Kamenac u bubregu

Najčešća pitanja pacijenata

Kada se na ultrazvuku otkrije kamenac u bubregu pacijenti najčešće postavljaju sljedeća pitanja

Je li taj kamen moguće izmokriti?

 • Male kamence koji ne uzrokuju simptome, infekciju ili opstrukciju najčešće nije potrebno aktivno liječiti. Većina kamenaca je manja od 5 milimetara te ih pacijenti obično spontano izmokre. Adekvatan unos tekućine (2,5 do 3 litre na dan) povećava stvaranje mokraće te pomaže izmokravanju kamenaca.

Je li to zbog „pretvrde” vode koju pijem?

 • Za nastanak kamenaca u urotraktu nije kriv sastav vode koju pijete, ali je jedan od krivaca porasta već prisutnih kamenaca ili pojave infekcije smanjen unos vode. Zato, nemojmo zaboraviti da adekvatan unos tekućine (2,5 do 3 litre na dan) potiče stvaranje mokraće te pomaže izmokravanju malih kamenaca.

Hoću li to sada imati zauvijek?

 • Nefrolitijaza je kronična bolest i  upravo radi toga je važno učiniti metaboličku obradu kamenaca, da bi mogli spriječiti komplikacije koje uzrokuju veći kamenci kompromitranjem bubrežne funkcije. „Izmokrio sam kamenac” nije i završena priča.

Koje su indikacije za ultrazvuk urotrakta i pregled nefrologa ?

U pacijenata koji nemaju simptoma indikacija za ultrazvuk može biti pojava eritrocita u urinu (mikrohematurija) ili češće infekcije urinarnog trakta.

Kod specijalista nefrologa se najčešće dolazi nakon hitne intervencije zbog iznenadnih bolova u donjem dijelu leđa (predjelu lumbalnih loža). Uz bolove se može javiti i vidljiva krv u mokraći  (makrohematurija) i povišena tjelesna temperatura.

UZV urotrakta

Važno je znati o kojoj se vrsti kamenca radi

Specijalist nefrolog preporučuje metaboličku obradu kamenaca jer je ključno znati što su po sastavu, da bi mogli utjecati na njihov rast.

Čak do 85% kamenaca urotrakta čine kalcijski kamenci koji se sastoje od od kalcijskih oksalata i fosfata.

Kamenci koji sadrže kalcij najčešće se javljaju zbog:

 • povišene razine kalcija
 • urične kiseline i oksalata u urinu kao i
 • snižene razine citrata u urinu.

Kamenci koji ne sadrže kalcij, struvitni kamenci građeni su od magnezij-amonij-fosfata, a cistinski kamenci građeni su aminokiseline cistina.

Struvitni kamenci čine oko 10% kamenaca i javljaju se češće u žena. Oni su posljedica mokraćnih infekcija, i to najčešće kad se kao uzročnici nađu bakterije roda ProteusPseudomonas i Klebsiella koje sadrže ureazu, specifični enzim koji razgrađuje ureju. U takvim slučajevima dolazi do alkalizacije urina i stvaranja kristala struvita. Strana tijela (npr. urinarni kateter) i/ili neurogeni mjehur su stanja koja povećavaju vjerojatnost urinarne infekcije te posljedično stvaranja struvitnih kamenaca.

Uratni kamenci čine 13% svih bubrežnih kamenaca. Čine ih uglavnom soli mokraćne kiseline.

Pacijenti koji boluju od gihta, imaju veću učestalost uratne litijaze. Ipak, većina pacijenata s uratnom litijazom nema povišene razine urične kiseline u krvi. Povišene razine urične kiseline su često posljedica dehidracije/smanjenog unosa vode i povišenog unosa hrane bogate purinom. Adekvatna hidracija (održavanje volumena mokraće najmanje dvije litre na dan), smanje unosa purina i/ili primjena lijekova koji smanjuju koncentraciju mokraćne kiseline u serumu (febuksostat), smanjuju izlučivanje urične kiseline urinom.

Cistinski kamenci su posljedica poremećaja transporta aminokiseline cistina u bubrežnim tubulima. U takvim slučajevima dolazi do pretjeranog izlučivanja cistina mokraćom te stvaranja cistinskih kamenaca. Cistinsku litijazu u prosjeku čini 1-2 posto slučajeva urolitijaze.

Koji su simptomi kamenca?

