Početna / Lokacije / Osijek, J. J. Strossmayera 141 / Nuklearna medicina – PET/CT

Nuklearna medicina – PET/CT

PET/CT Centar Poliklinike Medikol u Osijeku četvrti je centar za dijagnostiku tumorskih bolesti te vrste u Hrvatskoj. Centar je započeo s radom u srpnju 2011.god. PET/CT Centar Osijek nastavna je baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku.

Nastavljajući svoj rad kao ugovorni partner HZZO-a u službi javnog zdravstva Republike Hrvatske a za dobrobit pacijenata, ponosimo se instalacijom novog PET/CT uređaja u Podružnici Osijek, J. J. Strossmayera 141. Bolja rezolucija slike, manja doza zračenja i kraće vrijeme snimanja.

PET/CT je jedna od najsuvremenijih i najosjetljivijih neinvazivnih nuklearnomedicinskih dijagnostičkih metoda današnjice, koja nam kombinacijom PET-a (pozitronske emisijske tomografije), čime se vidi intenzitet nakupljanja glukoze u stanicama, tj. metabolička aktivnost tkiva i organa, te CT-a (kompjutorizirane tomografije), koji pokazuje anatomiju, izgled organa, daje istovremeno informacije i o funkciji i o izgledu tkiva i organa u cijelom organizmu, i upravo je to prednost PET/CT-a spram drugih morfoloških pretraga, tj. CT-a, ujedno i smjernica liječniku koji upućuje bolesnika na pretragu da odabere najbolji, tj. najadekvatniji postupak liječenja kod bolesnika s malignim, srčanim i neurološkim oboljenjima. Prednost PET/CT-a je i što se jednim snimanjem u vidnom polju obuhvati i analizira cijelo tijelo, a ne samo pojedini segment, dakle umjesto nekoliko zasebnih pretraga, koje za pacijenta iziskuju značajno dulje vremena te dijagnostiku na više različitih mjesta, dakle uz vrijeme kao iznimno važan čimbenik, s obzirom da je bolesnicima i njihovim liječnicima u interesu što prije obaviti pretragu kako bi mogli započeti ili nastaviti s daljnjim liječenjem.

PET/CT se primarno rabi kod ljudi s različitim malignim oboljenjima, tj. primjenjuje se u dijagnostici bolesti, dijagnostici nepoznatog primarnog tumora, kliničkom praćenju bolesnika, procjeni proširenosti bolesti i učinka liječenja, tj. u prognozi i praćenju tijeka i ishoda bolesti, te odgovora na različite medikamentozne, kirurške ili neuroradiološke postupke, nakon završenog liječenja u svrhu otkrivanja ostatne bolesti, otkrivanja recidiva, odnosno povrata bolesti i metastaza, te kao pomoć pri određivanju polja zračenja.

Nalaz se analizira vizualno, ali i kvantitativno, tj. intenzitet akumulacije radiofarmaka u tkivima se prema određenim poznatim, unaprijed definiranim parametrima nakon kompjutorske obrade može i izmjeriti, što značajno povećava objektivnost pretrage, te omogućuje usporedbu nalaza napravljenih u različito vrijeme kod istog bolesnika, čime se može pratiti učinak liječenja.

Indikacije za PET/CT su i pojedina neurološka oboljenja, npr. preoperativna obrada medikamentno rezistentne epilepsije, procjena gubitka pamćenja i neuroloških ispada kod bolesnika s demencijom, poglavito u tzv. diferencijalnoj dijagnostici, npr. za razlikovanje Alzheimerove bolesti od drugih oblika demencije, te poremećaji kretanja. PET/CT ima i primjenu u kardiologiji, za procjenu stupnja ishemije i hibernacije, vijabilnosti srčanog mišića, te mogućnosti oporavka srčane funkcije, u pacijenata kod kojih su rezultati drugih dijagnostičkih testova, uključujući i druge nuklearno-medicinske pretrage, nejasni. Koristi se i u dijagnostici vaskulitisa, upalnih promjena velikih krvnih žila, u kontrolnim obradama pacijenata sa aortalnim aneurizmama nakon kirurškog zahvata te kod sumnje na infekciju grafta, i kod febrilnih stanja kojima se unatoč svoj drugoj učinjenoj dijagnostičkoj obradi ne može naći uzrok.

