Zagreb, Voćarska 106
 • PREVENTIVNI SISTEMATSKI PREGLED* – 150,00€
 • PREGLED UROLOGA + MIKCIOMETRIJA –88,00€
 • PREANESTEZIOLOŠKO OCJENJIVANJE ZA ENDOSKOPSKE PRETRAGE** – 94,00€
 • PREANESTEZIOLOŠKO OCJENJIVANJE*** – 106,00€

Osobe koje su u Poliklinici Medikol obavile sistematski pregled u roku do 60 dana nakon što je isti završen, subotom ostvaruju pravo na 20% popusta na pretrage medicinsko-biokemijskog laboratorija koje isključuju vanjske laboratorijske analize. (više) 

Osijek, J. J. Strossmayera 141
 • PREVENTIVNI SISTEMATSKI PREGLED – 133,00€
Čakovec, Franca Prešerna 13
 • PREVENTIVNI SISTEMATSKI PREGLED – 150,00€
 • UZV OPERACIJA KATARAKTE OBA OKA (SIVE MRENE) (unutar mjesec dana) – 1.858,00€
 • MEDICINSKI PAKET USLUGA – FIZIO I (10 dana fizikalne terapije, prvi specijalistički pregled, fizikalna terapija uključuje do 4 klasične procedure) – 280,00€
 • MEDICINSKI PAKET USLUGA – FIZIO II (10 dana fizikalne terapije, prvi specijalistički pregled, fizikalna terapija uključuje do 3 klasične procedure i jedna manipulacija) – 350,00€
 • TERAPIJA UDARNIM VALOM – SHOCK wave terapija od pet dolazaka preporuča se kod kalcifikata u ramenu i petnog trna; kao neinvazivan tretman brzo i učinkovito uklanja bol te obnavlja pokretljivost – 93,00€
 • INDIVIDUALNI FIZIOTERAPIJSKI PROGRAMI VJEŽBANJA
  • 30 min paket od 10 dolazaka – 200,00€
  • 60 min paket od 10 dolazaka – 300,00€
 • RUČNA LIMFNA DRENAŽA
  • 30 min kroz 10 dolazaka za – 159,00€
  • 45 min kroz 10 dolazaka za – 212,00€
Zagreb, Dragutina Mandla 7
 • MEDICINSKI PAKET USLUGA – FIZIO I (10 dana fizikalne terapije, prvi specijalistički pregled, fizikalna terapija uključuje do 4 klasične procedure) – 280,00€
 • MEDICINSKI PAKET USLUGA – FIZIO II (10 dana fizikalne terapije, prvi specijalistički pregled, fizikalna terapija uključuje do 3 klasične procedure i jedna manipulacija) – 350,00€
 • TERAPIJA UDARNIM VALOM – SHOCK wave terapija od pet dolazaka preporuča se kod kalcifikata u ramenu i petnog trna; kao neinvazivan tretman brzo i učinkovito uklanja bol te obnavlja pokretljivost – 93,00€
 • INDIVIDUALNI FIZIOTERAPIJSKI PROGRAMI VJEŽBANJA
  • 30 min paket od 10 dolazaka – 200,00€
  • 60 min paket od 10 dolazaka – 300,00€
 • RUČNA LIMFNA DRENAŽA
  • 30 min kroz 10 dolazaka za – 159,00€
  • 45 min kroz 10 dolazaka za – 212,00€
 • DNS GRUPNI PROGRAM VJEŽBANJA
  • 10x60min. /60 dana – 140,00€

NAPOMENE

*Preventivni sistematski pregled uključuje:

 • Klinički laboratorijski standard (SE, KKS, GUK, kolesterol, HDL, LDL, trigliceridi, bilirubin, AST, ALT, GGT, kreatinin) + kompletan urin (fizikalno-kemijski pregled)
 • UZV abdomena
 • EKG s očitanjem
 • Pregled interniste (mjerenje krvnog tlaka uz fizikalni pregled srca, pluća, trbuha i ekstremiteta te zaključno mišljenje, razgovor i preporuka za eventualno liječenje)

**Preanesteziološko ocjenjivanje za endoskopske pretrage uključuje:

 • laboratorijska obrada: KKS, PV, APTV, fibrinogen
 • EKG s očitanjem
 • pregled spec anesteziologa

***Preanesteziološko ocjenjivanje uključuje:

 • laboratorijska obrada: KKS, GUK, K, Na, PV, APTV, fibrinogen, urea, kreatinin, SE, urin
 • EKG s očitanjem
 • pregled spec anesteziologa