Početna / Privatno: Medikol zdrave kartice / Medikol Osnovna kartica

Medikol Osnovna kartica

Medikol Osnovna kartica po cijeni od 1.000 kn (bonus = 1.100 kn; popust 10%)

Medikol ZDRAVA Osnovna kartica košta 1.000 kn, a kupnjom Medikol ZDRAVE Osnovne kartice Korisnik uz uplaćenih 1.000 kn ostvaruje bonus od 100 kn (ukupno 1.100 kn) koje može koristiti za sve usluge iz svih djelatnosti na lokacijama Poliklinike Medikol temeljem važećeg cjenika Poliklinike Medikol u Zagrebu, Čakovcu, Splitu, Rijeci i Osijeku osim za: PHD, brisove, vanjski laboratorij i PET/CT dijagnostiku.

Medikol ZDRAVU Osnovnu karticu s uključenim bonusom od 100 kn (odnosno ukupno 1.100 kn) Korisnik može koristiti i za akcijske pakete, osim za one akcijske pakete koji uključuju operativne zahvate te usluge ili pakete koji se nude pod trajno povoljnijim cijenama (kao što su FIZIO paketi, MR dijagnostika i MSCT neinvazivna koronarografija).

Nakon potrošenog iznosa od 1.100 kn, Korisnik ostvaruje popust od 10% na sve ostale usluge temeljem važećeg cjenika Poliklinike Medikol, osim na potrošne materijale (kontrast, sedacija, punkcije, PHD, brisovi, kozmetologija, vanjski laboratorij), PET/CT dijagnostiku, osteopatske tretmane ili bilo koje akcijske pakete, odnosno usluge ili pakete koji se nude pod trajno povoljnijim cijenama (kao što su FIZIO paketi, MR dijagnostika i MSCT neinvazivna koronarografija), kao ni na MR dijagnostički postupak na MR uređaju jačine 3T te se ne može zbrajati sa bilo kojim drugim popustima Poliklinike Medikol.

Sva prava s Medikol ZDRAVE Osnovne kartice Korisnik ostvaruje po uplati novčanog iznosa navedenog u ovom prilogu I. i vrijede godinu dana od dana uplate.

Prije isteka od godine dana, Korisnik Medikol ZDRAVE Osnovne kartice može kupiti bilo koju drugu karticu uz pripadajuće pogodnosti, a kako je definirano u Pravilniku o karticama Poliklinike Medikol.

Medikol ZDRAVA Osnovna kartica nije prenosiva (niti na drugu osobu, niti u drugo obračunsko razdoblje).

Ovaj Prilog sastavni je dio Ugovora o kupnji Medikol ZDRAVU Osnovnu karticu te Pravilnika o ZDRAVIM karticama Poliklinike Medikol.

Potpisom Ugovora za godišnju Medikol karticu, Korisnik potvrđuje da prihvaća sva prava i obveze iz Pravilinika o korištenju ZDRAVIH kartica Poliklinike Medikol, Zagreb, Voćarska 106, kojim Pravilnikom su regulirani uvjeti i način korištenja Medikol ZDRAVE Osnovne kartice.

Pravilnik o ZDRAVIM karticama 2016.