Indikacije za PET/CT su temeljene na znanstvenim činjenicama, tj. na jasno utvrđenim dokazima koji potvrđuju korist pretrage za bolesnike glede procjene stadija i stupnja proširenosti bolesti, a time onda i mogućnosti primjene najadekvatnijeg oblika liječenja te poboljšanja prognoze, ishoda same bolesti. Hrvatsko društvo za nuklearnu medicinu redovito prati smjernice i drugih europskih društava te daje prijedloge za ažuriranje indikacija, sukladno trenutnoj situaciji i dostupnim radiofarmacima u Hrvatskoj.

U rutinskoj dijagnostici glavnina PET/CT pretraga se radi s F-18-fluorodeoksiglukozom (F-18-FDG), koji se od 2010. godine proizvodi u Hrvatskoj u Zagrebu, u tvrtki Ruđer Medikol ciklotron d.o.o.

Osim PET/CT-a s FDG-om  u PET/CT Centrima  moguće je obaviti i PET/CT s F-18-fluorokolinom  (F-18-FCH), primarno kod bolesnika s karcinomom prostate.

Navedene pretrage je temeljem ugovora s HZZO-om moguće obaviti na uputnicu. Poliklinika Medikol je ugovorna ustanova HZZO-a za PET/CT dijagnostiku a prema indikacijama i sukladno općim uvjetima korištenja PET/CT pretrage odobrenog od Povjerenstva za PET/CT Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Osim u Osijeku, PET/CT Centri Poliklinike Medikol nalaze se u Zagrebu, Rijeci i Splitu.

Pozitronska emisijska tomografija (PET/CT)
 • Ljiljana Stanojlović – Botić
  dr.med., specijalistica radiologije
 • Branimir Bradić
  prvostupnik radiološke tehnologije – glavni inženjer
 • Tomislav Golubičić
  prvostupnik radiološke tehnologije
 • Valentina Dević Ileš
  sveučilišna prvostupnica sestrinstva

Protokol za upućivanje bolesnika na PET/CT pretragu

Metoda

Pozitronska emisijska tomografija (PET/CT) je metoda kojom se pomoću radiofarmaka prikazuje funkcionalno stanje tkiva i organa, odnosno metabolička aktivnost stanica. To je najosjetljivija molekularna slikovna metoda današnjice, te je standardna metoda u praćenju bolesnika sa različitim tumorima. PET/CT je osobito koristan za lokalizaciju tumora, procjenu učinka provedene terapije, uznapredovalosti bolesti, detekciju lokalnog recidiva i udaljenih metastaza, a novije PET/CT kamere omogućavaju i preciznije planiranje radioterapije u onkoloških bolesnika. Za slikovni prikaz koristi se radiofarmak 18F-fluorodeoksiglukoza (18F-FDG) koji se injicira intravenski nakon 10-minutnog mirovanja i služi za prikaz metabolizma glukoze. Injicira se oko 370 MBq, snimanje se vrši 60 minuta nakon i.v. injiciranja (u kojem vremenu bolesnik mora mirovati) i traje oko 15 minuta za cijelo tijelo. Analiza digitalnih podataka, dobivenih snimanjem zahtjeva računalnu jedinicu, povezanu sa PET/CT-skenerom, a osim slikovnog prikaza raspodjele FDG-a u organizmu, računalnim matematičkim modelima može se točno kvantificirati metabolička aktivnost u određenoj regiji. U rutinskoj dijagnostici glavnina PET/CT pretraga s 18F-FDG se radi u onkoloških bolesnika, a osim u onkologiji 18F-FDG primjenjuje se i u kardiologiji (za dijagnostiku ishemijske bolesti srca) i neurologiji (epilepsije, demencije). Osim PET/CT s FDG-om u PET/CT Centru moguće je obaviti i snimanje s ostalim radiofarmacima koji su specifični za druge tumore, kao npr. PET/CT s F-Kolinom (FCH) u bolesnika s karcinomom prostate. FCH-PET/CT je od 1.1.2009.g. temeljem ugovora s HZZO-om također moguće obaviti na uputnicu.

Upućivanje bolesnika

Indikacije za PET/CT s 18F-FDG-om (fluorodeoksiglukoza)

Bolesnike na dijagnostički postupak FDG-PET/CT mogu uputiti liječnici slijedećih specijalnosti: onkologije, pulmologije, ginekologije, dermatovenerologije, interne medicine (hematolozi, gastroenterolozi, endokrinolozi), pedijatrije-onkolozi, dakle oni koji se bave bolestima za koje su kliničke indikacije za FDG-PET/CT dokazano učinkovite temeljem provedenih međunarodnih kontroliranih multicentričnih studija (na indikacije):

 1. solitarni čvor u plućima i karcinom pluća
 2. tumori u području glave i vrata
 3. limfomi
 4. melanom
 5. karcinomi štitnjače
 6. kolorektalni karcinom
 7. karcinom jednjaka
 8. karcinom dojke
 9. karcinom ovarija
 10. karcinom jetre, žučnih vodova i žučnjaka
 11. karcinom pankreasa
 12. ostali maligni tumori probavnog trakta (GIST)
 13. maligni tumori uterusa
 14. maligni tumori testisa i muškog spolnog sustava
 15. karcinom bubrega (kod sumnje na proširenu bolest, ne za primarni tumor bubrega)
 16. maligni tumori muskuloskeletnog sustava (sve vrste sarkoma)
 17. tumor nepoznatog porijekla i lokalizacije

Ne-onkološke indikacije koje su dokazano učinkovite (na indikacije) su ishemijska bolest miokarda (nakon provedene kompletne dijagnostičke obrade, te nejasnim nalazima) i epilepsija (preoperativno radi lokalizacije lokusa kod refraktorne epilepsije nejasne lokalizacije).

Sve navedene indikacije su klinički opravdane u okviru osnovnog zdravstvenog osiguranja zemalja Europske unije i SAD-a. Liječnik specijalist nuklearne medicine je dužan biti informiran o trendovima u svjetskoj medicini, obzirom da su u tijeku mnoge studije o primjeni metode kod drugih tumora i bolesti. Ukoliko u skladu sa «Evidence based medicine» dođe do promjena dijagnoza za koje je indiciran PET/CT postupak, u tom slučaju liječnik će pravovremeno izvijestiti o promjenama koje su uslijedile.

Zahtjev za PET/CT

Liječnik specijalist koji upućuje bolesnika na dijagnostički postupak ispunjava formular – zahtjev za dijagnostički postupak u kojem je potrebno navesti određene kliničke podatke o bolesniku kako bi se mogao izvršiti potreban dijagnostički PET/CT protokol. Liječnik specijalist dužan je navesti slijedeće podatke: dijagnoza, izvršeni terapijski postupci, prethodno učinjeni dijagnostički postupci (datum ranijeg PET ili CT snimanja), ostale bolesti radi kojih se liječi bolesnika (osobito dijabetes), koji dijagnostički postupak traži (PET/CT ili PET/CT s dijagnostičkim CT-om) i kliničko pitanje na koje se očekuje odgovor od dijagnostičkog postupka (npr. procjena stupnja proširenosti bolesti, učinka liječenja, povrat bolesti, lokalizacija nepoznatog tumora i sl.).
Download obrasca A

Odobravanje indikacija

Liječnik specijalist nuklearne medicine dužan je imati uvid u kliničke podatke o pacijentu temeljem čega određuje: da li je navedeni postupak opravdan (klinička indikacija), vrijeme kada je optimalno izvršiti navedeno snimanje (prema podacima o izvršenim terapijskim postupcima) i koji radiofarmak je indiciran obzirom na uputnu dijagnozu.
Specijalist nuklearne medicine također je dužan dati pismene upute bolesniku koji se odnose na pripremu bolesnika (razina glukoze za FDG-PET scinitigrafiju mora biti niža od 200 mg/dL). Upute se odnose na dijetni režim, hidraciju i tjelesnu aktivnost koja prethodi snimanju.
Download obrasca B

Protokol za snimanje bolesnika

PET/CT snimanje se može vršiti na slijedeći način:

 1. PET cijelog tijela s istovremenim snimanjem CT-a cijelog tijela (tzv. “low dose” CT) radi korekcije atenuacije PET snimke i točne anatomske lokalizacije lezije
 2. PET tijela od baze lubanje do proksimalnih dijelova natkoljenica s istovremenim snimanjem CT-a tijela (tzv. “low dose” CT) radi korekcije atenuacije PET snimke i točne anatomske lokalizacije lezije
 3. PET određene regije tijela (glava, grudni koš) s istovremenim snimanjem CT-a (tzv. “low dose” CT) navedenog dijela tijela radi korekcije atenuacije PET snimke i točne anatomske lokalizacije lezije.

Liječnik specijalist nuklearne medicine dužan je utvrditi protokol snimanja obzirom na kliničku indikaciju.
Dodatno se u slučaju kliničke indikacije i zahtjeva specijalista koji upućuje bolesnika na PET/CT može izvršiti i dijagnostički CT (s intravenskim kontrastom).

Informirani pristanak

Obzirom da se radi o dijagnostičkom postupku u kojem je bolesnik izložen ionizirajućem zračenju potrebno je bolesnika informirati o mogućim nuspojavama i rizicima. Liječnik specijalist nuklearne medicine dužan je usmeno objasniti bolesniku dijagnostički postupak, te dati na potpis informirani pristanak u kojem su navedene relevantne informacije o PET/CT dijagnostičkom postupku.
Ukoliko se radi dodatno kontrastno CT snimanje liječnik specijalist radiologije dužan je također usmeno objasniti bolesniku dijagnostički postupak, te dati na potpis informirani pristanak u kojem su navedene relevantne informacije o CT dijagnostičkom postupku.
Od 1.1.2009. na uputnicu, a prema ugovoru s HZZO-om može se obaviti i PET/CT pretraga kod karcinoma prostate, a koja se do sada radila isključivo na plaćanje.

Priprema za PET/CT pretragu

Prije zakazanog termina

Pripremite dokumentaciju, koja uključuje:

 1. Kratku povijest bolesti
 2. Naziv lijekova koje trenutno uzimate
 3. Popis terapijskih postupaka koje ste imali (operacija, kemoterapija, radioterapija)
 • Nemojte jesti barem 4 sata prije zakazanog termina: Preporučamo da ništa ne jedete barem 4 sata (optimalno 6 sati) prije Vašeg zakazanog termina (osim uzimanja vode i vaših uobičajenih lijekova)
 • Pijte vodu: Preporučamo da popijete 3-4 čaše vode prije dolaska na PET/CT pretragu
 • Ukoliko uzimate lijekove za dijabetes na dan pretrage postupite uobičajeno. Napomena: terapija inzulinom preporuča se najmanje 1 sat prije dolaska na odjel (odnosno injiciranja radiofarmaka) Sve ostale lijekove možete uzeti kao i obično.
 • Potvrdite Vaš dolazak 24 sata ranije: Potrebno je da potvrdite Vaš dolazak najmanje 24 sata prije zakazanog termina pretrage. Ukoliko Vas osoblje PET/CT Centra ne kontaktira prije zakazanog termina, molimo Vas da potvrdite Vaš dolazak u zakazani termin. Ukoliko niste potvrdili Vaš dolazak zbog izrazito velikih zahtjeva za PET/CT pretragu, Vaš termin može biti prepušten drugom pacijentu.

Na dan zakazanog termina

 • Planirajte boravak oko 2-3 sata u PET/CT Centru na dan pretrage.
 • Nakon registriranja na recepciji PET/CT Centra osoblje će Vam uzeti mali uzorak krvi za analizu razine glukoze u krvi i postaviti Vam mali intravenski put (i.v.) za davanje radiofarmaka zvanog 18F-FDG, te za eventualnu daljnju primjenu i.v. kontrastnog sredstva. Uzimanje uzorka krvi za analizu razine glukoze i aplikacija radiofarmaka su neophodni preduvjeti za obavljanje ove pretrage.
 • Nakon davanja radiofarmaka neophodno je da mirujete sjedeći ili ležeći 60 minuta.
 • Nakon toga radi se snimanje na PET/CT uređaju koje traje oko 15 minuta.

Tijekom pretrage

 • Uobičajeni položaj tijekom snimanja je s rukama iznad glave. Ukoliko mislite da nećete biti u mogućnosti držati ruke iznad glave približno 15 minuta, molimo Vas da to napomenete osoblju kako bi Vam pokušali olakšati samu pretragu.
 • Uređaj je posebno dizajniran tako da se tijekom snimanja minimalizira klaustrofobija kod bolesnika (PET i CT su odvojeni).

Često postavljana pitanja

Ima li popratnih pojava ?
Nakon injiciranja radiofarmaka FDG-a nećete osjetiti nikakve popratne pojave.

