Početna / Privatno: Medikol zdrave kartice / Medikol Plus+ kartica

Medikol Plus+ kartica

Medikol Plus + kartica po cijeni od 3.000 kn (bonus = 3.600 kn; popust 20%)

Medikol ZDRAVA Plus (+) kartica košta 3.000 kn, a kupnjom Medikol ZDRAVE Plus (+) kartice Korisnik uz uplaćenih 3.000 kn ostvaruje bonus od 600 kn (ukupno 3.600 kn) koje može koristiti za sve usluge iz svih djelatnosti na lokacijama Poliklinike Medikol temeljem važećeg cjenika Poliklinike Medikol u Zagrebu, Čakovcu, Splitu, Rijeci i Osijeku osim za: PHD, brisove, vanjski laboratorij i PET/CT dijagnostiku.

Medikol ZDRAVU Plus (+) karticu s uključenim bonusom od 300 kn (odnosno ukupno 3.600 kn) Korisnik može koristiti i za akcijske pakete, osim za one akcijske pakete koji uključuju operativne zahvate te usluge ili pakete koji se nude pod trajno povoljnijim cijenama (kao što su FIZIO paketi, MR dijagnostika i MSCT neinvazivna koronarogarfija).

Nakon potrošenog iznosa od 3.600 kn, Korisnik ostvaruje popust od 20% na ostale usluge temeljem važećeg cjenika Poliklinike Medikol, osim na potrošne materijale (kontrast, sedacija, punkcije, PHD, brisovi, kozmetologija, vanjski laboratorij), PET/CT dijagnostiku, osteopatske tretmane ili bilo koje akcijske pakete, odnosno usluge ili pakete koji se nude pod trajno povoljnijim cijenama (kao što su FIZIO paketi, MR dijagnostika i MSCT neinvazivna koronarografija),  kao ni na MR dijagnostički postupak na MR uređaju jačine 3T te se ne može zbrajati sa bilo kojim drugim  popustima Poliklinike Medikol.

Sva prava s Medikol ZDRAVE Plus (+) kartice Korisnik ostvaruje po uplati novčanog iznosa navede4nog u ovom prilgu III i vrijede godinu dana od dana uplate.

Prije isteka od godine dana, Korisnik Medikol ZDRAVA Plus (+) kartice može kupiti bilo koju drugu karticu uz pripadajuće pogodnosti, a kako je definirano u Pravilniku o karticama Poliklinike Medikol.

Medikol ZDRAVA Plus (+) kartica prenosiva je na jednu osobu koju imenuje Nositelj kartice (osoba na koju kartica glasi).

Medikol ZDRAVA Plus (+) kartica nije prenosiva u drugo obračunsko razdoblje.

Ovaj Prilog sastavni je dio Ugovora za godišnju Medikol ZDRAVU Plus (+) karticu te Pravilnika o ZDRAVIM karticama Poliklinike Medikol.

Potpisom Ugovora za godišnju Medikol karticu, Korisnik potvrđuje da prihvaća sva prava i obveze iz Pravilinika o korištenju ZDRAVIH kartica Poliklinike Medikol, Zagreb, Voćarska 106, kojim Pravilnikom su regulirani uvjeti i način korištenja Medikol ZDRAVE Plus (+) kartice.

Pravilnik o ZDRAVIM karticama 2016