Početna / Kontakt

Kontakt

Upiti o medicinsko-zdravstvenim uslugama

Poliklinika
Upiti o sistematskim pregledima
Prodaja
Marketing

Kontakt mailovi:

Uprava
Glavna sestra

Poliklinika MEDIKOL

uni naziv: Poliklinika za radiologiju, ginekologiju, opstetriciju, neurologiju, internu medicinu, onkologiju, medicinu rada, dermatologiju i venerologiju, nuklearnu medicinu, psihijatriju, urologiju, ortopediju, oftalmologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i fizikalnu terapiju, otorinolaringologiju, opću kirurgiju, citologiju, anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, medicinsko biokemijski laboratorij, plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija i pedijatrija MEDIKOL.

Sjedište: Voćarska 106, Zagreb

OIB: 57970181621
MBS: 080376253
Žiro račun: HR8325000091101028882 Addiko bank
IBAN: HR9324020061100573934
SWIFT: HAABHR22
Članovi uprave: MEDIKOL GRUPA društvo s ograničenom odgovornošću za poslovno savjetovanje i upravljanje, pod MBS: 070089806, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, OIB: 84702528940
Čakovec, Prešernova bb – Franca Prešena 13
Osoba ovlaštena za zastupanje: dr. Ivanka Trstenjak-Rajković

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Uredi:
Poliklinika Medikol – Podružnica Čakovec, Franca Prešerna 13, Čakovec
Poliklinika Medikol – Podružnica Vinogradska, Vinogradska 29, Zagreb
Poliklinika Medikol – Podružnica Mandlova, Dragutina Mandla 7, Zagreb
Poliklinika Medikol – Podružnica Split, Šoltanska 1, Split
Poliklinika Medikol – Podružnica Rijeka, Krešimirova 42, Rijeka
Poliklinika Medikol – Podružnica Osijek, J. J. Strossmayera 141, Osijek

Osobe ovlaštene za zastupanje:
Poliklinika Medikol – Podružnica Čakovec: Ivanka Trstenjak-Rajković
Poliklinika Medikol – Podružnica Vinogradska: Ivan Rajković
Poliklinika Medikol – Podružnica Mandlova: Ivanka Trstenjak-Rajković
Poliklinika Medikol – Podružnica Split: Ivan Rajković
Poliklinika Medikol – Podružnica Rijeka: Ivanka Trstenjak-Rajković
Poliklinika Medikol – Podružnica Osijek: Ivanka Trstenjak-Rajković

Poliklinika za radiologiju, ginekologiju, opstetriciju, neurologiju, internu medicinu, onkologiju, medicinu rada, dermatologiju i venerologiju, nuklearnu medicinu, psihijatriju, urologiju, ortopediju, oftalmologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i fizikalnu terapiju, otorinolaringologiju, opću kirurgiju, citologiju, anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, medicinsko biokemijski laboratorij, plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija i pedijatrija MEDIKOL, upisana je pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Ravnateljstvo

Tel:  +385 1 45 94 700
Fax: +385 1 45 94 799

Kontakt info

Ako imate pitanja u vezi naših usluga ili trebate informaciju obratite nam se na:

Info telefon: 072 12 12 12 (cijena lokalnog poziva)

E-mail: info@medikol.hr

Ako želite iznijeti vaše mišljenje ili iskustvo s nekom od naših usluga ili nekim od naših djelatnika molimo obratite nam se na e-mail:
poliklinika.medikol@medikol.hr

Odgovori