Što trebam raditi nakon što je pretraga obavljena?
Nakon obavljene pretrage možete ići kući i nastaviti s uobičajenim režimom prehrane i uzimanja lijekova. Preporuča se da nakon pretrage pijete što više vode da se pospješi izlučivanje radiofarmaka. Preporuča se također izbjegavati kontakt s djecom i trudnicama tijekom tog dana.

Kako ću saznati o nalazu nakon obavljene pretrage?
Nalaz Vaše pretrage će se nakon dva dana proslijediti Vama ili liječniku koji Vas je uputio na pretragu.

Mogu li obaviti PET/CT pretragu ako sam alergičan na i.v. kontrastno sredstvo?
Da, jer to nije povezano s radiofarmakom FDG-om koji se injicira kod PET studija. Potrebno je ipak da to navedete prilikom pregleda ukoliko je indiciran dijagnostički CT.

Mogu li uzeti svoje lijekove ujutro na dan pretrage?
Da, ukoliko to nisu lijekovi za dijabetes. Lijekove za dijabetes potrebno je uzeti prema uobičajenoj uputi, a inzulin najkasnije 1 sat prije dolaska na odjel. Možete ponijeti i Vaš glukometar.

Mogu li vježbati dan prije pretrage?
Samo uobičajene lagane vježbe.

Mogu li konzumirati alkohol noć prije pretrage?
Najbolje je da ne konzumirate alkohol.

Mogu li ujutro popiti kavu?
Najbolje je ujutro na dan pretrage popiti samo vodu.

Smijem li nositi nakit?
Biti će najbolje da na pretragu dođete bez ikakvog nakita.

Koliko dugo traje pretraga?
Ukupno vrijeme boravka na odjelu je oko 2-3 sata. Samo snimanje traje oko 15 minuta.

Zašto tako dugo?
Potrebno je čekati oko 60 minuta nakon injiciranja radiofarmaka da možemo početi snimanje.

Kako se PET/CT pretraga razlikuje od CT pretrage?
PET nam omogućava praćenje unosa obilježene glukoze odnosno šećera u stanice Vašeg tijela. CT nam omogućava jasni prikaz organa i tkiva. Zbog toga nam PET snimka prikazuju nakupljanje obilježene glukoze u tkivima, a CT prikazuje lokalizaciju i veličinu određene anatomske strukture u kojoj je registrirano nakupljanje.

Indikacije za PET/CT

Indikacije za PET/CT:

Indikacije za PET/CT donijelo je Povjerenstvo za PET/CT Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi u travnju 2011. godine, naknadno je, u lipnju 2011., kao indikacija dodan i karcinom bubrega.

Karcinom pluća:

 • Procjena proširenosti bolesti kod pacijenata s ne-mikrocelularnim karcinomom, a kod kojih je na temelju ostale dijagnostičke obrade indiciran radikalni kirurški zahvat s ciljem izlječenja
 • Obrada solitarnog plućnog čvora nejasne etiologije
 • Kod sumnje na mezoteliom u svrhu planiranja biopsije te za procjenu proširenosti bolesti prije kirurškog zahvata ili radikalne radioterapije

Limfom:

 • Kod pedijatrijskih i odraslih pacijenata s potvrđenom dijagnozom Hodgkin limfoma potrebno je učiniti inicijalni PET/CT pregled prije početka terapije te kontolni pregled nakon 2 ciklusa kemoterapije; u slučaju postojanja rezidualnog tumorskog proces, korisno je ponoviti kontrolni pregled nakon završene terapije (osim ako u međuvremenu na nekom od prethodnih pregleda nije utvrđena potpuna regresija tumorskog procesa)
 • Kod odraslih pacijenata s Hodgkin limfomom visokog gradusa pregled bi trebao biti učinjen inicijalno nakon postavljanja dijagnoze te nakon završene terapije
 • PET/CT može biti koristan kod pacijenata s ranim stadijem folikularnog limfoma, i radi potvrđivanja ranog stadija bolesti prije planirane agresivne terapije
 • Potvrđivanje relapsa bolesti kod Hodgkin limfoma ili agresivnog non-Hodgkin limfoma
 • Kod pacijenata sa agresivnim limfomom i relapsom bolesti za utvrđivanje odgovora na drugu liniju terapije kao i sve slijedeće terapije, i to u slučajevima kada je relaps bio uočljiv PET/CT – om

Kolorektalni karcinom:

 • Kod recidiva bolesti, za procjenu proširenosti bolesti kada postoji vjerovatnost da je recidiv tumora resektabilan ili da se radi o ograničenoj metastatskoj bolesti (u ovoj skupini pacijenata magnetska rezonanca (MR) jetre ima važnu ulogu kao komplementarna metoda, i to za otkrivanje metastaza u jetri koje su manje od rezolucije koju ima FDG PET/CT)
 • Otkrivanje i potvrda recidiva bolesti kod pacijenata s porastom vrijednosti karcinoembrionalnog antigena (CEA), a s nepoznatim mjestom recidiva ili nejasnim nalazima komplementarnih slikovnih metoda prikaza
 • Evaluacija nejasnih presakralnih tvorbi nakon provedene terapije
 • Procjena rektalnog karcinoma nakon provedene neoadjuvantne kemoterapije

Karcinomi jednjaka i želuca:

 • Procjena proširenosti kod pacijenata kod kojih se planira radikalni kirurški zahvat s ciljem izlječenja
 • Kontrola odgovora na neoadjuvantnu terapiju kod pacijenata kod kojih se planira radikalni kirurški zahvat
 • Sumnja na recidiv bolesti kod karcinoma jednjaka i želuca, u slučajevima nejasnih nalaza ostalih slikovnih metoda prikaza

Gastrointestinalni stromalni tumori:

 • Utvrđivanje inicijalnog stadija bolesti prije početka terapije
 • Utvrđivanje odgovora na kemoterapiju

Tumori glave i vrata:

 • Utvrđivanje primarnog sijela karcinoma kod pacijenata s pozitivnim planocelularnim metastatskim limfnim čvorovima u području vrata, a kod kojih je nakon obrade ostalim slikovnim metodama primarno sijelo karcinoma nepoznato
 • U odabranoj skupini pacijenata s poznatim planocelularnim karcinomom područja glave i vrata, s pozitivnim metastatskim promijenjenim limfnim čvorovima, no kod kojih drugim slikovnim metodama nije moguće procijeniti proširenosti bolesti
 • Sumnja na recidiv tumora kod pacijenata s nejasnim nalazima drugih slikovnih metoda
 • Procjena odgovora na kemoterapiju i radioterapiju kod pacijenata s rezidualnim tumorskim procesom

Štitnjača:

 • Kod pacijenata s diferenciranim karcinomom štitnjače nakon prevedene terapije, a kod kojih se nađu povišene vrijednosti tireoglobulina, negativna jodna scintigrafija cijelog tijela, te su nalazi ostalih slojevnih slikovnih metoda nejasni ili uredni
 • Kod pacijenata s medularnim karcinomom štitnjače, nakon provedene terapije, a s povišenim vrijednostima kalcitonina, nejasnim ili urednim nalazima ostalih slikovnih metoda, scintigrafije kosti i scintigrafije oktreotidima

Melanom:

 • Preoperativna procjena proširenosti kod pacijenata sa operabilnim metastatskim karcinomom
 • Preoperativna obrada kod pacijenata s planiranom radikalnom desekcijom limfnih čvorova

Karcinomi testisa:

 • obrada pacijenata s metastatskim seminomom ili teratomom, kod kojih je nakon terapije utvrđeno postojanje rezidualne tumorske mase
 • obrada pacijenata kod kojih postoji sumnja na recidiv seminoma ili teratoma, a kod kojih su nalazi drugih dijagnostičkih metoda nejasni ili uredni

Sarkomi:

 • sumnja na malignu transformaciju pleksiformnih neurofibroma kod pacijenata s neurofibromatozom tipa 1
 • obrada pacijenata s metastatskim sarkomom kod kojih je indicirana metastazektomija jetre ili pluća, a kod kojih nakon obrade drugim slikovnim metodama nije sa sigurnošću isključeno postojanje ekstratorakalne i ekstrahepatalne diseminacije bolesti (čije bi postojanje kontraindiciralo kirurški zahvat)

Karcinomi ženskog spolnog sustava:

 • procjena proširenosti kod visoko rizičnih karcinoma cerviksa, što uključuje:
 • a) pacijentice s visokim stadijem lokalne raširenosti bolesti
 • b) pacijentice kod kojih je na temelju ostalih metoda (npr. MR zdjelice) postavljena sumnja na metastatsku zahvaćenost zdjeličnih limfnih čvorova
 • sumnja na recidiv karcinoma endometrija i cerviksa, nakon što su nalazi ostalih dijagnostičkih metoda nejasni
 • preoperativna procjena proširenosti kod pacijentica kod kojih se planira radikalni kirurški zahvat (zdjelična evisceracija)
 • kod pacijentica sa karcinomom ovarija, a kod kojih postoji porast vrijednosti CEA 125 uz uredne ili nejasne nalaze drugih slikovnih metoda
 • procjena odgovora na kemoterapiju i radioterapiju u skupini pacijentica kod kojih nakon provedene terapije postoji rezidualni tumorski proces

Karcinomi jetre, gušterače i bilijarnog sustava:

 • kod pacijenata koji su kandidati za resekciju adenokarcinoma pankreasa, a kod kojih je procjena proširenosti metastatske bolesti temeljem drugih dijagnostičkih metoda nejasna i nesigurna te bi pozitivan nalaz PET/CT-a značio otklanjanje indikacije za operaciju
 • preoperativno kod pacijenata sa operabilnim primarnim karcinomom jetre i bilijarnog sustava (hepatocelularni karcinom, kolangiokarcinom, karcinom žučnog mjehura), a kod kojih je procjena proširenosti metastatske bolesti temeljem drugih dijagnostičkih metoda nejasna ili nesigurna te bi pozitivan nalaz PET/CT – a značio otklanjanje indikacije za operaciju
 • sumnja na recidiv karcinoma kod pacijenata s nejasnim i nesigurnim nalazom drugih slikovnih metoda

Paraneoplastični sindromi:

 • isključivanje ili otkrivanje okultnog primarnog karcinoma kod pacijenata s manifestacijama maligne bolesti koje nisu metastatke etiologije ( kao npr. neurološki simptomi, povišene razine specifičnih antitijela), a kod kojih su nalazi drugih slikovnih metoda nejasni ili nesigurni

Karcinom dojke:

 • kod pacijentica s izrazito gustim parenhimom dojki, a kod kojih postoji sumnja na recidiv karcinoma
 • procjena proširenosti bolesti prije planirane kirurške resekcije karcinoma
 • u skupini pacijentica s visokim rizikom može biti koristan za procjenu odgovora na kemoterapiju

Neuroendokrini karcinomi:

 • Procjena proširenosti kod pacijenata sa slabo diferenciranim neuroendokrinim tumorima, radi planiranja terapije
 • Peptidi obilježeni galijem – 68, kao na primjer DOTA – oktreotidi, mogu biti korisni u stupnjevanju i utvrđivanju recidiva kod dobro diferenciranih neuroendokrinih tumora (trenutno vrlo rijetko dostupno)

Karcinomi anusa, vulve i penisa:

 • Za sada su vrlo ograničene indikacije u ovoj skupini pacijenata; PET/CT može biti koristan u utvrđivanju proširenosti metastatske bolesti i evaluaciji nejasnih limfnih čvorova

Nepoznati primarni karcinom:

 • PET/CT može biti koristan u pojedinim slučajevima kada drugim slikovnim metodama i patohistološkim nalazima nije otkriven primarni karcinom, a potrebna je palijativna kemoterapija

Rijetki tumori kod djece i mladih:

 • PET/CT može biti koristan u pojedinačnim slučajevima kod djece i adolescenata s rijetkim tumorima kao što su Wilmsov tumor visokog stadija, neuroblastom, hepatoblastom, itd.

Tumori mozga:

 • Razlikovanje radijacijske nekroze i recidiva tumora kod pacijenata s tumorom mozga nakon radioterapije, a kada se drugim kontrolnim slikovnim metodama postavi sumnja na recidiv, no bez definitivne potvrde
 • Razlikovanje tumora i atipične infekcije kod imunokompromitiranih pacijenata s novonastalim lezijama u mozgu, čija je etiologija nejasna s drugim slikovnim metodama

Neurološke indikacije:

 • Određivanje strane kod prednje temporalne lobektomije ili (kod djece) multilobarne resekcije kod pacijenata s kompleksnim parcijalnim epilepijskim napadajima
 • Evaluacija gubitka pamćenja/neuroloških ispada koji upućuju na demenciju te razlikovanje vrsta demencija u odabranoj skupini pacijenata
 • F-DOPA može biti koristan u obradi Parkinsonove bolesti u specijaliziranim centrima

