U neurološkoj ambulanti i neurofiziološkom laboratoriju Poliklinike Medikol uz kompletan neurološki pregled redovito se obavljaju i slijedeće neurofiziološke i ultrazvučne pretrage:

  • EEG
  • EMNG dijagnostika

Kod hitnih indikacija dostupna je pravovremena i paralelna neuroradiološka obrada: MR mozga, MR kralješnice, MR angiografija krvnih žila mozga i supraaortalnih krvnih žila, MSCT mozga, MSCT angiografija krvnih žila mozga i supraortalnih krvnih žila te ostala RTG dijagnostika u sklopu radiološke djelatnosti.