Početna / PET/CT

PET/CT

PET/CT Vereos uređaj

PET/CT centar Poliklinike Medikol u Zagrebu prvi je centar za dijagnostiku tumorskih bolesti te vrste u Hrvatskoj. Centar je započeo s radom 19. studenog 2007. godine.

PET/CT dijagnostika

PET/CT je jedna od najsuvremenijih i najosjetljivijih neinvazivnih nuklearnomedicinskih dijagnostičkih metoda današnjice. PET (pozitronska emisijske tomografija) daje nam prikaz intenziteta nakupljanja glukoze u stanicama, tj. metaboličku aktivnost tkiva i organa. CT (kompjutorizirana tomografija) pokazuje pak anatomiju i izgled organa. Stoga, kombinacija PET-a i CT-a daje istovremeno informacije i o funkciji i o izgledu tkiva i organa u cijelom organizmu.

Upravo je to prednost PET/CT-a spram drugih morfoloških pretraga, tj. CT-a. Ujedno je i smjernica liječniku koji upućuje bolesnika na pretragu da odabere najbolji, tj. najadekvatniji postupak liječenja kod bolesnika s malignim, srčanim i neurološkim oboljenjima. Prednost PET/CT-a je i što se jednim snimanjem u vidnom polju obuhvati i analizira cijelo tijelo, a ne samo pojedini segment. Dakle, umjesto nekoliko zasebnih pretraga, koje za pacijenta iziskuju značajno dulje vremena te dijagnostiku na više različitih mjesta. Uz vrijeme kao iznimno važan čimbenik, s obzirom da je bolesnicima i njihovim liječnicima u interesu što prije obaviti pretragu kako bi mogli započeti ili nastaviti s daljnjim liječenjem.

Indikacije za PET/CT

PET/CT se primarno rabi kod ljudi s različitim malignim oboljenjima. Primjenjuje se u dijagnostici bolesti, dijagnostici nepoznatog primarnog tumora, kliničkom praćenju bolesnika, procjeni proširenosti bolesti i učinka liječenja. Također se koristi u prognozi i praćenju tijeka i ishoda bolesti te odgovora na različite medikamentozne, kirurške ili neuroradiološke postupke. PET/CT rabimo i nakon završenog liječenja u svrhu otkrivanja ostatne bolesti, otkrivanja recidiva, odnosno povrata bolesti i metastaza te kao pomoć pri određivanju polja zračenja.

Nalaz se analizira vizualno, ali i kvantitativno. Intenzitet akumulacije radiofarmaka u tkivima se prema određenim poznatim, unaprijed definiranim parametrima nakon kompjutorske obrade može i izmjeriti. To značajno povećava objektivnost pretrage. Uz to omogućuje usporedbu nalaza napravljenih u različito vrijeme kod istog bolesnika, čime se može pratiti učinak liječenja.

Indikacije za PET/CT su i pojedina neurološka oboljenja. Primjerice, preoperativna obrada medikamentno rezistentne epilepsije, procjena gubitka pamćenja i neuroloških ispada u bolesnika s demencijom. Osobito u tzv. diferencijalnoj dijagnostici, npr. za razlikovanje Alzheimerove bolesti od drugih oblika demencije, te poremećaji kretanja.

PET/CT ima i primjenu u kardiologiji, za procjenu stupnja ishemije i hibernacije, vijabilnosti srčanog mišića te mogućnosti oporavka srčane funkcije. Također, u pacijenata kod kojih su rezultati drugih dijagnostičkih testova, uključujući i druge nuklearno-medicinske pretrage, nejasni. Koristi se i u dijagnostici vaskulitisa, upalnih promjena velikih krvnih žila, u kontrolnim obradama pacijenata s aortalnim aneurizmama nakon kirurškog zahvata te kod sumnje na infekciju grafta, i kod febrilnih stanja kojima se unatoč svoj drugoj učinjenoj dijagnostičkoj obradi ne može naći uzrok.