Kardiološke indikacije:

 • U specijaliziranim ustanovama, PET/CT je koristan u utvrđivanju reverzibilnosti ishemije i hibernacije miokarda u odabranoj skupini pacijenata kod kojih su drugi dijagnostički testovi, uključujući konvencionalne izotope, nejasni

Vaskulitis:

 • Koristan u utvrđivanju vrste vaskulitisa i odgovora na terapiju
 • Može doprinijeti u kontrolnim obradama pacijenata sa aortalnim aneurizmama nakon postavljanja stenta ili kirurškog zahvata te može imati vrijednost kod sumnje na infekciju grafta

Febrilna stanja nepoznate etiologije:

 • Za isključivanje maligne bolesti te identifikaciju žarišta druge etiologije kao uzroka febrilnog stanja, i to samo kod odabrane skupine pacijenata kod kojih su nalazi drugih dijagnostičkih metoda nejasni

Ostale indikacije:

 • Noviji radiofarmaci kao što su derivati kolina mogu biti korisni kod pacijenata s karcinomom prostate, tumorima mozga te hepatocelularnim karcinomom; postoje također pozitivni rezultati za karcinome spolnog sustava
 • 18-fluorin-florid može biti koristan za razlikovanje benignih koštanih promjena i metastaza u odabranoj skupini pacijenata

Opći uvjeti korištenja PET/CT pretrage:

Dijagnoza: PET je indiciran samo u kliničkim situacijama u kojima se:

 1. PET rezultati mogu pomoći u izbjegavanju invazivnih dijagnostičkih postupaka, ili u kojima
 2. PET rezultati mogu pomoći u određivanju optimalnog anatomskog položaja bolesti za izvođenje invazivnih dijagnostičkih postupaka. Općenito, za većinu solidnih tumora, patohistološka dijagnoza je napravljena prije izvedbe PET skeniranja. PET skeniranja se obično izvode za definiranje stupnja proširenosti bolesti, radije nego za dijagnosticiranje.

PET nije pokriven kao test probira (tj. testiranje bolesnika bez posebnih znakova i simptoma bolesti)

Staging: PET je indiciran za procjenu stupnja proširenosti bolesti u kliničkim situacijama u kojima se:

 1. (a) stadij raka ostaje u dvojbi nakon završetka standardnih dijagnostičkih obrada, uključujući i konvencionalne slike (kompjutorizirana tomografija (CT), magnetska rezonancija (MR), ili ultrazvuk ), ili
 1. (b) ako je potencijalno mogla zamijeniti jednu ili više konvencionalnih slikovnih studija, kada se očekuje da je informacija dobijena konvencionalnim metodama nedovoljna za kliničku obradu bolesnika, i
 2. Liječenje bolesnika će se razlikovati ovisno o nalazu PET-CT-a, odnosno o stadiju raka koji je identificiran

Restaging: PET je indiciran za restaging:

 1. Nakon završenog liječenja u svrhu otkrivanja rezidualne bolesti,
 2. Za otkrivanje recidiva ili sumnje na presadnice,
 3. Da se utvrdi stupanj poznatog recidiva, ili
 4. Ako se potencijalno može zamijeniti jednu ili više konvencionalnih dijagnostičkih tehnika, odnosno kada se očekuje da konvencionalne radiološke tehnike neće osigurati informacije dovoljne za kliničku obradu bolesnika. Restaging se odnosi na ispitivanje nakon što je liječenje završeno, a pokriveno je u skladu s gore navedenim uvjetima. Također,u tim slučajevima omogućava se korištenje PET-a za praćenje odgovora tumora na liječenje tijekom planiranog trajanja terapije (tj. kada se očekuju promjene u terapiji)

Opći uvjeti: Bez obzira na bilo koje druge odredbe ili uvjete, sve koristi od FDG PET skeniranja, kako bi HZZO finacirao pretragu mora se zadovoljiti slijedeće:

 1. Davatelj usluge PET skeniranja mora čuvati u arhivi uputnicu i dokumentaciju da je dijagnostički postupak izveden po gore definiranim kriterijima i slijedom dobre kliničke prakse.
 2. Liječnik je odgovoran za dokumentiranje medicinske potrebe dijagnostičke pretrage, odnosno da bolesnik ispunjava uvjete navedene u uputama.