Zagreb, Voćarska 106
 • PREVENTIVNI SISTEMATSKI PREGLED* – 1.000 kn (132,72€)
 • PREGLED UROLOGA + MIKCIOMETRIJA –660 kn (87,60€)
 • PREANESTEZIOLOŠKO OCJENJIVANJE ZA ENDOSKOPSKE PRETRAGE** –600 kn (79,63€)
 • PREANESTEZIOLOŠKO OCJENJIVANJE*** – 800 kn (106,18€)
Osijek, J. J. Strossmayera 141
 • PREVENTIVNI SISTEMATSKI PREGLED – 1.000 kn (132,72€)
Čakovec, Franca Prešerna 13
 • PREVENTIVNI SISTEMATSKI PREGLED – 1.000 kn (132,72€)
 • OPERACIJA KATARAKTE  (SIVE MRENE) – 8.000 kn (1.61,78€)
 • FIZIO PAKET I (10 dana fizikalne terapije, prvi i kontrolni specijalistički pregled, fizikalna terapija uključuje do 4 klasične procedure) – 1.800 kn (238,90€)
 • FIZIO PAKET II (10 dana fizikalne terapije, prvi i kontrolni specijalistički pregled, fizikalna terapija uključuje do 4 klasične procedure, od kojih je jedna manipulacija) – 2.300 kn (305,26€)
 • TERAPIJA UDARNIM VALOM – SHOCK wave terapija od pet dolazaka preporuča se kod kalcifikata u ramenu i petnog trna; kao neinvazivan tretman brzo i učinkovito uklanja bol te obnavlja pokretljivost – 700 kn (92,91€)
 • INDIVIDUALNI FIZIOTERAPIJSKI PROGRAMI VJEŽBANJA
  • 30 min paket od 10 dolazaka – 1.300 kn (172,54€)
  • 60 min paket od 10 dolazaka – 1.800 kn (238,90€)
 • RUČNA LIMFNA DRENAŽA
  • 30 min kroz 10 dolazaka za – 1.200 kn (159,27€)
  • 45 min kroz 10 dolazaka za – 1.600 kn (212,36€)
Zagreb, Dragutina Mandla 7
 • FIZIO PAKET I (10 dana fizikalne terapije, prvi i kontrolni specijalistički pregled, fizikalna terapija uključuje do 4 klasične procedure) – 1.800  kn (238,90€)
 • FIZIO PAKET II (10 dana fizikalne terapije, prvi i kontrolni specijalistički pregled, fizikalna terapija uključuje do 4 klasične procedure, od kojih je jedna manipulacija) – 2.300 kn (305,26€)
 • TERAPIJA UDARNIM VALOM – SHOCK wave terapija od pet dolazaka preporuča se kod kalcifikata u ramenu i petnog trna; kao neinvazivan tretman brzo i učinkovito uklanja bol te obnavlja pokretljivost – 700 kn (92,91€)
 • INDIVIDUALNI FIZIOTERAPIJSKI PROGRAMI VJEŽBANJA
  • 30 min paket od 10 dolazaka – 1.300 kn (172,54€)
  • 60 min paket od 10 dolazaka – 1.800 kn (238,90€)
 • RUČNA LIMFNA DRENAŽA
  • 30 min kroz 10 dolazaka za – 1.200 kn (159,27€))
  • 45 min kroz 10 dolazaka za – 1.600 kn (212,36€)

NAPOMENE

*Preventivni sistematski pregled uključuje:

 • Klinički laboratorijski standard (SE, KKS, GUK, kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, GGT, kreatinin) + kompletan urin (fizikalno-kemijski pregled)
 • UZV abdomena
 • EKG s očitanjem
 • Pregled interniste (mjerenje krvnog tlaka uz fizikalni pregled srca, pluća, trbuha i ekstremiteta te zaključno mišljenje, razgovor i preporuka za eventualno liječenje)

**Preanesteziološko ocjenjivanje za endoskopske pretrage uključuje:

 • laboratorijska obrada: KKS, PV, APTV, fibrinogen
 • EKG s očitanjem
 • pregled spec anesteziologa

***Preanesteziološko ocjenjivanje uključuje:

 • laboratorijska obrada: KKS, GUK, K, Na, PV, APTV, fibrinogen, urea, kreatinin, SE, urin
 • EKG s očitanjem
 • pregled spec anesteziologa