Početna / Marko Batinica

Marko Batinica

Dr. med. Marko Batinica, specijalist radiologije, rođen je u Zagrebu 1973. god. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalizira radiologiju na KBC “Zagreb” 2001.-2005., te nastavlja rad kao specijalist radiolog KBC-a na Zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju do 2008 god. Od 2008.-2014. radi kao specijalist radiologije u poliklinici “Medikol”, a od svibnja 2014 u poliklinici “Aviva”. Pohađa tečajeve stručnih usavršavanja i kongerese u zemlji i inozemstvu. Područje interesa su dijagnostika bolesti dojke i dopler dijagnostika.