Početna / Sistematski pregledi / Menadžerski pregled za žene

Menadžerski pregled za žene

Individualni menadžerski sistematski pregled za žene

 

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

 • Klinički laboratorijski standard (SE,KKS, GUK, kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, GGT, kreatinin) + kompletan urin (fizikalno-kemijski pregled)

 • Dodatni laboratorij:

  • CRP, ALP, urea, urati, Fe, UiBC, TiBC, K, Na, Ca, AMY, Uk. proteini

  • Hormoni štitnjače: TSH, fT3, fT4

  • Tumorski marker dojke CA 15-3

  • Ginekološki tumorski marker CA 125

  • Tumorski marker ovarija HE4

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

 • UZV abdomena (jetra, bubrezi, žuč i žučni kanali, mokraćni mjehur, slezena, nadbubrežna žlijezda, limfni čvorovi) 

 • UZV urotrakta

 • UZV dojki

 • UZV štitnjače

OSTALA DIJAGNOSTIKA

 • EKG s očitanjem

 • Spirometrija s očitanjem

 • CDFI karotidnih i vertebralnih arterija

 • Ergometrija ili UZV srca (odabir dijagnostičkog postupka po indikaciji interniste / kardiologa)

GINEKOLOŠKA OBRADA

 • Pregled ginekologa

 • PAPA test

 • Ginekološki UZV/CD

SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

 • Pregled interniste (mjerenje krvnog tlaka uz fizikalni pregled srca, pluća, trbuha i ekstremiteta te zaključno mišljenje, razgovor i preporuka za eventualno liječenje)

 • Pregled oftalmologa (visus, BMK, fundus) s mjerenjem očnog tlaka

 • Pregled madeža dermatoskopom

Dodatno, u skladu sa starosnom dobi ili medicinskom indikacijom, preporuča se i:

Laboratorijska dijagnostika

 • Faktori rizika za aterosklerozu (hsCRP, VLDL-kolesterol, Lp(a), Apolipoprotein B, Apolipoprotein A, Indeksi ateroskleroze)
 • Haemocult test
 • Ostala dijagnostika:
  Mamografija (iznad 40; svake 2. godine ako nije drugačije indicirano od strane liječnika)
  Denzitometrija (iznad 50; svake 2. godine ako nije drugačije indicirano od strane liječnika)
  Kolonoskopija (iznad 55 svake 5. godine ako nije drugačije indicirano od strane liječnika)

Osim paketa koji jesu preporuka struke te dodatnih postupaka koji se provode u skladu sa starosnom dobi i medicinskom indikacijom, kroz sve pakete moguće je odraditi i preglede te pripadajući dijagnostičku obradu i ostalih specijalista: