Početna / Uncategorized / Za više detalja o kliničkoj primjeni PET/CT dijagnostike u onkologiji preuzmite besplatno literaturu

Preporuka

pregledi na uputnicu

Pregledi na uputnicu HZZO-a – Ugovorno razdoblje produženo je do 31. 03. 2020. godine.

Ugovorno razdoblje pregleda na uputnicu HZZO-a produženo je do 31. 03. 2020. godine. Više informacija