Indikacije za PET/CT su temeljene na znanstvenim činjenicama, tj. na jasno utvrđenim dokazima koji potvrđuju korist pretrage za bolesnike glede procjene stadija i stupnja proširenosti bolesti. Time onda i mogućnosti primjene najadekvatnijeg oblika liječenja te poboljšanja prognoze, ishoda same bolesti. Hrvatsko društvo za nuklearnu medicinu redovito prati smjernice i drugih europskih društava te daje prijedloge za ažuriranje indikacija, sukladno trenutačnoj situaciji i dostupnim radiofarmacima u Hrvatskoj.

U rutinskoj dijagnostici glavnina PET/CT pretraga se radi s F-18-fluorodeoksiglukozom (F-18-FDG), koji se od 2010. godine proizvodi u Hrvatskoj u Zagrebu, u tvrtki Ruđer Medikol ciklotron d.o.o.

Osim PET/CT-a s FDG-om  u PET/CT Centrima moguće je obaviti i PET/CT s F-18-fluorokolinom  (F-18-FCH), primarno kod bolesnika s karcinomom prostate.

Navedene pretrage je temeljem ugovora s HZZO-om moguće obaviti na uputnicu. Poliklinika Medikol je ugovorna ustanova HZZO-a za PET/CT dijagnostiku a prema indikacijama i sukladno općim uvjetima korištenja PET/CT pretrage odobrenog od Povjerenstva za PET/CT Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Osim u Zagrebu, PET/CT Centri Poliklinike Medikol nalaze se u Rijeci, Splitu i Osijeku.

Novi PET/CT Philips Vereos uređaj

Nastavljajući svoj rad kao ugovorni partner HZZO-a u službi javnog zdravstva Republike Hrvatske, a za dobrobit pacijenata, početkom ožujka 2020. godine je u PET/CT centru Zagreb završena zamjena prethodnog uređaja s najsuvremenijim PET/CT Vereos aparatom. PET/CT centar Zagreb je postao Philipsov referentni centar nuklearne medicine za zemlje srednje i istočne Europe. Krajem 2020. godine novi uređaj je instaliran i u PET/CT Centru Split. Ponosimo se i novim PET/CT uređajem u Podružnici Rijeka (PET/CT Centar Rijeka) i u Podružnici Osijek (PET/CT Centar Osijek).

Bolja rezolucija slike, manja doza zračenja i kraće vrijeme snimanja!

U usporedbi s uređajima prethodne generacije, PET/CT Philips Vereos uređaj ima bolju rezoluciju slike, čime se može vizualizirati i kvantificirati metabolička aktivnost u vrlo sitnim lezijama, a to je od iznimne važnosti za točnu dijagnostiku. Također, jednaka dijagnostička pouzdanost i sigurnost se može postići sa značajno manjom dozom radiofarmaka, što umanjuje dozu zračenja koji primi pacijent tijekom pretrage. Poboljšane karakteristike novog uređaja omogućuju i bitno kraće vrijeme snimanja, što je dobrobit za svakog pacijenta ponaosob, dok istovremeno smanjuje vrijeme čekanja jer sukladno navedenom veći broj pacijenata  može obaviti pretragu u jednom danu.

Pozitronska emisijska tomografija (PET/CT)
 • dr. sc. Sunčana Divošević, dr. med.
  specijalistica nuklearne medicine, pročelnica Odjela za nuklearnu medicinu, voditeljica PET/CT Centara Zagreb (Podružnice Vinogradska) i Podružnice Rijeka, pomoćnica ravnateljice za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor, poslijedoktorandica (viša asistentica) na Katedri za nuklearnu medicinu i onkologiju Medicinskog fakulteta sveučilišta u Osijeku, poslijedoktorandica na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci
 • mr.sc. Darijo Radović
  dr. med., spec. nuklearne med., voditelj Podružnice Split
 • prim. Sunčica Andreja Rogan
  dr. med., specijalistica nuklearne medicine
 • Anita Tabain
  dr. med., specijalistica nuklearne medicine
 • Ivana Ruščić
  dr. med., specijalistica nuklearne medicine
 • mr. sc. Petar Anić
  dr. med., specijalist radiologije
 • dr. sc. Igor Puljić
  dr. med., specijalist radiologije
 • Senad Sejdinović
  prvostupnik radiološke tehnologije, glavni inženjer Podružnice

Protokol za PET/CT snimanje bolesnika

PET/CT snimanjem je standardno obuhvaćeno cijelo tijelo od tjemena do proksimalnih dijelova natkoljenica, a kod pojedinih indikacija (dijagnoze poput melanoma, sarkoma i sl.) do stopala, i to s  tzv. “low dose” CT-om, CT niske rezolucije koji služi za korekciju atenuacije PET snimaka i točnu anatomsku lokalizaciju lezija, tkiva i organa, ili s tzv. dijagnostičkim CT-om, dakle uz intravensku primjenu kontrasta, za točnu morfološku karakterizaciju lezija, tkiva i organa.
Liječnik specijalist nuklearne medicine i radiologije utvrđuje protokol snimanja obzirom na kliničku indikaciju, druge prethodno učinjene pretrage, uzevši u obzir i mišljenje kliničara koji pacijenta upućuje na pretragu.

Informirani pristanak

Obzirom da se radi o dijagnostičkom postupku u kojem je bolesnik izložen ionizirajućem zračenju, potrebno je bolesnika detaljno informirati o samoj pretrazi, mogućim nuspojavama i rizicima, tj. mogućim ograničenjima za izvođenje pretrage. U informiranom pristanku je napisana priprema bolesnika za pretragu, tijek pretrage, kao i upute o postupku nakon obavljenog pregleda. Liječnik specijalist (nuklearne medicine ili radiologije) koji s pacijentom obavlja razgovor, te medicinska sestra prilikom naručivanja pacijenta na pretragu i potom prije početka same pretrage, usmeno objasne bolesniku dijagnostički postupak, nakon pacijent potpisuje suglasnost za pretragu, uz potpis liječnika koji mu je dao sve relevantne informacije vezane za PET/CT dijagnostički postupak.

Priprema bolesnika i tijek pretrage

 • Prije zakazanog termina1.  Pripremite dokumentaciju, koja uključuje:
 • Zdravstvenu iskaznicu i medicinsku dokumentaciju, uključujući nalaz glukoze, uree i kreatinina te CD prethodno učinjenih pretraga
 • Nazive lijekova koje trenutno uzimate
 • Popis terapijskih postupaka koje ste imali (operacija, kemoterapija, radioterapija)
  2.  Nemojte jesti barem 4 sata prije Vašeg zakazanog termina (osim uzimanja vode i vaših uobičajenih lijekova, ukoliko od našeg djelatnika ne dobijete drugačije upute za uzimanje pojedinih vrsta lijekova, npr. kod dijabetičara)
  3.   Pijte (samo) vodu: Preporučamo da popijete 3-4 čaše vode prije dolaska na PET/CT pretragu
  4.   Ako uzimate lijekove za dijabetes na dan pretrage postupite uobičajeno, osim ako od naših djelatnika ne dobijete drukčije upute za uzimanje pojedinih vrsta lijekova, te ovisno o protokolu snimanja. Terapija inzulinom preporuča se najmanje 4 sata prije injiciranja radiofarmaka, no detaljne upute o tome ćete svakako dobiti od naših djelatnika prije dolaska na pretragu.
  5.  Prije pretrage 24 sata nemojte uzimati alkohol, kofein i nikotin, te izbjegavajte jaku tjelesnu aktivnost.
  6.  Ako iz bilo kojih razloga niste u mogućnosti doći na pretragu molimo Vas da nas o tome obavijestite.

Na dan pretrage

Planirajte boravak u trajanju od 2-3 sata u našem PET/CT Centru.  Nakon registriranja na recepciji, medicinska sestra će Vam uzeti mali uzorak krvi za analizu razine glukoze u krvi i postaviti Vam intravenozni put za davanje radiofarmaka i eventualnu primjenu i.v. kontrastnog sredstva. Nakon razgovora s medicinskom sestrom s Vama će razgovarati liječnik koji će Vam razjasniti pretragu i kojemu ćete moći postaviti dodatna pitanja nakon čega će Vas, ako ste suglasni s navedenim zamoliti za potpis na Obrazac za suglasnost. U posebnoj prostoriji intravenozno ćete dobiti radiofarmak nakon čega je neophodno mirovanje (sjedeći ili ležeći) u trajanju od 60 minuta. Potom slijedi snimanje na PET/CT uređaju koje traje 15 do 20 minuta. Uobičajeni položaj tijekom snimanja je s rukama iznad glave. Ako mislite da nećete biti u mogućnosti držati ruke iznad glave približno 15 minuta, molimo Vas da to napomenete osoblju kako bi Vam pokušali olakšati pretragu.

