Recertifikacijski audit tvrtke DNV potvrdio je usklađenost Sustava kvalitete i zaštite okoliša Poliklinike Medikol sa zahtjevima normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Na recertifikacijskom auditu provedenom od 12. do 15. veljače 2024. godine tvrtka DNV  potvrdila je da su Sustavi kvalitete i zaštite okoliša u Poliklinici Medikol u skladu sa standardima ISO 9001:2015 i 14001:2015.

Sve procese kontinuirano prate, mjere, ocjenjuju i unaprjeđuju Uprava i svi djelatnici Poliklinike Medikol. Kontinuirana edukacija djelatnika, briga o zaštiti okoliša i savjesno razvrstavanje otpada sastavni je dio poslovanja.

Budućnost temeljena na stručnosti, etičnosti i požrtvovnosti s našim korisnicima ogleda se u svakodnevnom radu i međusobnoj komunikaciji. Pružanje najkvalitetnije zdravstvene usluge našim korisnicima i nadalje je najvažnija odrednica djelovanja i rada Poliklinike Medikol.

Brinimo se zajedno o vašemu zdravlju.

 

Politika upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša (ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015)

 

POLIKLINIKA MEDIKOL je zdravstvena ustanova organizirana s mogućnošću pružanja dijagnostičkih i terapijskih postupaka ambulantno i putem dnevne bolnice.

Misija Poliklinike Medikol je: osigurati najkvalitetniju medicinsku uslugu, pružiti brigu, vrijeme i razumijevanje pacijentu, suradnja sa fakultetima, medicinska istraživanja, razvoj i edukacija medicinskih djelatnika, konstantno raditi na unapređenju organizacije, kvalitete znanja, uvođenju novih dijagnostičkih i terapeutskih postupaka, očuvati okolišne resurse za buduće generacije.

Vizija Poliklinike Medikol je budućnost temeljena na stručnosti, etičnosti i požrtvovnosti.

Usmjerenost na pružanje usluga najviše kvalitete, zadovoljstvo pacijenata pruženom uslugom i zaštita okoliša najvažnije su vrijednosti prema kojima Poliklinika Medikol mjeri i ocjenjuje svoju uspješnost. Svjesni smo da naši pacijenti očekuju potpunu, pouzdanu i brzu dijagnostiku i liječenje. Uz stručno znanje i iskustvo te uz najsuvremeniju opremu svi zaposlenici poliklinike učinit će sve kako bi ispunili ta očekivanja u što je moguće višoj mjeri. Naš svakodnevni rad i djelovanje uključuju usklađenost sa zakonskim i ostalim zahtjevima u provođenju zdravstvene zaštite tako i iz zaštite okoliša prožete kontinuiranim poboljšanjem kroz uspostavljanje i provođenje postavljenih ciljeva uz pravodobno prepoznavanje rizika kao jednog od pokretača naših aktivnosti. U svome djelovanju pružanja zdravstvene usluge kontinuirano vodimo brigu i o svim našim ostalim zainteresiranim stranama.

Ispunjavanje zahtjeva i neprekidno poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša prema normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 su naše čvrsto opredjeljenje, pri čemu vjerujemo u njihovu značajnu pomoć u ostvarenju naših ciljeva. Upravljanje medicinskim i svim ostalim vrstama otpada nastalim tijekom procesa pružanja zdravstvene usluge odvijat će se u skladu sa zakonskim propisima i “najboljom praksom”. U svome poslovanju nastojat ćemo utjecati i na naše partnere i dobavljače roba i usluga u cilju smanjenja negativnih utjecaja na okoliš. Svojim zaposlenicima osigurat ćemo primjereno osposobljavanje za rukovanje medicinskim otpadom. U svome radu od svih naših zaposlenika očekujemo aktivno sudjelovanje u svakodnevnoj primjeni i poboljšavanju djelotvornosti sustava kvalitete  te zaštite okoliša.

Ova politika bit će periodički ocjenjivana i sukladno tomu i poboljšavana.

U Zagrebu, 1. listopada 2023.

Ravnateljica:
Dr. Ivanka Trstenjak Rajković, spec. opće medicine

Certifikati

HR - Certifikat sustava upravljanja ISO 9001:2015

ENG - Certifikat sustava upravljanja ISO 9001:2015

HR - Certifikat sustava upravljanja ISO 14001:2015

ENG - Certifikat sustava upravljanja ISO 14001:2015