Početna / Josipa Bišćan

Josipa Bišćan

ŽIVOTOPIS

Ime i prezime: Josipa Bišćan, magistra sestrinstva

Rođena: 14. 2. 1963., Busovača, BiH
Kontakt: 091/4594 706
gl.sestra@medikol.hr, biscanjosipa@gmail.com

OBRAZOVANJE
1997.-1980. Srednja Medicinska škola, Zenica, BiH (3. i 4. razred položila u jednoj godini)
1993.-1995. Medicinski fakultet Rijeka, Studij sestrinstva (dvogodišnji), Studij uz rad
2000.-2001. III. Razlikovna godina, Studij sestrinstva, Visoka zdravstvena škola Zagreb, Studij uz rad
2012. -2014. Sveučilišni diplomski studij sestrinstva na Medicinskom fakultetu u Zagrebu

RADNO I PROFESIONALNO ISKUSTVO
1980.-1997. Klinika za traumatologiju, Zagreb
· Odjel Anestezije i intenzivnog liječenja
· Hitni bolnički prijem
1993.-1995. Ratna područja Nova Bila, BiH; Tolisa, BiH; Knin, Hrvatska
· Član ratne bolničke ekipe u svojstvu anesteziološkog tehničara
1997.-2007. KB Dubrava, Zagreb
· Glavna sestra na odjelima anestezije i JIL-a te Hitnog bolničkog prijema.
2001.-2003. Jedan od voditelja timova unutar projekta Ministarstva zdravstva „Uvođenje informatizacije u zdravstvu – IBIS u KB Dubrava.
2003.-2005. Član Tima za kvalitetu u KB Dubrava, Zagreb
2006.-2008. Član Tima za kvalitetu HKMS, uvodila ISO 9001:2004 u HKMS
2007. → Poliklinika Medikol, Zagreb, Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo-glavna sestra
2008. → Predstavnik Uprave za kvalitetu i zaštitu okoliša Poliklinike Medikol (ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015)

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE
Od 2003. menadžer kvalitete, Oskar edukos, s europskim certifikatom menadžera kvalitete EOQ QSM (European Organization for Quality) – certifikat pravodobno obnavljan (datum isteka certifikata 22.4.2022.)

ČLANSTVA I STRUKOVNE AKTIVNOSTI
1982.→ Hrvatska udruga medicinskih sestara
1997.-2003. Član uredništva, korektori i redaktor glasila HUMS-a „Sestrinski glasnik“
2002.-2006. Član uredništva stručnog sestrinskog časopisa „Glasnik Udruge medicinskih sestara i tehničara Središnja Bosna“
2003.→ Član menadžera kvalitete RH
2011.→ Uredništvo Sestrinskog glasnika, časopisa Hrvatske udruge medicinskih sestara
2001.-2006. Predsjednica Podružnice Hrvatske udruge medicinskih sestara KB Dubrava.
2003.-2006. Glavna urednica specijaliziranog medicinskog časopisa „Signa Vitae“
1998.-2005. Predsjednica i osnivač Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Hrvatske udruge medicinskih sestara te organizator brojnih stručnih skupova, seminara i tečajeva u organizaciji Sekcije
2005.-2007. dopredsjednica Hrvatskog društva medicinskih sestara anesteziologije, reanimatologije, intenzivnog liječenja i transfuzije
2005.→ Član HKMS
2005. Član Povjerenstva za izradu standarda u ime HKMS pri Ministarstvu zdravstva
2005.→ Tajnica Podružnice Grada Zagreba HKMS-a
2005.-2006. Član uredništva službenog glasila HKMS
2007. Član Hrvatske udruge za rane
2006.-2008. Predsjednica Povjerenstva za kontrolu kvalitete Hrvatske komore medicinskih sestara
2008.-2012. Član Upravnog odbora HUMS-a
2012.-2013. Predsjednik Upravnog odbora HUMS-a
2010.-2012. Voditelj radne grupe medicinskih sestara pri Hrvatskom društvu za unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite HLZ-a član Društva i aktivni sudionik PATH radionica – predstavnik HUMS-a
2012.→ Osnivač i predsjednica Društva za kvalitetu Hrvatske udruge medicinskih sestara.
2013. Član radne skupine za izradu prijedloga Nacrta Nacionalnog programa zaštite zdravlja i sigurnosti na radu djelatnika zaposlenih u zdravstvu pri Ministarstvu zdravlja RH

