Početna / Privatno: Medikol zdrave kartice / Medikol Multi kartica

Medikol Multi kartica

Medikol MULTI kartica po cijeni od 5.000 kn (bonus = 6.250 kn; popust 25%)

Medikol ZDRAVA Multi kartica košta 5.000 kn, a kupnjom Medikol ZDRAVE Multi kartice Korisnik uz uplaćenih 5.000 kn ostvaruje bonus od 1.250 kn (ukupno 6.250 kn) koje može koristiti za sve usluge iz svih djelatnosti na lokacijama Poliklinike Medikol temeljem važećeg cjenika Poliklinike Medikol u Zagrebu, Čakovcu, Splitu, Rijeci i Osijeku osim za: PHD, brisove, vanjski laboratorij i PET/CT dijagnostiku.

Medikol ZDRAVU Multi karticu  s uključenim bonusom od 1.250 kn (odnosno ukupno 6.250 kn) Korisnik može koristiti i za akcijske pakete, osim za one akcijske pakete koji uključuju operativne zahvate te usluge ili pakete koji se nude pod trajno povoljnijim cijenama (kao što su FIZIO paketi, MR dijagnostika i MSCT neinvazivna koronarogarfija).

Nakon potrošenog iznosa od 6.250 kn, Korisnik ostvaruje popust od 25% na sve ostale usluge temeljem važećeg cjenika Poliklinike Medikol, osim na potrošne materijale (kontrast, sedacija, punkcije, PHD, brisovi, kozmetologija, vanjski laboratorij), PET/CT dijagnostiku, osteopatske tretmane ili bilo koje akcijske pakete, odnosno usluge ili pakete koji se nude pod trajno povoljnijim cijenama (kao što su FIZIO paketi, MR dijagnostika i MSCT neinvazivna koronarografija),  kao ni na MR dijagnostički postupak na MR uređaju jačine 3T te se ne može zbrajati sa bilo kojim drugim  popustima Poliklinike Medikol.

Sva prava s Medikol ZDRAVE Multi kartice Korisnik ostvaruje po uplati novačnog iznosa navedenog u ovom prilogu IV. i vrijede godinu dana od dana uplate.

Prije isteka od godine dana, Korisnik Medikol ZDRAVE Multi kartice, može kupiti bilo koju drugu karticu uz pripadajuće pogodnosti, a kako je definirano u Pravilniku o karticama Poliklinike Medikol.

Medikol ZDRAVA Multi kartica prenosiva je na dvije osobe koje imenuje Nositelj kartice (osoba na koju kartica glasi).

Medikol ZDRAVA Multi kartica nije prenosiva u drugo obračunsko razdoblje.

Ovaj Prilog sastavni je dio Ugovora za godišnju Medikol ZDRAVU Multi Karticu  te Pravilnika o ZDRAVIM karticama Poliklinike Medikol.

Potpisom Ugovora za godišnju Medikol karticu, Korisnik potvrđuje da prihvaća sva prava i obveze iz Pravilnika o korištenju ZDRAVIH kartica  Poliklinike Medikol, Zagreb, Voćarska 106, kojim Pravilnikom  su regulirani uvjeti i način korištenja Medikol ZDRAVE Multi kartice.

Pravilnik o ZDRAVIM karticama 2016.