Prvi simptom je najčešće iznenadna, jaka, grčevita bol lumbalno (u donjem dijelu leđa) sa širenjem prema preponama/mjehur, a u muškaraca katkad i prema testisu. Uz bol se često javlja i mučnina te povraćanje. 

Pojava povišene temperature, zimice i treskavice ukazuje na infekciju, vjerojatno i izraženiju opstrukciju/začepljenje mokraćnih putova kamenom. U takvim slučajevima se svakako treba javiti liječniku.

Dijagnostika

Glavni dijagnostički postupak za postavljanje dijagnoze urolitijaze je ultrazvučni pregled urotrakta. Pomoću UZV-a se utvrđuje prisutnost kamenca u bubregu te stupanj eventualne opstrukcije mokraćnih putova.

Asimptomatski kamenci otkrivaju se slučajno – ultrazvukom, rendgenskom pretragom ili CT-om.

Simptomatski kamenci otkrivaju se na osnovu kliničke slike te radioloških pretraga. Kamenci u mokraćovodu se obično ne mogu vidjeti ultrazvukom, no potrebno je napraviti i osnovne laboratorijske pretrage:

 • KKSkompletna krvna slika
 • biokemija – ureja, kreatinin, kalij, mokraćna kiselina, kako bi se utvrdila bubrežna funkcija i
 • sediment urina uz urinokulturu (pitanje uroinfekcije).
 • RTG urotrakta
 • po potrebi se može učiniti i CT urografija jer se može vizualizirati točno mjesto opstrukcije urotrakta i procijeniti veličina kamenca, što određuje terapijski pristup.

Liječenje kamenca

Kamenci koje nije moguće spontano izmokriti zahtijevaju često analgetsku terapiju u akutnoj fazi. U terapiju se mogu uvesti i blokatori alfa receptora (tamsulozin) koji “opuštaju” mokraćovod i pospješuju eliminaciju kamenca. Liječenje takvog kamenaca ovisi o njihovom smještaju, veličini, sastavu, obliku, kao i o općem stanju pacijenta, te popratnim bolestima.

Kamenci unutar bubrežne nakapnice i u mokraćovodu, posebice gornjem dijelu mokraćovoda, mogu se usitniti ESWL-om (engl. Extracorporeal Shock Wawe Lithotripsy –izvantjelesno razbijanje kamenaca valovima). Sam postupak se prati RTG-om ili ultrazvukom. Ovom metodom se mogu tretirati kamenci veličine do 2 centimetara te se postupak provodi ambulantno. Usitnjeni komadići kamenca se potom spontano izmokre.

Veći kamenci u bubregu te oni koji se ne uspiju eliminirati ESWL-om mogu se odstraniti perkutanom nefrolitotomijom (PCNL). To je minimalno invazivna metoda kojom se kroz maleni rez na koži u lumbalnoj regiji optičkim instrumentom (nefroskop) ulazi u kanalni sustav bubrega i kamenac se usitni. Potom se fragmenti kamenca kroz isti instrument i odstrane. Postupak se izvodi u općoj anesteziji.

Kamenci u donjem dijelu mokraćovoda se mogu odstraniti i endoskopski, tj. uporabom ureteroskopa – tankog optičkog instrumenta koji se uvede kroz mokraćnu cijev i mjehur u mokraćovod. Pomoću toga se prikaže kamen koji se usitni, a dobiveni fragmenti zatim odstrane. Postupak se izvodi u općoj anesteziji.

Klasične operacije kamenaca u bubregu i mokraćovodu (nefrolitotomija, ureterolitotomija) nekada su bile jedina metoda liječenja kamenaca. Danas se primjenjuju rijetko, konkretno u pacijenata gdje nije moguće učiniti nijednu od prethodno navedenih metoda.

U Poliklinici Medikol možete obaviti specijalistički pregled nefrologa, ultrazvučnu i laboratorijsku dijagnostiku kamenaca urotrakta, a također i UZV vrata, koji spada u obradu eventaulnih sekundarnih uzroka, te analizu 24 satnog urina  koja će definirati sastav vaših kamenaca i biti jedna od odrednica terapijskom pristupu. Javite se pozivom na broj 072 12 12 12 ili mailom na info@medikol.hr.

AUTOR TEKSTA: Doc. dr. sc. Ljiljana Fodor, dr. med., specijalist interne medicine i subspecijalist nefrologije

LJiljana Fodor 1