Urologija – pretrage

U Poliklinici Medikol u sklopu urološke ambulante možete obaviti kompletne preventivne preglede urogenitalnih organa tzv. screening preglede. Prevencijom i ranim otkrivanje zdravstvenih problema koji zahvaćaju i mušku i žensku populaciju možemo spriječiti i pravilno liječiti nastale urogenitalne bolesti.

Urologija – dijagnostika i liječenje

Urološka ambulanta Poliklinike Medikol ima težište na prevenciji urološkog zdravlja kako kod muške tako i kod ženske populacije. U slučaju muškog zdravlja ambulanta se bavi prije svega bolestima prostate, kao što su prostatitis, benigna hiperplazija prostate i rak prostate. Također je pokrivena ultrazvučna dijagnostika urotrakta s pregledom bubrega, volumetrijskom procjenom veličine prostate i procjenom količine rezidualnog urina nakon mokrenja. Obuhvaćena je dijagnostika i liječenje infekcija urinarnog trakta poput npr. cistitisa, pijelonefritisa, prostatitisa i orhiepididimitisa te primjerice inkontinencija u žena.