Početna / Sistematski pregledi / Osnovni pregled za žene

Osnovni pregled za žene

Individualni osnovni sistematski pregled za žene

 

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

 • Klinički laboratorijski standard (SE, KKS, GUK, kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, GGT, kreatinin) + kompletan urin (fizikalno-kemijski pregled)

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

 • UZV abdomena (jetra, bubrezi, žuč i žučni kanali, mokraćni mjehur, slezena, nadbubrežna žlijezda, limfni čvorovi)

 • UZV dojki

OSTALA DIJAGNOSTIKA

 • EKG s očitanjem

GINEKOLOŠKA OBRADA

 • Pregled ginekologa

 • PAPA test

 • Ginekološki UZV

SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

 • Pregled interniste (mjerenje krvnog tlaka uz fizikalni pregled srca, pluća, trbuha i ekstremiteta te zaključno mišljenje, razgovor i preporuka za eventualno liječenje)

Dodatno, u skladu sa starosnom dobi ili medicinskom indikacijom, preporuča se i ostala dijagnostika:

 • Mamografija (iznad 40; svake 2. godine ako nije drugačije indicirano od strane liječnika)
 • Denzitometrija (iznad 50; svake 2. godine ako nije drugačije indicirano od strane liječnika)
 • Kolonoskopija (iznad 55 svake 5. godine ako nije drugačije indicirano od strane liječnika)

Osim paketa koji jesu preporuka struke te dodatnih postupaka koji se provode u skladu sa starosnom dobi i medicinskom indikacijom, kroz sve pakete moguće je odraditi i preglede te pripadajući dijagnostičku obradu i ostalih specijalista: