2009. godine tečaj Umijeće medicinske nastave u organizaciji ŠNZ Andrija Štampar