Početna / Interna medicina

Interna medicina

Interna medicina

Interna medicina je djelatnost u kojoj rade liječnici internisti, “liječnici za odrasle”, educirani uz liječenju i prevenciji bolesti i stanja odrasle populacije. Nazivaju ih i “liječnikov liječnik” jer ih liječnici drugih specijalnosti konzultiraju kod zamršenih i složenih slučajeva. Osim što dijagnosticiraju i liječe bolesna stanja, liječnici internisti putem redovnih, preventivnih sistematskih pregleda, promoviraju zdravlje uopće.

Interna medicina – pregledi

Preventivni sistematski pregled provodi se u cilju prevencije bolesti ili ranog otkrivanja bolesti.

Prijeoperativni internistički pregled radi se u svrhu ocjenjivanja općeg zdravstvenog stanja bolesnika pred operaciju, tj. služi za procjenu preoperativnog rizika i obvezan je prije svakog operativnog zahvata.

Preventivni sistematski pregled
Prijeoperativni internistički pregled

 

       • mr. sc. Maja Lopac Babajko
        dr. med., spec. interne medicine, subspec. kardiolog
       • Ivan Breček
        dr. med., spec. interne medicine
       • Blaženka Mikulić
        stručna prvostupnica sestrinstva
       • Ankica Stjepanović
        bacc.med.techn.
       • Danijela Radanović Šuk
        dr. med., spec. interne medicine

Na dogovoreni pregled ponijeti svu prijašnju medicinsku dokumentaciju, popisati lijekove koje trenutno uzimate i alergije na lijekove ukoliko postoje uz obiteljsku anamnezu kako bismo stekli što potpuniju sliku o zdravstvenom stanju i doprinijeli dijagnozi i terapiji.