Kardiologija

Bolesti srca i krvnih žila najčešće su bolesti današnjice i najčešći uzrok smrti. Prevencija, pravovremena dijagnostika i adekvatno liječenje od velikog su značaja.

EKG

EKG je osnovno sredstvo za kardiološku procjenu električne aktivnosti srca.

Holter RR krvnog tlaka

Holter RR krvnog tlaka je kontinuirano mjerenje krvnog tlaka 24 sata uz pomoć posebno prilagođenog uređaja.

Ergometrija

Ergometrija je kontinuirano snimanje EKG-a pri doziranom, kontroliranom opterećenju. Pretragom se mogu otkriti srčane bolesti (ishemija, aritmije, neadekvtna hipertenzivna reakcija, slabost…) koje nisu dovoljno izražene da se pokažu u mirovanju.

Ultrazvučna dijagnostika

  • UZV srca s color dopplerom

UZV srca s color dopplerom je ultrazvučna pretraga koja omogućava prikaz srčanog mišića i ovojnica, te srčanih zalistaka i aorte. Pomaže u dijagnosticiranju njihovih bolesti i grešaka.

  • dr. sc. Ana Barišin
    dr. med., spec. interne medicine, subspec. kardiolog
  • Vjekoslav Amidžić
    dr. med., spec. interne medicine, subspec. kardiolog

Ukoliko imate bolove, nelagodu, osjećaj ubrzanog rada ili preskakivanja srca, teže disanje ili brže zamaranje pri naporu – nemojte sami određivati vrstu pretrage.

Dođite na pregled kod kardiologa i zajedno s njegovim stručnim znanjem odredite pretrage koje ćete obaviti, a koje će Vas u najkraćem roku dovesti do tražene dijagnoze.

Kod svakog pregleda i pretrage molimo ponesite sve nalaze koje ste do tada skupili.