Početna / Sistematski pregledi / Prošireni pregled za žene

Prošireni pregled za žene

Individualni prošireni sistematski pregled za žene – trajanje oko 3,5 sata

 

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

  • Klinički laboratorijski standard (SE, KKS, GUK, kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, GGT, kreatinin) + kompletan urin (fizikalno-kemijski pregled)

Dodatni laboratorij:

  • ALP, K, Na, Ca, Fe, UiBC, TiBC

  • Hormoni štitnjače: TSH, fT3, fT4

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

  • UZV abdomena (jetra, bubrezi, žuč i žučni kanali, mokraćni mjehur, slezena, nadbubrežna žlijezda i limfni čvorovi)

  • UZV štitnjače

  • UZV dojki

OSTALA DIJAGNOSTIKA

  • EKG s očitanjem

GINEKOLOŠKA OBRADA

  • Pregled ginekologa

  • PAPA test

  • Ginekološki UZV

SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

  • Pregled interniste (mjerenje krvnog tlaka uz fizikalni pregled srca, pluća, trbuha i ekstremiteta te zaključno mišljenje, razgovor i preporuka za eventualno liječenje)

  • Pregled oftalmologa (visus, BMK, fundus)

  • Pregled madeža dermatoskopom

Dodatno, u skladu sa starosnom dobi ili medicinskom indikacijom, preporuča se i ostala dijagnostika:

  • Haemocult test
  • Ostala dijagnostika
  • CDFI karotidnih arterija
  • Mamografija (iznad 40; svake 2. godine ako nije drugačije indicirano od strane liječnika)
  • Denzitometrija (iznad 50; svake 2. godine ako nije drugačije indicirano od strane liječnika)
  • Kolonoskopija (iznad 55 svake 5. godine ako nije drugačije indicirano od strane liječnika)

Osim paketa koji jesu preporuka struke te dodatnih postupaka koji se provode u skladu sa starosnom dobi i medicinskom indikacijom, kroz sve pakete moguće je odraditi i preglede te pripadajući dijagnostičku obradu i ostalih specijalista:

Kroz sve pakete, u mogućnosti smo ponuditi i nutricionističko savjetovanje u smislu korekcije dnevnika prehrane te smjernice o pravilnoj prehrani.

Kao posebnu pogodnost i novitet u radiološkoj dijagnostici, možemo ponuditi i Magnetsku rezonanciju cijelog tijela (MRI whole body), na MR uređaju jakosti 3 Tesle, koja omogućava orijentacijsku analizu struktura cijeloga tijela. Screening-om je obuhvaćena analiza struktura glave, vrata, grudnih organa (toraksa), trbuha (abdomena), zdjelice te zglobno-mišićnih struktura gornjih i donjih ekstremiteta.

Dijagnostički postupak se izvodi na uređaju jakog magnetskog polja jakosti 3 Tesle, koji daje preciznu vizualizaciju struktura tijela te je metoda izbora za screening, budući da nema štetnog biološkog učinka. Postupak se preporuča osobama koje su asimptomatske, ali žele procijeniti svoje trenutno zdravstveno stanje. Magnetska rezonancija na MR uređaju jakosti 3 Tesle traje oko sat i pol i ne primjenjuje se kontrastno sredstvo. Po izvršenom dijagnostičkom postupku u slučaju pronalaženja patoloških promjena, neka stanja će biti dovoljno jasna, a za neka stanja će biti preporučena daljnja obrada. Postupak je kontraindiciran u osoba s elektrostimulatorom (pacemaker) te osoba u kojih postoji sumnja na metalno strano tijelo u oku.