Ako tijekom pretrage dođe do određenih odstupanja od navedene satnice koja mogu nastati zbog problema s isporukom radiofarmaka ili nekih tehničkih problema s izuzetno osjetljivim uređajima, molimo Vas za strpljenje.

Nakon obavljene pretrage

Molimo Vas da se ne zadržavate u prostorijama Centra jer još uvijek zračite zbog primanja radioaktivnog izotopa. Iz istog razloga Vas molimo da se za način preuzimanja nalaza dogovorite prije pretrage s djelatnicima na recepciji ili s liječnikom. Isti dan, nakon obavljene pretrage i napuštanja našeg Centra, također zbog zračenja, ne preporuča se biti u blizini trudnica i male djece.

Eventualni rizici:

 • prilikom izvođenja pretrage izloženi ste ionizirajućem zračenju. Ozračenje Vašeg organizma je u medicinski prihvatljim okvirima te korist od pretrage višestruko nadmašuje njezinu potencijalnu štetnost
 • retraga je zabranjena kod trudnica
 • neka kontrastna sredstva sadrže jod, stoga je njihova primjena kontraindicirana u pacijenata alergičnih na jodne kontraste
 • kod pacijenata koji su primili kontrastno sredstvo tijekom CT snimanja postoji mala mogućnost razvijanja alergije na kontrastna sredstva
 • ako se tijekom CT snimanja primjeni kontrastno sredstvo, moguć je kratkotrajni metalni okus u ustima te osjećaj trnaca i topline duž čitavog tijela.

Moguća ograničenja za izvođenje pretrage:

 • ako bolujete od bubrežne bolesti, šećerne bolesti, na terapiji ste inzulinom, metforminom, bolujete od hipertireoze, ako ste ograničeno pokretni ili nepokretni, kontaktirajte nas kako bismo se s Vama dogovorili o izvođenju pretrage
 • obavijestite nas ako dojite
 • upozorite nas ako ste alergični na jodna kontrastna sredstva i lijekove

Često postavljana pitanja

Ima li popratnih pojava ?
Nakon injiciranja radiofarmaka FDG-a/FCH-a nećete osjetiti nikakve popratne pojave.

Što trebam raditi nakon što je pretraga obavljena?
Nakon obavljene pretrage možete ići kući i nastaviti s uobičajenim režimom prehrane i uzimanja lijekova. Preporuča se da nakon pretrage pijete što više vode da se pospješi izlučivanje radiofarmaka. Preporuča se također izbjegavati kontakt s djecom i trudnicama tijekom tog dana.

Kako ću saznati o nalazu nakon obavljene pretrage?
Prije pretrage dogovorite se sa osobljem na prijemnom pultu o načinu preuzimanja nalaza (osobno, poštom, ev. dodatno i mailom).

Mogu li obaviti PET/CT pretragu ako sam alergičan na i.v. kontrastno sredstvo?
Da, ukoliko se radi „low dose“ CT, jer ev. alergijska reakcija nije povezana s radiofarmakom koji se injicira kod PET-a. Ukoliko ste alergični na iv. kontrastno sredstvo, isto je potrebno navesti liječniku (to je i jedno od obaveznih pitanja tijekom razgovora i s liječnikom i s medicinskom sestrom prije snimanja), te u tom slučaju nećete dobiti kontrast (CT se može raditi nativno).

Mogu li uzeti svoje lijekove ujutro na dan pretrage?
Da, ukoliko to nisu lijekovi za dijabetes. Lijekove za dijabetes uzimate prema uputama koje ste dobili od našeg medicinskog osoblja prilikom naručivanja na pretragu, što će u razgovoru s  Vama biti potvrđeno i dan prije pretrage.

Mogu li vježbati dan prije pretrage?
Samo uobičajene lagane vježbe.

Mogu li konzumirati alkohol noć prije pretrage?
Najbolje je ne konzumirati alkohol.

Mogu li ujutro popiti kavu?
Ne, na dan pretrage možete piti samo vodu.

Zašto je važno biti natašte prije pretrage?
S obzirom de se injicirana radioaktivno obiljkežena fluorodeoksiglukoza također šećer, natječe se s glukozom u organizmu za vezanje na stanice, te ukoliko je razina glukoze u krvi visoka, kao nakon obroka, manje će se radiofarmaka vezati na ciljne (tumorske i druge) stanice, što onda smanjuje osjetljivost pretrage.

Smijem li nositi nakit?
Preporuča se na pretragu doći bez nakita.

Koliko dugo traje pretraga?
Ukupno vrijeme boravka u našem Centru je otprilike 2-3 sata. Samo snimanje traje 15-20 minuta.

Zašto tako dugo?
Potrebno je čekati oko 60 minuta nakon injiciranja radiofarmaka da možemo početi snimanje, a prije injiciranja radiofarmaka obavlja se razgovor s medicinskom sestrom i liječnikom, određuje razina glukoze u krvi te potpisuje suglasnost za pretragu.

Kako se PET/CT pretraga razlikuje od CT pretrage?
PET omogućava praćenje unosa obilježene glukoze u stanice Vašeg tijela i daje uvid u funkciju, tj. metaboličku aktivnost tkiva i organa (aktivnost maligne bolesti, ili metaboličku aktivnost srca i mozga kod neonkoloških indikacija), dok CT omogućava jasni morfološki prikaz tkiva organa, tj. lokalizaciju i veličinu određene anatomske strukture u kojoj je registrirano nakupljanje radiofarmaka.

Indikacije za PET/CT

Indikacije za PET/CT:

Indikacije za PET/CT donijelo je Povjerenstvo za PET/CT Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi u travnju 2011. godine, naknadno je, u lipnju 2011., kao indikacija dodan i karcinom bubrega.

Karcinom pluća:

 • Procjena proširenosti bolesti kod pacijenata s ne-mikrocelularnim karcinomom, a kod kojih je na temelju ostale dijagnostičke obrade indiciran radikalni kirurški zahvat s ciljem izlječenja
 • Obrada solitarnog plućnog čvora nejasne etiologije
 • Kod sumnje na mezoteliom u svrhu planiranja biopsije te za procjenu proširenosti bolesti prije kirurškog zahvata ili radikalne radioterapije

Limfom:

 • Kod pedijatrijskih i odraslih pacijenata s potvrđenom dijagnozom Hodgkin limfoma potrebno je učiniti inicijalni PET/CT pregled prije početka terapije te kontolni pregled nakon 2 ciklusa kemoterapije; u slučaju postojanja rezidualnog tumorskog proces, korisno je ponoviti kontrolni pregled nakon završene terapije (osim ako u međuvremenu na nekom od prethodnih pregleda nije utvrđena potpuna regresija tumorskog procesa)
 • Kod odraslih pacijenata s Hodgkin limfomom visokog gradusa pregled bi trebao biti učinjen inicijalno nakon postavljanja dijagnoze te nakon završene terapije
 • PET/CT može biti koristan kod pacijenata s ranim stadijem folikularnog limfoma, i radi potvrđivanja ranog stadija bolesti prije planirane agresivne terapije
 • Potvrđivanje relapsa bolesti kod Hodgkin limfoma ili agresivnog non-Hodgkin limfoma
 • Kod pacijenata sa agresivnim limfomom i relapsom bolesti za utvrđivanje odgovora na drugu liniju terapije kao i sve slijedeće terapije, i to u slučajevima kada je relaps bio uočljiv PET/CT – om

Kolorektalni karcinom:

 • Kod recidiva bolesti, za procjenu proširenosti bolesti kada postoji vjerovatnost da je recidiv tumora resektabilan ili da se radi o ograničenoj metastatskoj bolesti (u ovoj skupini pacijenata magnetska rezonanca (MR) jetre ima važnu ulogu kao komplementarna metoda, i to za otkrivanje metastaza u jetri koje su manje od rezolucije koju ima FDG PET/CT)
 • Otkrivanje i potvrda recidiva bolesti kod pacijenata s porastom vrijednosti karcinoembrionalnog antigena (CEA), a s nepoznatim mjestom recidiva ili nejasnim nalazima komplementarnih slikovnih metoda prikaza
 • Evaluacija nejasnih presakralnih tvorbi nakon provedene terapije
 • Procjena rektalnog karcinoma nakon provedene neoadjuvantne kemoterapije

Karcinomi jednjaka i želuca:

 • Procjena proširenosti kod pacijenata kod kojih se planira radikalni kirurški zahvat s ciljem izlječenja
 • Kontrola odgovora na neoadjuvantnu terapiju kod pacijenata kod kojih se planira radikalni kirurški zahvat
 • Sumnja na recidiv bolesti kod karcinoma jednjaka i želuca, u slučajevima nejasnih nalaza ostalih slikovnih metoda prikaza

Gastrointestinalni stromalni tumori:

 • Utvrđivanje inicijalnog stadija bolesti prije početka terapije
 • Utvrđivanje odgovora na kemoterapiju

Tumori glave i vrata:

 • Utvrđivanje primarnog sijela karcinoma kod pacijenata s pozitivnim planocelularnim metastatskim limfnim čvorovima u području vrata, a kod kojih je nakon obrade ostalim slikovnim metodama primarno sijelo karcinoma nepoznato
 • U odabranoj skupini pacijenata s poznatim planocelularnim karcinomom područja glave i vrata, s pozitivnim metastatskim promijenjenim limfnim čvorovima, no kod kojih drugim slikovnim metodama nije moguće procijeniti proširenosti bolesti
 • Sumnja na recidiv tumora kod pacijenata s nejasnim nalazima drugih slikovnih metoda
 • Procjena odgovora na kemoterapiju i radioterapiju kod pacijenata s rezidualnim tumorskim procesom

Štitnjača:

 • Kod pacijenata s diferenciranim karcinomom štitnjače nakon prevedene terapije, a kod kojih se nađu povišene vrijednosti tireoglobulina, negativna jodna scintigrafija cijelog tijela, te su nalazi ostalih slojevnih slikovnih metoda nejasni ili uredni
 • Kod pacijenata s medularnim karcinomom štitnjače, nakon provedene terapije, a s povišenim vrijednostima kalcitonina, nejasnim ili urednim nalazima ostalih slikovnih metoda, scintigrafije kosti i scintigrafije oktreotidima

Melanom:

 • Preoperativna procjena proširenosti kod pacijenata sa operabilnim metastatskim karcinomom
 • Preoperativna obrada kod pacijenata s planiranom radikalnom desekcijom limfnih čvorova

Karcinomi testisa:

 • obrada pacijenata s metastatskim seminomom ili teratomom, kod kojih je nakon terapije utvrđeno postojanje rezidualne tumorske mase
 • obrada pacijenata kod kojih postoji sumnja na recidiv seminoma ili teratoma, a kod kojih su nalazi drugih dijagnostičkih metoda nejasni ili uredni

Sarkomi:

 • sumnja na malignu transformaciju pleksiformnih neurofibroma kod pacijenata s neurofibromatozom tipa 1
 • obrada pacijenata s metastatskim sarkomom kod kojih je indicirana metastazektomija jetre ili pluća, a kod kojih nakon obrade drugim slikovnim metodama nije sa sigurnošću isključeno postojanje ekstratorakalne i ekstrahepatalne diseminacije bolesti (čije bi postojanje kontraindiciralo kirurški zahvat)

Karcinomi ženskog spolnog sustava:

 • procjena proširenosti kod visoko rizičnih karcinoma cerviksa, što uključuje:
 • a) pacijentice s visokim stadijem lokalne raširenosti bolesti
 • b) pacijentice kod kojih je na temelju ostalih metoda (npr. MR zdjelice) postavljena sumnja na metastatsku zahvaćenost zdjeličnih limfnih čvorova
 • sumnja na recidiv karcinoma endometrija i cerviksa, nakon što su nalazi ostalih dijagnostičkih metoda nejasni
 • preoperativna procjena proširenosti kod pacijentica kod kojih se planira radikalni kirurški zahvat (zdjelična evisceracija)
 • kod pacijentica sa karcinomom ovarija, a kod kojih postoji porast vrijednosti CEA 125 uz uredne ili nejasne nalaze drugih slikovnih metoda
 • procjena odgovora na kemoterapiju i radioterapiju u skupini pacijentica kod kojih nakon provedene terapije postoji rezidualni tumorski proces