Organizator i predavač brojnih stručnih skupova, autor stručnih radova objavljenih u Zbornicima radova i časopisu Hrvatske udruge medicinskih sestara.
2015.- 2019. predsjednica Glavnog odbora HUMS-a
Područja stručnog interesa: sestrinstvo, kvaliteta u zdravstvu, zaštita na radu i radni okoliš
Strani jezici: Engleski pasivno
Vozačka dozvola: B kategorija
Udana, majka dvoje djece.

Objavljeni radovi:

Bišćan J., K. Dugina, South East European Forum on Orthopaedics and Traumatology, Quality management – quality standards – importance and role of healthcare documentation, Dubrovnik, 24.-26.4.2019.

Bišćan J., Medicinska sestra u privatnom zdravstvenom sustavu, HKMS, Plavi Fokus, godina XV/br. 1/ISSN: 1845-8165

Bišćan J., 9. konferencija Društva za kvalitetu u suorganizaciji s OB Virovitica, Profesionalna komunikacija u zdravstvu, Pritužbe, prigovori, Virovitica, 8.3.2019.

Bišćan J., 6. kongres HUMS-a, 4. simpozij Društva za kvalitetu i Društva glavnih sestara „Perspektiva sestrinstva i zdravstvena politika u RH“, Opatija, 15.-18.6.2017.

Bišćan J., Sestrinska dokumentacija – pravilna primjena i kontrola kvalitete – tečaj KB Merkur, Zagreb, 19.5.2017.

Bišćan J., 17. konferencija o kvaliteti,, 8. znanstveni skup Hrvatskog društva za kvalitetu, ISO sustavi i kvaliteta zdravstvene usluge u Poliklinici Medikol, naša iskustva u razdoblju 2008.-2016., Opatija, 11.-13.5.2017.

Bišćan J., 7. konferencija Društva za kvalitetu, „Kontrola kvalitete zdravstvene njege“, Pritužbe na rad medicinskih sestara, Zadar, Hotel Kolovare, 24.-25.3.2017.

Bišćan J., 17. konferencija o kvaliteti,, 8. znanstveni skup Hrvatskog društva za kvalitetu, ISO sustavi i kvaliteta zdrastvene usluge u Poliklnici Medikol, naša iskustva u razdoblju 2008.-2016., Opatija, 11.-13.5.2017.

Bišćan J., 7. konferencija Društva za kvalitetu, Pritužbe na rad medicinskih sestara, Zadar, Hotel Kolovare, 24.-25.3.2017.

Bišćan J. Briga za kvalitetu zdravstvene skrbi, XV. Lošinjska škola, Veli Lošinj, 5.-6.9.2014.

Bišćan J., Mustajbegović J.,Milošević M., Nasilje nad zdravstvenim djelatnicima,Knjiga sažetaka međunarodnog simpozijuma I. kategorije „Bezbednost i zdravlje na radu u zdravstvu“, Udruženje medicinskih sestara – tehničara, Kliničkog centra Srbije „Sestrinstvo“, Beograd, 21.-23.10.2013.

Rimac B, Bišćan J. Sestrinska paradigma i sigurnost bolesnika, Medix 2010; vol.16, br. 86:167-170.

Bišćan J. Standardi u sestrinskoj njezi. Hrvatski časopis za javno zdravstvo 2008;vol.4,br.14.

Bišćan J. Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti: intervencije u bolnicama, 13. Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja, Plavi Fokus, HKMS, godina II, 2006. br.5;10-11.

Bišćan J. HKMS dobila certifikat ISO 9001, Plavi Fokus, HKMS,godina II, 2006,27.

Šustić A, Bišćan J. Intervju – Novi trendovi i buduće smjernice u anesteziologiji i itenzivnom liječenju, Signa Vitae2005,7-9.

Bišćan J. Sestrinstvo i moderna tehnologija, X. Stručni skup Društva za anesteziologiju,reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Koprivnica 20.-23. 4. 2005.

Bišćan J. Standardi u sestrinskoj njezi bolesnika, Signa Vitae 2004,13-14.

Brumini G,Bilić-Zulle L,Bišćan J. Stav liječnika i medicinskih sestara o informatizaciji u zdravstvu, Medix 2004;10:113-15.

Brumini G,Petrovečki M,Bišćan J,Hercigonja-Szekeres M.Stav medicinskih sestara o informatizaciji u zdravstvu, Zbornik:Komunikacija u sestrinstvu, Visoka zdravstvena škola, Zagreb,Hrvatska udruga Viših medicinskih sestara,Hrvatska udruga medicinskih sestara,Opatija 2004.

Bišćan J. Stres i psihička iscrpljenost, VII. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Varaždin 26.-28.5.2003.

Bišćan J. Standardi u sestrinskoj njezi, VII. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Bizovačke toplice 19.-21.9.2002.

Paver E, Bišćan J. Respiracijski filtri, VII. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Bizovačke toplice 19.-21.9.2002.

Bišćan J. Protokoli, VI. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Brijuni 18.-21.6.2001.

Crnobrnja S, Bišćan J, Bošnjak D. Primjena zatvorene bronhoaspiracije u JIL-u, cost benefit, V. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Brijuni 19.-22.6.2000.

Tuđa A, Bišćan J, Crnobrnja S. Opravdanost uporabe prozirnica, Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Brijuni 19.-22.6. 2000.

Bišćan J, Mitić C. Ušteda primjenom pomagala u inkontinenciji, Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Brijuni 19.-22.6. 2000.

Marjačić M, Bišćan J. Medicinska sestra u JIL-u polivalentnog tipa, IV. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Brijuni 19.-22.6. 1999.

Posilović A, Bišćan J. Rad anesteziološkog tehničara tijekom 24-satnog dežurstva, IV. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Brijuni 19.-22.6. 1999.

Bišćan J, Crnobrnja S. Djelokrug rada medicinske sestre na anesteziji i intenzivnom liječenju, III. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Zagreb, 1998.

Bišćan J. Upravljanje kvalitetom u zdravstvenoj zaštiti: intervencije u bolnicama, 13. Motovunska ljetna škola unapređenja zdravlja, Plavi Fokus, HKMS, godina II, 2006. br.5;10-11.

Bišćan J. Standardi u sestrinskoj njezi bolesnika, Signa Vitae 2004,13-14.

Bišćan J. Stres i psihička iscrpljenost, VII. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Varaždin 26.-28.5.2003.

Bišćan J. Menadžment u sestrinstvu, HUMS, Sestrinski glasnik 2002,br.3,5-7.

Lončar K, Bišćan J. Tečaj CPR – izvješće, HUMS, Sestrinski glasnik 2002., br.3; 30-31.

Bišćan J. Mijenjanje sestrinske prakse – upravljanje promjenama, HUMS, sestrinski glasnik 2002, br. 4,35-37.

Bišćan J. Postavljanjem filtara na sustave za disanje zaštitimo našeg bolesnika od neželjenih posljedica, HUMS, Sestrinski glasnik 2002. Br. 6; 22-23.

Bišćan J. Suvremeno zbrinjavanje dekubitalnih ulceracija, HUMS, Sestrinski glasnik 2001. Br. 2;31-32.

Bišćan J. Obrazovanje medicinskih sestara – što nam treba i zašto?,HUMS,Sestrinski glasnik 2001,47.

