FIZIO paket

FIZIO PAKET I (10 dana fizikalne terapije, prvi i kontrolni specijalistički pregled, fizikalna terapija uključuje do 4 klasične procedure) – 2 000 kn

FIZIO PAKET II (10 dana fizikalne terapije, prvi i kontrolni specijalistički pregled, fizikalna terapija uključuje do 4 klasične procedure, od kojih je jedna manipulacija) – 2 600 kn

Informacije i rezervacije termina

Podružnica Mandlova
Tel.: 01 6397 333
E-mail: fizikalna@medikol.hr

Podružnica Čakovec
Tel: +385 40 638 500
E-mail: medikolinfo.ck@medikol.hr