Neurologija

Neurologija Osijek

Neurologija Osijek

U neurološkoj ambulanti i neurofiziološkom laboratoriju Poliklinike Medikol u Osijeku možete obaviti kompletan neurološki pregled.

Kod hitnih indikacija dostupna je pravovremena i paralelna neuroradiološka obrada: MR mozga, MR kralješnice, MR angiografija krvnih žila mozga i supraaortalnih krvnih žila, MSCT mozga, MSCT angiografija krvnih žila mozga i supraortalnih krvnih žila.

  • Specijalistički pregled neurologa
  • Kontrolni pregled neurologa
  • Konzultacije neurologa
  • Doc. prim. dr. sc. Ružica Palić Kramarić
    dr. med., specijalist neurologije, subspecijalist za cerebrovaskularne bolesti
  • Valentina Dević Ileš
    stručna prvostupnica sestrinstva