Početna / Uncategorized / Ana Bišćan Tvrdi

Ana Bišćan Tvrdi

Ana Bišćan Tvrdi, dr. med. sveučilišni magistar oftalmologije i optometrije

OSOBNI PODACI

Ime i prezime: Ana Bišćan Tvrdi
Datum i mjesto rođenja: 22.01.1985., Zagreb
Kvalifikacija: Specijalist oftalmologije i optometrije
Akademska titula: Ana Bišćan Tvrdi, Doktor medicine, sveučilišni magistar oftalmologije i optometrije

OBRAZOVANJE

 • 2016. završila specijalizaciju na Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice “Sveti Duh” i položila specijalistički ispit iz oftalmologije i optometrije
 • 2016. završila Poslijediplomski specijalistički studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i obranila završni specijalistički rad pod naslovom “Pouzdanost ultrazvuka u detekciji retinalnih ruptura kod ablacije stražnje hijaloidne membrane” te stekla akademsku titulu magistre oftalmologije i optometrije
 • 2013. upisala Doktorski poslijediplomski studij iz područja biomedicine i zdravstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • 2010. završila staž u Zavodu za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” i položila državni ispit za liječnike medicine
 • 2009. diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

AKADEMSKA POSTIGNUĆA

 • 2016. obranila završni specijalistički rad pod naslovom “Pouzdanost ultrazvuka u detekciji retinalnih ruptura kod ablacije stražnje hijaloidne membrane” te stekla akademsku titulu magistre oftalmologije i optometrije

ZAVRŠENI POSTDIPLOMSKI TEČAJEVI

 • 2016. Međunarodni poslijediplomski tečaj trajne izobrazbe liječnika I. kategorije , “Vidno polje”, Klinička bolnica “Sveti Duh”, Zagreb, Hrvatska
 • 2016. Međunarodni poslijediplomski tečaj trajne izobrazbe liječnika I. kategorije, “Gravesova orbitopatija multidisciplinarno: nove spoznaje i smjernice u dijagnostici i liječenju”, KBC “Zagreb”, Zagreb, Hrvatska
 • 2015. Međunarodni poslijediplomski tečaj trajne izobrazbe liječnika I. kategorije , “Nove tehnologije u oftalmologiji”, Klinička bolnica “Sveti Duh”, Zagreb, Hrvatska
 • 2014. Poslijediplomski tečaj trajne izobrazbe liječnika I. kategorije , “Dijagnostika bolesti stražnjeg segmenta oka”, Klinička bolnica “Sveti Duh”, Zagreb, Hrvatska
 • 2013. Poslijediplomski tečaj trajne izobrazbe liječnika I. kategorije , “Retinalne vaskularne bolesti”, Klinička bolnica “Sveti Duh”, Zagreb, Hrvatska
 • 2013. Poslijediplomski tečaj trajne izobrazbe liječnika I. kategorije , “Ultrazvuk u oftalmologiji”, Klinička bolnica “Sveti Duh”, Zagreb, Hrvatska
 • 2012. Poslijediplomski tečaj trajne izobrazbe liječnika I. kategorije , “Medicinsko i kirurško liječenje bolesti stražnjeg segmenta oka (“wet-lab” – intravitrealna aplikacija lijekova)”, Klinička bolnica “Sveti Duh”, Zagreb, Hrvatska

OSPOSOBLJAVANJE

 • Od 2016. g. specijalist oftalmologije i optometrije u Poliklinici Medikol
 • Od 2011. do 2016. g. djelatnik Poliklinike Medikol na specijalizaciji iz oftalmologije i optometrije na Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u Zagrebu
 • 2011. liječnik u Zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba
 • Od 2009. do 2010. g. stažist u Zavodu za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”

STRUČNA USAVRŠAVANJA

 • 2015. edukacija iz područja plastične i rekonstruktivne kirurgije na Odjelu za oftalmologiju kod prof. dr. Ch. Hintschich-a na Sveučilištu Ludwig-Maximilians u Minhenu, Njemačka (stipendija SOE Grant)
 • 2014. Međunarodni tečaj iz oftalmološke dijagnostičke ultrazvučne standardizirane ehografije oka i orbite, Beč, Austrija
 • Od 2014. do 2016. g. aktivni sudionik u programu certificiranog uzimanja vidne oštrine u Novartis studiji TREND: CRFB002A2411
 • Od 2011. do 2014. g. aktivni sudionik istraživačkog projekta “Ambliopija u četverogodišnje djece Grada Zagreba (registriran kod NIH, ClinicalTrials.gov pod oznakom NCT01430247)
 • Aktivno i pasivno sudjelovanje na kongresima organiziranim od strane Hrvatskog oftalmološkog i optometrijskog društva te polaznik europskih kongresa

ČLANSTVA

 • Hrvatsko oftalmološko i optometrijsko društvo
 • Hrvatska liječnička komora

JEZICI

 • Engleski (aktivno)
 • Njemački (pasivno)

DODATNO

 • 2016. dobitnica nagrade Grada Zagreba kao dio tima istraživačkog projekta “Ambliopija u četverogodišnje djece Grada Zagreba”
 • 2014. dobitnica stipendije Europskog udruženja oftalmologa (SOE Grant)
 • prvi autor više nagrađivanih radova prezentiranih na domaćim kongresima iz područja oftalmologije i optometrije

Preporuka

pregledi na uputnicu

Pregledi na uputnicu HZZO-a – Ugovorno razdoblje produženo je do 31. 03. 2020. godine.

Ugovorno razdoblje pregleda na uputnicu HZZO-a produženo je do 31. 03. 2020. godine. Više informacija