Radiologija

Poliklinički odjel za radiologiju Podružnice Osijek opremljen je najsuvremenijim digitalnim uređajima koji omogućuju brzu, kvalitetnu i kompletnu radiološku obradu pacijenata. Digitalna radiološka dijagnostika znatno smanjuju dozu zračenja za razliku od klasične radiološke dijagnostike.

Digitalna radiološka dijagnostika koristi kompjutorsku sliku, dobivenu nakon konverzije rendgenske snimke u digitalnu sliku te omogućuje arhiviranje podataka na CD-u i radiološkom filmu. Pri tome kompjutorska tehnika omogućava proučavanje detalja slike, koji se po potrebi mogu uvećavati, vizualno obraditi i uspoređivati s ranijim nalazima.

MSCT – Višeslojna kompjutorizirana tomografija (64-slojni MSCT) GE Discovery690
 • Mozga
 • Piramida
 • Orbita
 • Sinusa
 • Vrata
 • Toraksa
 • Toraksa low dose
 • Abdomena
 • Zdjelice
 • Toraksa i abeomena
 • Abdomena i zdjelice
 • Toraksa, abdomena i zdjelice
 • Abdomena i zdjelice – urografija s kontrastom
 • Urotrakta low dose
 • Kralješnice
 • Zgloba / Ekstremiteta
 • Angiografija s kontrastom
Magnetska rezonancija (MR) – 1.5T wide bore, GE Optima450w
 • Mozga
 • Orbita
 • Piramida
 • Hipofize
 • Sinusa
 • Vratne kralješnice
 • Prsne kralješnice
 • Slabinske kralješnice
 • Vrata
 • MRCP
 • Abdomena
 • Zdjelice
 • Zgloba
 • Mekih česti
 • Dojki s kontrastom
 • Angiografija krvnih žila mozga
 • Angiografija krvnih žila vrata
 • Mozga s angiografijom krvnih žila mozga
 • Mozga sa spektroskopijom
 • Perfuzija mozga s kontrastom
Denzitometrija – GE Lunar
Ultrazvuk
 • Ljiljana Stanojlović Botić
  dr. med., spec. radiolog, voditeljica podružnice
 • Branimir Bradić
  prvostupnik radiološke tehnologije, glavni inženjer
 • Tomislav Golubičić
  prvostupnik radiološke tehnologije
 • Josip Pranjić
  prvostupnik radiološke tehnologije