Početna / Sunčana Divošević

Sunčana Divošević

Ž  I  V  O  T  O  P  I  S

dr. sc. Sunčana Divošević, dr. med.     

Mjesto i datum rođenja: Zagreb, 9. ožujka 1969. godine
Kvalifikacija: specijalist nuklearne medicine
Akademska titula: doktor znanosti; poslijedoktorand (viši asistent) na Katedri za nuklearnu medicinu i onkologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku

OBRAZOVANJE:

◊ u Zagrebu je završila osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju
◊ diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1993. godine
◊ specijalizaciju iz nuklearne medicine je počela 1996. godine u Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja KBC-a Zagreb, te istu završila i stekla zvanje specijalistice nuklearne medicine 2000. godine
◊ upisala je poslijediplomski studij iz Medicinske genetike 1993. godine, iz Nuklearne medicine 1996. godine, te razlikovni studij Medicinskih znanosti 2001. godine
◊ obranom magistarskog rada pod naslovom “Procjena regionalnog moždanog protoka jednofotonskom emisijskom kompjutoriziranom tomografijom u shizofrenih bolesnika nakon zamjene haloperidola risperidonom” 2005. godine je stekla akademski stupanj magistra znanosti iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane nuklearna medicina.
◊ obranom doktorske disertacije pod naslovom “Povezanost moždanog metabolizma glukoze i simptoma depresije u bolesnika s tvrdokornom temporalnom epilepsijom mjerena pozitronskom emisijskom tomografijom” 2012. godine je stekla akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane nuklearna medicina.
◊ tijekom specijalizacije je pohađala brojne seminare Europske škole nuklearne medicine te  regionalne tečajeve u organizaciji IAEA-e (International Atomic Energy Agency) u Hrvatskoj, Francuskoj, Italiji, Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Poljskoj i Češkoj, kao što su primjerice:
▫ „Radioisotope imaging of infection and inflammation“ u Strzekecinu u Poljskoj 1998. godine
▫ „Regional training course on cell irradiation in clinical nuclear medicine practice“ u Parizu i Rouenu u Francuskoj 2000. godine;
▫ „Regional training course on nuclear oncology“ u Napulju u Italiji 2001. godine;▫  „Regional training workshop on scintimammography, sentinel lymph node detection and intra-operative surgical probe technology in the management of breast cancer“ u Sczecinu u Poljskoj 2002. godine
◊ od 2015. godine među prvima u Europi ima certifikat o osposobljenosti za očitavanje PET snimaka učinjenih s Vizamylom (GE Healthcare), u dijagnostičke svrhe kao dodatak kliničkoj evaluaciji bolesnika s kognitivnim poremećajima uzrokovanim demencijom (The GE VizamylTM in-person training workshop)

RADNO ISKUSTVO/ZAPOSLENJE
◊ 1994-1995: Dom zdravlja Ina, Zagreb (pripravnički staž)
◊ 1996-2008: Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja, KBC Zagreb, Zagreb (specijalizacija, specijalistica nuklearne medicine)
◊ od 2007. godine Zdravstveno veleučilište Zagreb, predavač, od 2013. godine viši predavač – naslovno zvanje u području Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana nuklearna medicina
◊ od 2008. PET/CT Centar, Poliklinika Medikol, Zagreb, specijalistica nuklearne medicine
◊ od 2008. voditeljica projekata iz Nuklearne neurologije i psihijatrije u Poliklinici Medikol
◊ od 2012. voditeljica PET/CT Centra Rijeka Poliklinike Medikol
◊ od 2014. pročelnica Polikliničkog odjela za nuklearnu medicinu, voditeljica PET/CT Centara Zagreb i Rijeka, pomoćnica ravnateljice za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor, Poliklinika Medikol
◊ od 2015. godine odgovorna osoba za koordinaciju programa osiguranja kvalitete električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje i uređaja u nuklearnoj medicini, Poliklinika Medikol
◊ od 2015. godine poslijedoktorand (viši asistent) na Katedri za nuklearnu medicinu i onkologiju Medicinskog fakulteta sveučilišta u Osijeku

ZNANJE STRANIH JEZIKA
Engleski, francuski

AKADEMSKI NASLOVI
◊ 1993: doktor medicine
◊ 2005: magistar znanosti iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane nuklearna medicina
◊ 2012: doktor znanosti iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane nuklearna medicina
◊ 2015: naslovno-suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani nuklearna medicina, na Katedri za nuklearnu medicinu i onkologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

NAGRADE
◊ 1998: treće mjesto na takmičenju Europske škole nuklearne medicine u Budimpešti, Mađarska
◊ 1999: prvo mjesto na takmičenju Europske škole nuklearne medicine u Opatiji, Hrvatska