Karcinomi jetre, gušterače i bilijarnog sustava:

 • kod pacijenata koji su kandidati za resekciju adenokarcinoma pankreasa, a kod kojih je procjena proširenosti metastatske bolesti temeljem drugih dijagnostičkih metoda nejasna i nesigurna te bi pozitivan nalaz PET/CT-a značio otklanjanje indikacije za operaciju
 • preoperativno kod pacijenata sa operabilnim primarnim karcinomom jetre i bilijarnog sustava (hepatocelularni karcinom, kolangiokarcinom, karcinom žučnog mjehura), a kod kojih je procjena proširenosti metastatske bolesti temeljem drugih dijagnostičkih metoda nejasna ili nesigurna te bi pozitivan nalaz PET/CT – a značio otklanjanje indikacije za operaciju
 • sumnja na recidiv karcinoma kod pacijenata s nejasnim i nesigurnim nalazom drugih slikovnih metoda

Paraneoplastični sindromi:

 • isključivanje ili otkrivanje okultnog primarnog karcinoma kod pacijenata s manifestacijama maligne bolesti koje nisu metastatke etiologije ( kao npr. neurološki simptomi, povišene razine specifičnih antitijela), a kod kojih su nalazi drugih slikovnih metoda nejasni ili nesigurni

Karcinom dojke:

 • kod pacijentica s izrazito gustim parenhimom dojki, a kod kojih postoji sumnja na recidiv karcinoma
 • procjena proširenosti bolesti prije planirane kirurške resekcije karcinoma
 • u skupini pacijentica s visokim rizikom može biti koristan za procjenu odgovora na kemoterapiju

Neuroendokrini karcinomi:

 • Procjena proširenosti kod pacijenata sa slabo diferenciranim neuroendokrinim tumorima, radi planiranja terapije
 • Peptidi obilježeni galijem – 68, kao na primjer DOTA – oktreotidi, mogu biti korisni u stupnjevanju i utvrđivanju recidiva kod dobro diferenciranih neuroendokrinih tumora (trenutno vrlo rijetko dostupno)

Karcinomi anusa, vulve i penisa:

 • Za sada su vrlo ograničene indikacije u ovoj skupini pacijenata; PET/CT može biti koristan u utvrđivanju proširenosti metastatske bolesti i evaluaciji nejasnih limfnih čvorova

Nepoznati primarni karcinom:

 • PET/CT može biti koristan u pojedinim slučajevima kada drugim slikovnim metodama i patohistološkim nalazima nije otkriven primarni karcinom, a potrebna je palijativna kemoterapija

Rijetki tumori kod djece i mladih:

 • PET/CT može biti koristan u pojedinačnim slučajevima kod djece i adolescenata s rijetkim tumorima kao što su Wilmsov tumor visokog stadija, neuroblastom, hepatoblastom, itd.

Tumori mozga:

 • Razlikovanje radijacijske nekroze i recidiva tumora kod pacijenata s tumorom mozga nakon radioterapije, a kada se drugim kontrolnim slikovnim metodama postavi sumnja na recidiv, no bez definitivne potvrde
 • Razlikovanje tumora i atipične infekcije kod imunokompromitiranih pacijenata s novonastalim lezijama u mozgu, čija je etiologija nejasna s drugim slikovnim metodama

Neurološke indikacije:

 • Određivanje strane kod prednje temporalne lobektomije ili (kod djece) multilobarne resekcije kod pacijenata s kompleksnim parcijalnim epilepijskim napadajima
 • Evaluacija gubitka pamćenja/neuroloških ispada koji upućuju na demenciju te razlikovanje vrsta demencija u odabranoj skupini pacijenata
 • F-DOPA može biti koristan u obradi Parkinsonove bolesti u specijaliziranim centrima

Kardiološke indikacije:

 • U specijaliziranim ustanovama, PET/CT je koristan u utvrđivanju reverzibilnosti ishemije i hibernacije miokarda u odabranoj skupini pacijenata kod kojih su drugi dijagnostički testovi, uključujući konvencionalne izotope, nejasni

Vaskulitis:

 • Koristan u utvrđivanju vrste vaskulitisa i odgovora na terapiju
 • Može doprinijeti u kontrolnim obradama pacijenata sa aortalnim aneurizmama nakon postavljanja stenta ili kirurškog zahvata te može imati vrijednost kod sumnje na infekciju grafta

Febrilna stanja nepoznate etiologije:

 • Za isključivanje maligne bolesti te identifikaciju žarišta druge etiologije kao uzroka febrilnog stanja, i to samo kod odabrane skupine pacijenata kod kojih su nalazi drugih dijagnostičkih metoda nejasni

Ostale indikacije:

 • Noviji radiofarmaci kao što su derivati kolina mogu biti korisni kod pacijenata s karcinomom prostate, tumorima mozga te hepatocelularnim karcinomom; postoje također pozitivni rezultati za karcinome spolnog sustava
 • 18-fluorin-florid može biti koristan za razlikovanje benignih koštanih promjena i metastaza u odabranoj skupini pacijenata

Opći uvjeti korištenja PET/CT pretrage:

Dijagnoza: PET je indiciran samo u kliničkim situacijama u kojima se:

 1. PET rezultati mogu pomoći u izbjegavanju invazivnih dijagnostičkih postupaka, ili u kojima
 2. PET rezultati mogu pomoći u određivanju optimalnog anatomskog položaja bolesti za izvođenje invazivnih dijagnostičkih postupaka. Općenito, za većinu solidnih tumora, patohistološka dijagnoza je napravljena prije izvedbe PET skeniranja. PET skeniranja se obično izvode za definiranje stupnja proširenosti bolesti, radije nego za dijagnosticiranje.

Pet nije pokriven kao test probira (tj. testiranje bolesnika bez posebnih znakova i simptoma bolesti)

Staging: PET je indiciran za procjenu stupnja proširenosti bolesti u kliničkim situacijama u kojima se:

 1. (a) stadij raka ostaje u dvojbi nakon završetka standardnih dijagnostičkih obrada, uključujući i konvencionalne slike (kompjutorizirana tomografija (CT), magnetska rezonancija (MR), ili ultrazvuk ), ili
 1. (b) ako je potencijalno mogla zamijeniti jednu ili više konvencionalnih slikovnih studija, kada se očekuje da je informacija dobijena konvencionalnim metodama nedovoljna za kliničku obradu bolesnika, i
 2. Liječenje bolesnika će se razlikovati ovisno o nalazu PET-CT-a, odnosno o stadiju raka koji je identificiran

Restaging: PET je indiciran za restaging:

 1. Nakon završenog liječenja u svrhu otkrivanja rezidualne bolesti,
 2. Za otkrivanje recidiva ili sumnje na presadnice,
 3. Da se utvrdi stupanj poznatog recidiva, ili
 4. Ako se potencijalno može zamijeniti jednu ili više konvencionalnih dijagnostičkih tehnika, odnosno kada se očekuje da konvencionalne radiološke tehnike neće osigurati informacije dovoljne za kliničku obradu bolesnika. Restaging se odnosi na ispitivanje nakon što je liječenje završeno, a pokriveno je u skladu s gore navedenim uvjetima. Također,u tim slučajevima omogućava se korištenje PET-a za praćenje odgovora tumora na liječenje tijekom planiranog trajanja terapije (tj. kada se očekuju promjene u terapiji)

Opći uvjeti: Bez obzira na bilo koje druge odredbe ili uvjete, sve koristi od FDG PET skeniranja, kako bi HZZO finacirao pretragu mora se zadovoljiti slijedeće:

 1. Davatelj usluge PET skeniranja mora čuvati u arhivi uputnicu i dokumentaciju da je dijagnostički postupak izveden po gore definiranim kriterijima i slijedom dobre kliničke prakse.
 2. Liječnik je odgovoran za dokumentiranje medicinske potrebe dijagnostičke pretrage, odnosno da bolesnik ispunjava uvjete navedene u uputama.