Bišćan J. Protokoli, HUMS, Sestrinski glasnik 2001.,br.4.22-24.

Bišćan J, Crnobrnja S, Bošnjak D. Eksplantacijski program, HUMS, Sestrinski glasnik 2000;br.2;9-13.

Knjige i časopisi:
1. Josipa B. i suradnici; Kvaliteta i sigurnost u zdravstvenoj njezi, HUMS, Medicinska naklada, Zagreb, 2015.
2. Fajta M. i suradnici; Živjeti s kisikom u kući – za bolesnike i članove njihovih obitelji, HKMS, Zagreb, 2006. Urednički odbor – Grgac Mladen, Lenac Saša, Bišćan Josipa
3. Fajta M. Pulmologija – zdravstvena njega plućnih bolesnika, HUMS, Podružnica KBC-a Rijeka, 2004. Recenzenti: Matanić Dubravka, Sušnik Mrvčić Bronislava, Bišćan Josipa, Aralica Merica, Novaković Irena

Aktivno sudjelovanje na znanstvenom ili stručnom skupu:

Bišćan J. Korak više u skrbi za kronične rane, Multidisciplinarni pristup kroničnim ranama, panel diskusija, Tuheljske toplice, 1.6.2019.

Bišćan J., K. Dugina, South East European Forum on Orthopaedics and Traumatology, Quality management – quality standards – importance and role of healthcare documentation, Dubrovnik, 24.-26.4.2019.

Bišćan J., Borovec K., Mišević P., Šepec S., Vagić D., Global nursing and healthcare, Okrugli stol – sigurnost zdravstvenih djelatnika na radnom mjestu, Opatija, 28.3.2019.

Bišćan J., 9. konferencija Društva za kvalitetu u suorganizaciji s OB Virovitica, Profesionalna komunikacija u zdravstvu, Pritužbe, prigovori, Virovitica, 8.3.2019.

Bišćan J., Obilježavanje prevencije svjetskog dana dekubitusa Društva za kvalitetu i OB Karlovac, Karlovac, 14.11.2018.

Bišćan J., Prigovori i pritužbe – utjecaj na promjene, Upravljanje pritužbama, Tečaj 3. kategorije OB Virovitica, 23.10.2018.

Bišćan J., Dani zdravstvenih karijera, Škola narodnog zdravlja dr. Andrija Štampar, Privatni sustav, Zagreb, 12.5.2018.

Bišćan J., 8. konferencija Društva za kvalitetu u suradnji s OB Našice, Našice, 9.3.2018.

Bišćan J., Obilježavanje prevencije svjetskog dana dekubitusa Društva za kvalitetu i KBC Rijeka, 17.11.2017.,

Bišćan J., 6. kongres HUMS-a, 4. simpozij Društva za kvalitetu i Društva glavnih sestara „Perspektiva sestrinstva i zdravstvena politika u RH“, Opatija, 15.-18.6.2017.

Bišćan J., Sestrinska dokumentacija – pravilna primjena i kontrola kvalitete – tečaj 3. kategorije KB Merkur, Zagreb, 19.5.2017.

Bišćan J., 17. konferencija o kvaliteti,, 8. znanstveni skup Hrvatskog društva za kvalitetu, ISO sustavi i kvaliteta zdravstvene usluge u Poliklinici Medikol, naša iskustva u razdoblju 2008.-2016., Opatija, 11.-13.5.2017.

Bišćan J., 7. konferencija Društva za kvalitetu, „Kontrola kvalitete zdravstvene njege“, Pritužbe na rad medicinskih sestara, Zadar, Hotel Kolovare, 24.-25.3.2017.

Bišćan J., Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, Nasilje na radu nad medicinskim sestrama, Europski dom, Zagreb, 23.11. 2016.

Bišćan J., Obilježavanje prevencije svjetskog dana dekubitusa, KBC Sestre milosrdnice…

Bišćan J., 6. konferencija Društva za kvalitetu „Kvaliteta zdravstvene skrbi – kontinuitet ili promjena?“, Nadbiskupijski pastoralni institut Zagreb, 17.6. 2016.