PROFESIONALNA POSTIGNUĆA
◊ prvi doktorat iz PET/CT dijagnostike napravljen u Hrvatskoj

SUDJELOVANJE U ZNANSTVENIM I STRUČNIM PROJEKTIMA
◊ Detekcija limfnog čvora čuvara pomoću radiofarmaka, znanstveni projekt Ministarstva znanosti Republike Hrvatske (KBC Zagreb), voditeljica prof. dr. sc. Mirjana Poropat, dr. med.
◊ Fluor-18 FDG koincidentna PET scintigrafija u dijagnostici malignih bolesti, znanstveni projekt Ministarstva znanosti Republike Hrvatske (KBC Zagreb), voditelj prof. dr. sc. Dražen Huić, dr. med.
◊ Procjena vijabilnosti tkiva pomoću radiofarmaka, znanstveni projekt Ministarstva znanosti Republike Hrvatske (KBC Zagreb), voditelj prof. dr. sc. Damir Dodig, dr. med.
◊ Međunarodna multicentrična studija ERTC:  „The H10 EORTC/GELA randomized Intergroup trial on early FDG-PET scan guided treatment adaptation versus standard combined modality treatment in patients with supradiaphragmatic stage I/II Hodgkin’s lymphoma“ (Poliklinika Medikol, KBC Zagreb), voditelj prof. dr. sc. Igor Aurer, dr. med.
◊ TauRx Therapeutics Ltd; Randomized, Double blind, Placebo-controlled, Parallel-group, 18-month safety and Efficacy Study of Leuco-methylthioninium bis(hydromethanesulfonate) in Subjects with Mild Alzheimer’s Disease (Poliklinika Medikol)

ČLANSTVA I AKTIVNOSTI U ZNANSTVENIM I STRUKOVNIM UDRUGAMA
Hrvatski liječnički zbor
Hrvatska liječnička komora
Hrvatsko društvo za nuklearnu medicinu – član Upravnog odbora
Hrvatskog društvo za primjenu ultrazvuka u nuklearnoj medicini
Hrvatsko društvo za štitnjaču
Europsko društvo za nuklearnu medicinu

NASTAVNA DJELATNOST
◊ izabrana u naslovno naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani nuklearna medicina, na Katedri za nuklearnu medicinu i onkologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku 2015. godine
◊ od 2007. godine predavač, a od 2013. godine viši predavač na Zdravstvenom veleučilištu Zagreb, naslovno zvanje u području Biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana nuklearna medicina.
◊ od 2012. godine predavač na Poslijediplomskom tečaju I kategorije “Epilepsije i encefalografija” Klinike za neurologiju KBC-a “Sestre milosrdnice” i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagreb
◊ tijekom dvanaestogodišnjeg staža u Kliničkom zavodu za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja KBC-a Zagreb, dr.sc. Divošević je sudjelovala u brojnim seminarima i vježbama za studente Medicinskog fakulteta, predmeta Nuklearna medicina na četvrtoj godini studija i fakultativnog predmeta na šestoj godini studija, za studente radiološke tehnologije, te za studente Poslijediplomskog studija iz Nuklearne medicine.
◊ koautorica je poglavlja “Ispitivanje funkcije miokarda” u sveučilišnom uđžbeniku “Nuklearna kardiologija i pulmologija” autora Težaka S, Ivančevića D, Dodiga D. i Čikeša I, objavljene 2005. godine u izdanju Medicinske naklade iz Zagreba. Također je koautorica poglavlja “Pozitronska emisijska tomografija” u sveučilišnom udžbeniku “Rak prostate – najvarijabilniji zloćudni tumor” autora Šamije M. i sur, objavljenim 2010. godine u izdanju Medicinske naklade iz Zagreba. Koautorica je poglavlja Neuroendokrine neoplazme. Gastrinom, Inzulinom, Nefunkcionalna neuroendokrina neoplazma gušterače, Karcinoid kolona i rektuma, Karcinoid ileuma i jejunuma, Karcinoid duodenuma, Karcinoid želuca i Neuroendokrine neoplazme pluća, u knjizi Endokrinološka onkologija autora Milana Vrkljana i Zvonka Kusića, koja je u pripremi.

