Neurologija – pretrage

U neurološkoj ambulanti i neurofiziološkom laboratoriju uz kompletan neurološki pregled redovito se obavljaju i sljedeće neurofiziološke i ultrazvučne pretrage:

  • EEG
  • EMNG dijagnostika

Kod hitnih indikacija dostupna je pravovremena i paralelna neuroradiološka obrada: