Laboratorijske pretrage su sastavni dio postavljanja dijagnoze. Otkriti bolest prije nego što se jave klinički simptomi, ključno je za uspjeh i u borbi protiv malignih bolesti. Više o svemu doznajte od naše magistre Jelene Vrdoljak, specijalistice medicinske biokemije.