Pedijatrijska kardiološka ordinacija je ordinacija u kojoj posebnu pažnju posvećujemo otkrivanju i liječenju bolesti srca i krvnih žila djece od rođenja do 18 godine života. Osim kliničkog pregleda, razgovora s roditeljima i djetetom, uzimanja detaljne anamneze, tj. podataka o razlogu dolaska i simptomima u dječjoj kardiološkoj ordinaciji u mogućnosti smo djetetu učiniti cjelovit, neinvazivni dijagnostički algoritam srčane bolesti uključujući subspecijalistički pregled s UZV srca i Doppler UZV srca, ergometrijom te 24-satnim Holterom.