STRUČNA I ZNANSTVENA DJELATNOST
Dr. sc. Sunčana Divošević, dr. med. je specijalistica nuklearne medicine s dvadeset godina rada u struci.
Isprva je kao specijalizantica, a od 2000. godine kao specijalistica nuklearne medicine, radila na svim radilištima Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja KBC-a Zagreb, sve dijagnostičke postupke, scintigrafske pretrage, denzitometriju i obradu bolesnika na Kliničkom Odjelu, potom terapijske zahvate na Kliničkom Odjelu, te je radila u Poliklinici Zavoda u Ambulanti za bolesti štitnjače i Ambulanti za osteoporozu. Uže područje djelovanja doktorice je nuklearna neurologija i psihijatrija, tj. scintigrafske pretrage moždanog protoka i metabolizma, jednofotonska emisijska kompjutorizirana tomografija mozga i pozitronska emisijska tomografija. Od 2008. godine radi PET/CT dijagnostiku u Poliklinici Medikol, sa iznimno velikim brojem provedenih pretraga (2015. godine više od 14000 očitanih nalaza), i to PET/CT sa 18F-FDG-om kod onkoloških i neuroloških bolesnika, te PET/CT sa 18F-FCH kod bolesnika s karcinomom prostate i tumorima mozga. Voditeljica je projekata iz Nuklearne neurologije i psihijatrije, a od siječnja 2012. godine voditeljica PET/CT Centra Poliklinike Medikol podružnica Rijeka. Od 2014. godine je pročelnica Odjela za nuklearnu medicinu Poliklinike Medikol te voditeljica PET/CT Centara Zagreb i Rijeka Poliklinike Medikol. Svoju kompetenciju je usavršavala na brojnim specijaliziranim tečajevima u organizaciji Međunarodne agencije za atomsku energiju iz Beča i Europske škole za nuklearnu medicinu. Publicira radove iz područja nuklearne medicine i sudjeluje na domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim skupovima. Dio je tima za preoperativnu obradu bolesnika s tvrdokornom temporalnom epilepsijom, u kojem su osim nje neurolog, psiholog, radiolog i neurokirurg KBC-a „Sestre milosrdnice“. Doktorska disertacija je prvi znanstveni rad iz PET/CT dijagnostike napravljen u Hrvatskoj. Objavila je poglavlja u knjigama: “Ispitivanje funkcije miokarda” u sveučilišnom uđžbeniku “Nuklearna kardiologija i pulmologija” autora Težaka S, Ivančevića D, Dodiga D. i Čikeša I, objavljene 2005. godine u izdanju Medicinske naklade iz Zagreba, poglavlja “Pozitronska emisijska tomografija” u sveučilišnom udžbeniku “Rak prostate – najvarijabilniji zloćudni tumor” autora Šamije M. i sur, objavljenim 2010. godine u izdanju Medicinske naklade iz Zagreba, te je koautorica poglavlja Neuroendokrine neoplazme. Gastrinom, Inzulinom, Nefunkcionalna neuroendokrina neoplazma gušterače, Karcinoid kolona i rektuma, Karcinoid ileuma i jejunuma, Karcinoid duodenuma, Karcinoid želuca i Neuroendokrine neoplazme pluća, u knjizi Endokrinološka onkologija autora Milana Vrkljana i Zvonka Kusića, koja je u pripremi. Objavila je brojne radove indeksirane u Current Contentsu i drugim međunarodnim indeksnim publikacijama, sažetke kongresnih priopćenja objavljene u časopisima koji su indeksirani u Current Contentsu te ostalim indeksiranim časopisima. Sudjeluje u popularizaciji struke i stručnim člancima i intervjuima u Večernjem listu, časopisu Moje zdravlje, portalima ordinacija.hr i najdoktor.com.

PREDAVANJA
Dr. sc. Divošević od 1997. praktički svake godine aktivno sudjeluje u radu Europskog kongresa nuklearne medicine te Hrvatskog kongresa nuklearne medicine s međunarodnim sudjelovanjem, kao i drugih međunarodnih internističkih, otorinolaringoloških i neuroloških seminara i kongresa, kao što su:

◊ Pozvana predavanja (pojedini primjeri)

◊ pozvani predavač na poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Dijete sa solidnim malignim tumorom“ u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Referentnog centra Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske za solidne tumore dječje dobi Klinike za dječje bolesti Zagreb, u Zagrebu u siječnju 2016. godine, „PET/CT dijagnostika solidnih malignih tumora dječje dobi“
◊ pozvani predavač na 55. Međunarodnom neuropsihijatrijskom kongresu u Puli u svibnju 2015. godine, 8. Međunarodnom simpoziju o epilepsiji „Epilepsy and cognition“: „Functional studies using PET/CT imaging – what do they tell us?“
◊ pozvani predavač na 54. Međunarodnom neuropsihijatrijskom kongresu u Puli u lipnju 2014. godine, “Functional neuroimaging: SPECT and PET in epilepsies”
◊ pozvani predavač na 53. Međunarodnom neuropsihijatrijskom kongresu u Puli u lipnju 2013. godine, „PET in patients with refractory temporal lobe epilepsy – contribution to surgery decision making“
◊ pozvani predavač na Alpe Adria simpoziju, simpoziju Društava Nuklearne medicine Hrvatske, Slovenije, Austrije i Italije, u Ptuju u Sloveniji u svibnju 2015. godine: „PET in preoperative evaluation of epilepsy“
◊ pozvani predavač na e-kongresu „Neuroendokrine neoplazme“ u travnju 2015. godine: „Uloga PET/CT-a u dijagnostici neuroendokrinih tumora“
◊ pozvani predavač na Poslijediplomskom tečaju I kategorije „Epilepsije i encefalografija“ u organizaciji Klinike za neurologiju KBC-a „Sestre milosrdnice“ i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2015. i 2012. godine: „Uloga PET-a u preoperativnoj dijagnostici epilepsija“
◊ pozvano predavanje u OB Pula, veljača 2014. godine, “Osnove primjene PET/CT-a u onkologiji”
◊ pozvano predavanje u KBC-u Rijeka u svibnju 2012. godine,”Osnove primjene PET/CT-a u onkologiji”
◊ pozvani predavač – “5th International conference – Multidisciplinary approach on thyroid and parathyroid glands, u Zagrebu 2008. godine, “PET/CT in medullary and anaplastic thyroid carcinomas”

