Početna / Riječ doktorastranica 3

Riječ doktora

MSCT koronarografija

koronarografija

Neinvazivna MSCT koronarografija omogućuje direktni prikaz srca i koronarnih arterija. MSCT koronarografija ima visoku osjetljivost

Više »