Bišćan J. 3. Kongres Hrvatskog društva za sigurnost bolesnika, Zagreb, Kvaliteta i sigurnost u zdravstvenoj skrbi, 4.12.2015.

Bišćan J. Obilježavanje Svjetskog dana prevencije dekubitusa, OB Sisak, KBC Sestre milosrdnice, studeni 2015.

Bišćan J.; Jadranka M., Prezentacija Nacionalnog programa zaštite zdravlja zdravstvenih djelatnika i djelatniku u zdravstvu 2015.-2020. Kongres HUMS-a, Opatija 8.-11.10.2015.

Bišćan J., Nasilje u radu nad medicinskim sestrama i tehničarima ,2. simpozij Društva za kvalitetu “Sigurnost kao imperativ kvalitetne zdravstvene skrbi”, Opatija8.-10.10.2015.

Bišćan J. Sigurnost pacijenata, 6. Kongres stručnog društva za suzbijanje boli, Zadar, 1.-4.10.2015.

Bišćan J. Sestrinstvo u Hrvatskoj nakon ulaska u EU, 4. konferencija Hospital Days 2015., 1.-2.10.2015.

Bišćan J. 5. Konferencija Društva za kvalitetu HUMS-a, Koprivnica, 18.-19.6.2015.

Bišćan J., 5. Međunarodna sestrinska konferencija „Liderstvo u sestrinstvu – pogled u prošlost za korak u budućnost“, AONE, Veli Lošinj, 7.-9.5.2015.,

Bišćan J., Kultura sigurnosti pacijenta u svakodnevnoj praksi, Simpozij za medicinske sestre, Dječja bolnica Srebrnjak, Zagreb, 27.3.2015.

Bišćan J, Specijalizirana radionica za medicinske sestre, Okrugli stol, Nadzor nad ispravnosti vođenja sestrinske dokumentacije, Hospital Days, 23.-24.9.2014.

Bišćan J. Briga za kvalitetu zdravstvene skrbi, XV. Lošinjska škola, Veli Lošinj, 5.-6.9.2014.

Bišćan J. Treba li određeno predznanje u području kvalitete biti uvjet za rad medicinske sestre u Jedinici za kvalitetu zdravstvene ustanove, 4. konferencija Društva za kvalitetu, KB Merkur, 12. 6. 2014.

Bišćan J. Iskustva pacijenata, Esencija sestrinstva – kvaliteta, I. simpozij Društva za kvalitetu i II. Simpozij Društva glavnih sestara, Zagreb, 14.-15.3.2014.

Bišćan J.,Prevencija infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi u izvanbolničkim zdravstvenim ustanovama, Tečaj II. Kategorije, Društvo za kvalitetu HUMS-a i MEF Sveučilišta u Zagrebu, 8. 3. 2014., 14. 6. 2014.,

Bišćan J., Mustajbegović J.,Milošević M., Nasilje nad zdravstvenim djelatnicima,Knjiga sažetaka međunarodnog simpozijuma I. kategorije „Bezbednost i zdravlje na radu u zdravstvu“, Udruženje medicinskih sestara – tehničara, Kliničkog centra Srbije „Sestrinstvo“, Beograd, 21.-23.10.2013.

Bišćan J., Kvaliteta u sestrinstvu, AONE, Zagreb, 7.-9.10. 2013.

Bišćan J, Trgovec D., Upravljanje dekubitusom u RH, 16th EPUAP Open Meeting, Vienna, Austria, 28.-30.8.2013.

Bišćan J. Nasilje nad zdravstvenim djelatnicima, 3. konferencija Društva za kvalitetu HUMS-a „Neželjeni događaji u procesu zdravstvene njege“, Zagreb, lipanj 2013.