Predavanja (pojedini primjeri)
◊ Osmi međunarodni kongres Hrvatskog društva za nuklearnu medicinu u Šibeniku u svibnju 2014. godine, predavanje: „PET in patients with refractory temporal lobe epilepsy – relationship between brain glucose metabolism and depression symptoms“
◊ Međunarodni kongres Europskog društva za nuklearnu medicinu u Lyonu u Francuskoj 2013. godine, predavanje: „Relationship between brain glucose metabolism and depression symptoms in patients with refractory temporal lobe epilepsy measured by positron emission tomography“
◊ X hrvatski simpozij o epilepsiji, Opatija, 2012, predavanje “Significance of PET in presurgical evaluation of temporal lobe epilepsy“
◊ Sedmi međunarodni kongres Hrvatskog društva za nuklearnu medicinu u Opatiji u svibnju 2011. godine, predavanje: „PET in preoperative estimation of temporal lobe epilepsy – a significant added value compared to MR“
◊ IX hrvatski simpozij o epilepsiji, Split, 2010, predavanje “Uloga PET-a mozga u određivanju epileptogenog ishodišta – današnje mogućnosti u Hrvatskoj”;
◊ Godišnjica Udruge oboljelih od leukemije i limfoma, Čakovec, 2009, predavanje “Važnost i uloga PET/CT pretrage u dijagnostici i liječenju malignih bolesti”;
◊ Četvrti međunarodni kongres Hrvatskog društva za nuklearnu medicinu, svibanj 2002. godine, „Identification of sentinel node in melanoma and breast cancer using lymphoscintigraphy combined with gamma probe detection“
◊ Međunarodni kongres Europskog društva za nuklearnu medicinu 2001. godine, „The role of bone scintigraphy in detecting osteoporotic fractures correlated to different bone mineral density values“

te kao koautor na predavanjima (pojedini primjeri):
◊ 6. hrvatski kongres hematologa i transfuziologa, Rovinj, ožujak 2014. godine, XX Miilunović V, Gredelj-Šimec Nj, Planinc-Peraica A, Ostojić-Kolonić S, Divošević S. Interim PET-CT u Hodginovom limfomu – iskustvo jednog centra.
◊ X hrvatski simpozij o epilepsiji, Opatija 2012, Hećimović H, Sajko T, Bedek D, Divošević S, Jurin M, Nakić S, Rotim K, Bašić Kes V. “Rational selection of candidates improves epilepsy surgery outcomes”
◊ Kongres radiologa Hrvatske, Opatija, 2010, Bedek D, Divošević S, Hećimović H, Hat J, Pećina HI, Podoreški D, Gregurić T. “Interictal MRI i 18F FDG PET/CT mozga u bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom temporalnog režnja”
◊ Radiološka sekcija, Hrvatski liječnički zbor, travanj 2010, Tripalo Batoš A, Bedek D, Divošević S, Hećimović H, Hat J, Pećina HI, Zadravec D, Gregurić T. „Farmakorezistentne epilepsije temporalnog režnja: usporedna analiza MR- a i PET/CT-a“
◊ Šesti međunarodni kongres Hrvatskog društva za nuklearnu medicinu u Opatiji 2008. godine: Petrović R, Samardžić T, Telarović S, Klepac N, Divošević S, Relja M: „Dopamine transporter imaging with I123-FP-CIT in patients with Parinsonian syndromes, essential tremor and Wilson’s disease – first experiences“
◊ Četvrti međunarodni kongres Hrvatskog društva za nuklearnu medicinu, Opatija 2002. godine: Huić D, Težak S, Grošev D, Crnković S, Žuvić M, Dodig D, Radman I, Labar B. Fluorine-18-FDG coincidence imaging in patients with lymhoma.