Interna medicina

Interna medicina

Liječnici internisti su “liječnici za odrasle”, educirani uz liječenju i prevenciji bolesti i stanja odrasle populacije. Nazivaju ih i “liječnikov liječnik” jer ih liječnici drugih specijalnosti konzultiraju kod zamršenih i složenih slučajeva. Osim što dijagnosticiraju i liječe bolesna stanja, liječnici internisti putem redovnih, preventivnih sistematskih pregleda, promoviraju zdravlje uopće.

Preventivni sistematski pregled provodi se u cilju prevencije bolesti ili ranog otkrivanja bolesti.

Prijeoperativni internistički pregled radi se u svrhu ocjenjivanja općeg zdravstvenog stanja bolesnika pred operaciju, tj. služi za procjenu preoperativnog rizika i obvezan je prije svakog operativnog zahvata.

Preventivni sistematski pregled
Prijeoperativni internistički pregled
  • dr. sc. Ana Barišin
   dr. med., spec. interne medicine, subspec. kardiolog
  • Dinko Ladić
   dr. med., spec. interne medicine, subspec. gastroenterolog
  • Ana Stevanović
   stručna prvostupnica sestrinstva

Na dogovoreni pregled ponijeti svu prijašnju medicinsku dokumentaciju, popisati lijekove koje trenutno uzimate i alergije na lijekove ukoliko postoje uz obiteljsku anamnezu kako bismo stekli što potpuniju sliku o zdravstvenom stanju i doprinijeli dijagnozi i terapiji.