Bišćan J., Kako postići kvalitetu u zdravstvu u odnosu na kvalitetu rada?, 2. konferencija Društva za kvalitetu HUMS-a „Kako postići i održati kvalitetu u zdravstvu u odnosu na kvalitetu rada i radnih uvjeta medicinskih sestara u zdravstvenim ustanovama“, Zagreb, ožujak 2013.

Bišćan J. Upravljanje pritužbama – predstavljanje projekta Društva za kvalitetu HUMS-a, HUMS Jezerčica, prosinac 2012.

Bišćan J., BIS – sestrinska dokumentacija – sestrinska lista – svrha i/ili obaveza?, 1. konferencija Društva za kvalitetu HUMS-a „Kvaliteta zdravstvene njege je odgovornost prema društvu” – Medicinska sestra u Jedinici za kvalitetu, Zagreb, listopad 2012.

Bišćan J. Prikaz rada i rezultata radne grupe za izradu indikatora – dekubitus, Forum: Sustav kvalitete i bolesnikove sigurnosti, PATH radionica, Rovinj 20.-22.4. 2012.

Bišćan J. Kvalitetno pregovaranje, Stručni predstavnik HUMS-a za SENS radionice, Dubrovnik lipanj 2012.

Bišćan J. Utjecaj nacionalne organizacije, Stručni predstavnik HUMS-a za SENS radionice, Sarajevo, BIH veljača 2012.

Bišćan J. Uniforma medicinskih sestara – revija, Burza znanja – Gle kako izgleda, medicinska sestra, Sajam Medicina i tehnika, Zagreb, 2012.

Bišćan J. Plan mjerenja kvalitete-hrvatska iskustva,Kvaliteta i sigurnost pacijenta, AONE, HUMS,Zagreb, hotel Dubrovnik,10.-11.10.2011.

Bišćan J. Indikator dekubitus, PATH radionica, Hrvatsko društvo za unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite HLZ, Zagreb 9.12.2011.

Bišćan J. Bolesnikova sigurnost, 3. Simpozij kvalitete zdravstvene zaštite s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 12.2.2010.

Bišćan J, Mitić C, Čurić S. Projekt upravljanja kvalitetom zdravstvene njege, Inkontinencija i prevencija dekubitusa, Tečaj I. Kategorije, Zagreb 10.-12.9.2009.

Bišćan J. Kvaliteta zdravstvene zaštite: cilj i okvir, Zagreb 17.9.2009.

Bišćan J. Predstavnik HUMS-a za TAIEX konferencije – međunarodno priznavanje profesija, za sestrinstvo i primaljstvo 2007, 2008. I 2009.

Bišćan J. Kompetencije medicinskih sestara, profesionalna i kaznena odgovornost, HKMS, Zagreb listopad 2007.

Bišćan J. Bolesnik u terminalnoj fazi – Hitna internistička služba, I. Kongres Palijativne skrbi, Zagreb listopad 2006.

Bišćan J. Sestrinstvo i moderna tehnologija, X. Stručni skup Društva za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Koprivnica 20.-23. 4. 2005.

Brumini G,Petrovečki M,Bišćan J,Hercigonja-Szekeres M. Stav medicinskih sestara o informatizaciji u zdravstvu, Komunikacije u sestrinstvu, Visoka zdravstvena škola, Zagreb,Hrvatska udruga Viših medicinskih sestara,Hrvatska udruga medicinskih sestara,Opatija 20-22.5.2004.

Bišćan J. Burza sestrinskog znanja, Medicina i tehnika, Zagreb 20.5.2004.

Bišćan J. Strojna ventilacija bolesnika – tečaj stalnog usavršavanja za medicinske sestre, Zagreb 25.4.2004.

Bišćan J. Stres i psihička iscrpljenost, VII. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Varaždin 26.-28.5.2003.

Bišćan J. Seminar – Menadžment promjena, Hrvatska udruga viših medicinskih sestara, Zagreb 29.-30.11. 2002.

Bišćan J. Standardi u sestrinskoj njezi, VII. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Bizovačke toplice 19.-21.9.2002.

