Ortopedija je grana medicine koja se bavi bolestima i ozljedama sustava za kretanje. Bolesti sustava za kretanje mogu biti prirođene ili stečene. Ozljede mogu biti akutne, kronične ili izazvane prenaprezanjem.

Poremećaji sustava za kretanje jedan su od najčešćih uzroka radne nesposobnosti, i što je još bitnije, smanjene kvalitete života. Kako se poremećaji koštano-mišićnog sustava javljaju u svim dobnim skupinama, pravovremena dijagnostika i liječenje predstavljaju odlučujući čimbenika u sprečavanju dugoročnih posljedica tih poremećaja.