U neurokirurškoj ordinaciji uz prvi pregled specijaliste neurokirurga, dostupne su i usluge blokada, od kojih su se kao vrlo učinkovite pokazale ESI blokade u području lumbalne kralježnice u ischialgiji pod kontrolom RTG-a te operativni zahvati u lokalnoj anesteziji ( dekompresije perifernih živaca (poput npr. n. medianusa u karpalnom kanalu,

rizotomije perifernih grana kranijalnih živaca kod neuralgije).

Na indikaciju liječnika moguće je obaviti i MSCT te MR dijagnostiku.