Paver E, Bišćan J. Respiracijski filtri, VII. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Bizovačke toplice 19.-21.9.2002.

Bišćan J. Seminar – Menadžment u sestrinstvu I., Hrvatska udruga viših medicinskih sestara, Stubičke toplice 15.-16.2. 2002.

Bišćan J. Workshops 3M Health Care, Opatija 10.10.2001.

Bišćan J. Protokoli, VI. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Brijuni 18.-21.6.2001.

Bišćan J. Obrazovanje medicinskih sestara, HUVMS, Opatija 23.-25.4.2001.

Bišćan J. Seminar – Suvremeno zbrinjavanje dekubitalnih ulceracija, Zagreb, 29.3.2001.

Bišćan J. Quality Management Workshop, ICN, Zagreb, 8.-11.11.2000.

Bišćan J. Organizacijski odbor, radno predsjedništvo, II. Međunarodni kongres HUMS-a, Zagreb, 25.-27.10.2000.

Crnobrnja S, Bišćan J, Bošnjak D. Primjena zatvorene bronhoaspiracije u JIL-u, cost benefit, V. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Brijuni 19.-22.6.2000.

Tuđa A, Bišćan J, Crnobrnja S. Opravdanost uporabe prozirnica, V. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Brijuni 19.-22.6. 2000.

Bišćan J, Mitić C. Ušteda primjenom pomagala u inkontinenciji, Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Brijuni 19.-22.6. 2000.

Bišćan J. Infection Control Seminar 3M, Zagreb, 2.11. 1999.

Bišćan J. ESGE/ESGENA, International workshop, Zagreb 1.-3.7.1999.

Marjačić M, Bišćan J. Medicinska sestra u JIL-u polivalentnog tipa, IV. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Brijuni 21.-24.6. 1999.

Posilović A, Bišćan J. Rad anesteziološkog tehničara tijekom 24-satnog dežurstva, IV. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Brijuni 21.-24.6. 1999.

Bišćan J. III. Hrvatski simpozij Hospicij i palijativna skrb s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 8.5. 1999.

Bišćan J. III. Simpozij o liječenju maligne boli, Karlovac 30.1. 1999.

Bišćan J. 3. Europen Network of Nursing Organisations, Nurses Association of Slovenia, Slovenija, Bled 13.-15.11. 1998.

Bišćan J. I.stručni skup Operacijskih sestara HUMS-a, Zagreb 28.-29.10.1998.

Bišćan J, Crnobrnja S. Djelokrug rada medicinske sestre na anesteziji i intenzivnom liječenju, III. Stručni skup Sekcije za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje HUMS-a, Zagreb 20.-21.11.1998.

Bišćan J. IV. Seminar za medicinske sestre in zdravstvene tehnike v enotah intenzivne medicine, Bled 23.9.1998.

Bišćan J. IVRA, III. Stručni skup medicinskih sestara intenzivne medicine, Brijuni 15.-17.6.1998.

Bišćan J. Seminar – Komunikacija u sestrinstvu, HUSE, Stubičke toplice 5.6.1998.

Bišćan J. Infection Control Seminar, 3M Health Care, Slovenija, 27.5.1998.

Bišćan J. Seminar – Proces sestrinske skrbi, HUSE, Stubičke toplice 8.-9.5. 1998.

Bišćan J. Transplantacija jetre – današnje spoznaje, stručni sastanak HDIM, Zagreb 4.5.1998.

Bišćan J. Međunarodni tečaj o timskom radu i uspjehu liječenja u JIL-u, Zagreb, 25.-27.3.1998.

Bišćan J. Intenzivno liječenje opečenog djeteta, stručni sastanak HDIM, Zagreb, 30.3. 1998.

Bišćan J. I. Kongres Hitne medicinske pomoći HUMS-a, Opatija 15.-17.10. 1997.

Bišćan J. Advanced Cardiac Life Support (ACLS),RUSH, Hvar 18.11. 1996.