Neurologija

U neurološkoj ambulanti i neurofiziološkom laboratoriju Poliklinike Medikol uz kompletan neurološki pregled redovito se obavljaju EEG i E M N G dijagnostika.

Kod hitnih indikacija dostupna je pravovremena i paralelna neuroradiološka obrada: MR mozga, MR kralješnice, MR angiografija krvnih žila mozga i supraaortalnih krvnih žila, MSCT mozga, MSCT angiografija krvnih žila mozga i supraortalnih krvnih žila te ostala RTG dijagnostika u sklopu radiološke djelatnosti.

EEG

Elektroencefalografija je danas vrlo široko primjenjivana dijagnostičko – istraživačka metoda koja registrira bioelektrične aktivnosti mozga, elektrodama postavljenim na kožu lubanje, a omogućuje uvid prvenstveno u funkcionalno stanje živčanog sustava mozga. EEG registracija je sigurna, nije štetna za bolesnika, a može se provoditi i kod trudnica i male djece.
U dijagnostičke svrhe može se višekratno ponavljati i na taj način pratiti promjene funkcionalnog stanja živčanog sustava mozga.
Za kvalitetno EEG snimanje vrlo je važno da je pacijent psihički i fizički relaksiran. U laboratoriju u kojem snimamo treba isključiti sve izvore podražaja kao što su zvučni, svjetlosni i ostali podražaji. Dobro pripremljen ispitanik za EEG snimanje je preduvjet za tehnički ispravnu registraciju.
Pretraga se provodi na aparatu Nihon Kohden i traje približno 30 minuta, a bolesniku se preporuča da na snimanje dođe sit, s svježe opranom kosom, bez laka, gela, losiona za kosu, a nakon dobro prospavane noći.

Napomena:
Tijekom pregleda bolesnik mora biti opušten i miran, jer svaki pomak remeti EEG registraciju i onemogućava interpretaciju dobivene snimke.
Bolesnici s ozljedom vlasišta EEG registraciju mogu učiniti nakon sanacije ozljede.

EEG nakon deprivacije spavanja (nakon neprospavane noći)
Ova pretraga slična je standardnom EEG, osim što će se od Vas tražiti da nemate više od 3 h spavanja u zadnjih 24 h prije ispitivanja.  EEG nakon deprivacije spavanja traje 1-2 h.

EMNG dijagnostika

EMNG dijagnostika: pretraga se izvodi s površnim i/ili iglenim elektrodama ovisno o uputnoj dijagnozi i kliničkom nalazu. Potrebno je doći s čistim tijelom i ekstremitetima, a kod ispitivanja neuromišićne spojnice potrebno je barem 48 sati izostaviti primjenu lijekova koji utječu na neuromišićnu spojnicu.

  • Slavka Bogdan
    dr. med. spec. neurolog, pročelnica polikliničkog odjela za neurologiju
  • dr. sc. Josip Detoni
    spec. neurolog
  • Ljiljana Vršič
    stručna prvostupnica sestrinstva

EEG

Elektroencefalografija je danas vrlo široko primjenjivana dijagnostičko – istraživačka metoda koja registrira bioelektrične aktivnosti mozga, elektrodama postavljenim na kožu lubanje, a omogućuje uvid prvenstveno u funkcionalno stanje živčanog sustava mozga. EEG registracija je sigurna, nije štetna za bolesnika, a može se provoditi i kod trudnica i male djece.

U dijagnostičke svrhe može se višekratno ponavljati i na taj način pratiti promjene funkcionalnog stanja živčanog sustava mozga.

Za kvalitetno EEG snimanje vrlo je važno da je pacijent psihički i fizički relaksiran. U laboratoriju u kojem snimamo treba isključiti sve izvore podražaja kao što su zvučni, svjetlosni i ostali podražaji. Dobro pripremljen ispitanik za EEG snimanje je preduvjet za tehnički ispravnu registraciju.

Pretraga traje približno 30 minuta, a bolesniku se preporuča da na snimanje dođe sit, s svježe opranom kosom, bez laka, gela, losiona za kosu, a nakon dobro prospavane noći.

Napomena: Tijekom pregleda bolesnik mora biti opušten i miran, jer svaki pomak remeti EEG registraciju i onemogućava interpretaciju dobivene snimke. Bolesnici s ozljedom vlasišta EEG registraciju mogu učiniti nakon sanacije ozljede.

EEG nakon neprospavane noći
EEG pretraga se izvodi u budnom stanju i u spavanju (nakon neprospavane noći), pacijent treba biti opušten, na pretragu treba doći sit i imati čistu kosu. Poželjno je priložiti raniju medicinsku dokumentaciju. Pacijenti trebaju slijediti upute koje dobiju od neurofiziološkog tehničara za snimanje EEG-a nakon neprospavane noći.

EMNG

EMNG dijagnostika: pretraga se izvodi s površnim i/ili iglenim elektrodama ovisno o uputnoj dijagnozi i kliničkom nalazu. Potrebno je doći s čistim tijelom i ekstremitetima, a kod ispitivanja neuromišićne spojnice potrebno je barem 48 sati izostaviti primjenu lijekova koji utječu na neuromišićnu spojnicu.

Trajanje postupka

Cijeli postupak od dobivanja uzorka do postavljanja citološke dijagnoze traje 2 – 5 dana, osim kada se već dobiveni uzorak ne obrađuje dodatnim metodama u citologiji (npr. citokemija, imunocitokemija, molekularna analiza), a to je u slučajevima dvojbenih ili nejasnih citoloških dijagnoza.