Radiologija

Poliklinički odjel za radiologiju Podružnice Osijek opremljen je najsuvremenijim digitalnim uređajima koji omogućuju brzu, kvalitetnu i kompletnu radiološku obradu pacijenata. Digitalna radiološka dijagnostika znatno smanjuju dozu zračenja za razliku od klasične radiološke dijagnostike.

Digitalna radiološka dijagnostika koristi kompjutorsku sliku, dobivenu nakon konverzije rendgenske snimke u digitalnu sliku te omogućuje arhiviranje podataka na CD-u i radiološkom filmu. Pri tome kompjutorska tehnika omogućava proučavanje detalja slike, koji se po potrebi mogu uvećavati, vizualno obraditi i uspoređivati s ranijim nalazima.

MSCT – Višeslojna kompjutorizirana tomografija (64-slojni MSCT) GE Discovery690
Magnetska rezonancija (MR) – 1.5T wide bore, GE Optima450w
 • Mozga
 • Hipofize
 • Sinusa
 • Kralježnice
 • Vrata
 • Abdomena i zdjelice
 • Dojki
Denzitometrija – GE Lunar
Ultrazvuk
 • Ljiljana Stanojlović Botić
  dr. med., spec. radiolog, voditeljica podružnice
 • Branimir Bradić
  prvostupnik radiološke tehnologije, glavni inženjer
 • Tomislav Golubičić
  prvostupnik radiološke tehnologije
 • Josip Pranjić
  prvostupnik radiološke tehnologije