Neurologija

U neurološkoj ambulanti i neurofiziološkom laboratoriju Poliklinike Medikol uz kompletan neurološki pregled redovito se obavljaju EEG i E M N G dijagnostika.

Kod hitnih indikacija dostupna je pravovremena i paralelna neuroradiološka obrada: MR mozga, MR kralješnice, MR angiografija krvnih žila mozga i supraaortalnih krvnih žila, MSCT mozga, MSCT angiografija krvnih žila mozga i supraortalnih krvnih žila te ostala RTG dijagnostika u sklopu radiološke djelatnosti.

EEG

Elektroencefalografija je danas vrlo široko primjenjivana dijagnostičko – istraživačka metoda koja registrira bioelektrične aktivnosti mozga, elektrodama postavljenim na kožu lubanje, a omogućuje uvid prvenstveno u funkcionalno stanje živčanog sustava mozga. EEG registracija je sigurna, nije štetna za bolesnika, a može se provoditi i kod trudnica i male djece.
U dijagnostičke svrhe može se višekratno ponavljati i na taj način pratiti promjene funkcionalnog stanja živčanog sustava mozga.
Za kvalitetno EEG snimanje vrlo je važno da je pacijent psihički i fizički relaksiran. U laboratoriju u kojem snimamo treba isključiti sve izvore podražaja kao što su zvučni, svjetlosni i ostali podražaji. Dobro pripremljen ispitanik za EEG snimanje je preduvjet za tehnički ispravnu registraciju.
Pretraga se provodi na aparatu Nihon Kohden i traje približno 30 minuta, a bolesniku se preporuča da na snimanje dođe sit, s svježe opranom kosom, bez laka, gela, losiona za kosu, a nakon dobro prospavane noći.

Napomena:
Tijekom pregleda bolesnik mora biti opušten i miran, jer svaki pomak remeti EEG registraciju i onemogućava interpretaciju dobivene snimke.
Bolesnici s ozljedom vlasišta EEG registraciju mogu učiniti nakon sanacije ozljede.

EMNG dijagnostika

EMNG dijagnostika: pretraga se izvodi s površnim i/ili iglenim elektrodama ovisno o uputnoj dijagnozi i kliničkom nalazu. Potrebno je doći s čistim tijelom i ekstremitetima, a kod ispitivanja neuromišićne spojnice potrebno je barem 48 sati izostaviti primjenu lijekova koji utječu na neuromišićnu spojnicu.

 • Slavka Bogdan
  dr. med. spec. neurolog, pročelnica polikliničkog odjela za neurologiju
 • dr. sc. Bošnjak Jelena
  spec. neurolog
 • dr. sc. Josip Detoni
  spec. neurolog
 • Ljiljana Vršič
  stručna prvostupnica sestrinstva

EEG

Elektroencefalografija je danas vrlo široko primjenjivana dijagnostičko – istraživačka metoda koja registrira bioelektrične aktivnosti mozga, elektrodama postavljenim na kožu lubanje, a omogućuje uvid prvenstveno u funkcionalno stanje živčanog sustava mozga. EEG registracija je sigurna, nije štetna za bolesnika, a može se provoditi i kod trudnica i male djece.

U dijagnostičke svrhe može se višekratno ponavljati i na taj način pratiti promjene funkcionalnog stanja živčanog sustava mozga.

Za kvalitetno EEG snimanje vrlo je važno da je pacijent psihički i fizički relaksiran. U laboratoriju u kojem snimamo treba isključiti sve izvore podražaja kao što su zvučni, svjetlosni i ostali podražaji. Dobro pripremljen ispitanik za EEG snimanje je preduvjet za tehnički ispravnu registraciju.

Pretraga traje približno 30 minuta, a bolesniku se preporuča da na snimanje dođe sit, s svježe opranom kosom, bez laka, gela, losiona za kosu, a nakon dobro prospavane noći.

Napomena: Tijekom pregleda bolesnik mora biti opušten i miran, jer svaki pomak remeti EEG registraciju i onemogućava interpretaciju dobivene snimke. Bolesnici s ozljedom vlasišta EEG registraciju mogu učiniti nakon sanacije ozljede.

EMNG

EMNG dijagnostika: pretraga se izvodi s površnim i/ili iglenim elektrodama ovisno o uputnoj dijagnozi i kliničkom nalazu. Potrebno je doći s čistim tijelom i ekstremitetima, a kod ispitivanja neuromišićne spojnice potrebno je barem 48 sati izostaviti primjenu lijekova koji utječu na neuromišićnu spojnicu.

Trajanje postupka

Cijeli postupak od dobivanja uzorka do postavljanja citološke dijagnoze traje 2 – 5 dana, osim kada se već dobiveni uzorak ne obrađuje dodatnim metodama u citologiji (npr. citokemija, imunocitokemija, molekularna analiza), a to je u slučajevima dvojbenih ili nejasnih citoloških dijagnoza.