“Članak se bavi kritičkom analizom postavljanja stentova u bubrežne arterije i primjene lijeka sacubitril-valsartan kod pacijenata koji su na hemodijalizi. Istražuju se rizici i koristi ovog terapijskog pristupa, uzimajući u obzir nedavna istraživanja i kliničke studije. Fokus članka je na potencijalnom utjecaju na ishode pacijenata, posebno u liječenju renovaskularne hipertenzije i kardiovaskularnim komplikacijama povezanim s kroničnom bolesti bubrega.

S obzirom na sve starije stanovništvo, porast komorbiditeta i brzi napredak u farmakoterapiji, izazov je pronalaženje ravnoteže između pozitivnih učinaka terapije i ublažavanja nuspojava.

U zaključku, iako stentiranje bubrežnih arterija i lijek sacubitril-valsartan može biti obećavajuće u liječenju renovaskularne hipertenzije i smanjenju pojave neželjenih kardiovaskularnih incidenata kod pacijenata na hemodijalizi, potrebna su daljnja istraživanja kako bi se potvrdile njihova učinkovitost i sigurnost. Članak naglašava potrebu za sveobuhvatnim kliničkim procjenama i većim studijama kako bi se potpuno razumjelo njihovo potencijalno djelovanje u nefrologiji.

Renovaskularna hipertenzija – oblik sekundarne hipertenzije uzrokovan aterosklerotskim suženjem jedne ili obje bubrežne arterije, koji može dovesti do zatajenja bubrega i potrebe liječenja hemodijalizom.” – navodi doc. dr. sc. prim. Ljiljani Fodor Đurić