Neurokirurgija – Zagreb

U neurokirurškoj ordinaciji uz prvi pregled specijaliste neurokirurga, dostupne su i usluge blokada:
Na indikaciju liječnika moguće je obaviti i MSCT te MR dijagnostiku.