Početna / Ljiljana Marčić

Ljiljana Marčić

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Ljiljana Marčić
Datum i mjesto rođenja: 10.06.1973. Split
Kvalifikacija: doktor medicine, specijalist radiologije
Akademska titula: univ. mag. med. (magistra kliničke epidemiologije)

 

OBRAZOVANJE

 • 1992.-1998 Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, područni studij Split
 • 2010.-2014. Specijalizacija iz radiologije, Split/Zagreb
 • 2013.-2014. Specijalistički poslijediplomski studij Radiologija, Medicinski fakultet Zagreb

RADNI STAŽ

 • 1998.-1999. Pripravnički staž
 • 1999.-2002. Rad u općoj medicini
 • 2002.-2009. Rad u farmceutskim firmama (Schering, Solvay, Roche)
 • 2009.-2010. Medicinski fakultet Split, Katedra za farmakologiju, asistent
 • 2010.-2014. Specijalizacija iz radiologije
 • 2015- Poliklinika Medikol

AKADEMSKA POSTIGNUĆA

 • 2009.-2012. Poslijediplomski specijalistički studij Klinička epidemiologija- Medicinski fakultet Split
 • 2012.-2013. Poslijediplomski znanstveni studij Medicina utemeljena na dokazima- Medicinski fakultet Split

OSPOSOBLJAVANJE

 • 2012. Poslijediplomski tečaj iz Doppler ultrasonografije- Medicinski fakultet Zagreb

KLINIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

 • UZV dijagnostika, MSCT dijagnostika, PET/CT, MR dijagnostika

ČLANSTVO I FUNKCIJE U ZNANSTVENIM I STRUČNIM DRUŠTVIMA

 • Hrvatska liječnička komora
 • Hrvatski liječnički zbor
 • Hrvatsko društvo radiologa
 • ECR

JEZICI

 • Engleski (aktivno), francuski (pasivno)

DODATNE INFORMACIJE

 • Udana, dvoje djece