euro kao sredstvo plaćanja

Poštovani korisnici usluga Poliklinike Medikol,

vaši interesi su nam na prvom mjestu. Stoga vas ovime ukratko želimo na transparentan i jednostavan način obavijestiti o ključnim promjenama u vezi iskazivanja cijena naših usluga te vam u što većoj mjeri želimo olakšati proces prilagodbe na novu službenu valutu – euro.

Dana 12.07.2022. godine Vijeće Europske unije donijelo je posljednja tri pravna akta kojima se dovršava postupak uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a koji pravni akti uz Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od dana 20. svibnja 2022. u “Narodnim novinama”, broj 57/22 (dalje u tekstu: ,,Zakon”), predstavljaju pravnu osnovu za uvođenje eura kao službene valute Republike Hrvatske od 01.01.2023. godine.

S ciljem što jednostavnije prilagodbe na novu službenu valutu Republike Hrvatske, dana 05.09.2022. godine započinje prijelazni period prilagodbe. OD tog datuma će i Poliklinika Medikol na računima i cjenicima na jasan i lako uočljiv način dvojno iskazivati cijene zdravstvenih usluga, sa naznakom službenog fiksnog tečaja konverzije (1 EUR = 7,53450 kn).

Euro kao sredstvo plaćanja

Pojednostavljeno rečeno, Poliklinika Medikol će sukladno odredbama Zakona i pravilima o preračunavanju cijena:

  • U razdoblju 05.09.2022.-31.12.2022. dvojno iskazivati cijene (u kunama i eurima). Međutim, kao sredstvo plaćanja prihvaćat će isključivo hrvatsku kunu;
  • U razdoblju 01.01.2023.-01.2024. dvojno iskazivati cijene. S tim da će u 14- dnevnom razdoblju 01.01.2023.-14.01.2023. u transakcijama gotovim novcem kao sredstvo plaćanja prihvaćati i euro i kune.

Poliklinika Medikol ovim putem ukazuje kako uvođenje eura neće utjecati na kvalitetu pružanja usluga Poliklinike Medikol. Svojim korisnicima želimo što lakšu prilagodbu na novu službenu valutu Republike Hrvatske.