Radiologija

dr. Marčić, Medikol Split

Poliklinički odjel za radiologiju opremljen je dvama uređajima za MR dijagnostiku (MR uređaj jačina 3 Tesla širokog otvora i otvoreni MR uređaj jačine 1,0 Tesla) te 128 slojnim MSCT uređajem, koji omogućuju brzu, kvalitetnu i kompletnu radiološku obradu pacijenata.

Cjelokupna radiološka dijagnostika u potpunosti je informatički povezana te omogućuje arhiviranje podataka i izdavanje slikovnih podataka na CD-u te po potrebi filmu ili papiru. Kompjutorska tehnika omogućava proučavanje detalja slika, koji se mogu uvećavati, vizualno obraditi i uspoređivati s ranijim nalazima.

MR označava snimanje magnetske rezonancije. To je dijagnostička slika koja koristi magnetsko polje i radio valove kako bi se dobile detaljne snimke tkiva i organskih struktura vašeg tijela. Jedinica mjerenja snage magnetskog polja u MR uređaju zove se Tesla (T).

Većina MR uređaja u RH je radne snage od 1,5 Tesla (Ima ih i od 1T i od 0,5T). Međutim 3 Tesla MR djeluje dvostruko snažnije, pružajući veći omjer signala i šuma, što je glavna odrednica u stvaranju najkvalitetnije slike.

Uvođenje 3T MR u našu zdravstvenu ustanovu nudi liječnicima radiolozima, kolegama kliničarima i našim pacijentima najnapredniju dijagnostičku sliku s trenutačno najjasnije mogućim prikazom anatomskih detalja organa i tkiva, kao i najbržom učinkovitosti snimanja što maksimalno skraćuje boravak pacijenta u aparatu.

IZRAZITE PREDNOSTI 3T MR UREĐAJA – u odnosu na MR uređaje slabije jačine magnetnog polja:
 • oštrije i detaljnije slike od 1,5 Tesla MR uređaja – Visoka rezolucija i jasnoća 3 Tesla MRa proizvodi detaljnije slike, što omogućava radiolozima detekciju izrazito malih lezija pri dijagnosticiranju patoloških stanja koja se inače ne vide s manje snažnim uređajima.
 • preciznija dijagnoza zbog sofisticiranijih postupaka snimanja
 • kraće vrijeme snimanja – snimanje je puno brže, obično traje 15-20 minuta što je upola kraće od vremena snimanja s 1,5 Tesla MR uređajem
 • ugodniji doživljaj pacijentu – uređaj ima širok otvor i kratki tunel što znači manji dio tijela pacijenta unutar samog uređaja. Cilindar od 70 cm pruža više prostora, pomaže u smanjivanju anksioznosti i koristan je kod rada s klaustrofobičnim pacijentima.
 • buka aparata za pacijenta smanjena za više od 80%. – percipirani gradijent akustične buke od strane pacijenta smanjen je za više od 80%.
 • visoka kvaliteta slike, u mnogim slučajevima, smanjuje potrebu za dodatnim korištenjem kontrastnih sredstava
 • softver MARS (smanjenje metalnih artefakata) omogućava pacijentima s postojećim metalnim implantatima/vijcima savršeno vidljive snimke
 • pametni softver smanjuje rizik od iskrivljenih slika, čime se smanjuje potreba za ponavljanjem snimanja odnosno povećava dosljednost i brzina ispitivanja

MR uređaj snage 1T Philips Panorama HFO 1.0T

 • uređaj otvorenog tipa, jedini takav u Republici Hrvatskoj, prikladan je za snimanje klaustrofobičnih osoba i djece uz asistenciju roditelja
 • 128-slojni MSCT uređaj koji može izvoditi sve vrste MSCT pregleda uključujući koronarografiju i angiografiju, snimanje svih ostalih krvnih žila u tijelu.
 • Ultrazvučne dijagnostike na suvremenim dijagnostičkim uređajima visoke razlučivosti.
Magnetska rezonancija (MR)
 • Mozga (glave)
 • Vrata
 • Sinusa
 • Kralježnice
 • Kostiju
 • Zglobova i ekstremiteta
 • Abdomena i zdjelice
 • Hipofize
 • Aorte
 • Dojki
 • Prostate
MR
 • Angiografija
MSCT
 • Abdomena
 • Abdomena i zdjelice – urografija
 • Sinusa
 • Glave
 • Kostiju
 • Kralježnice
 • Mozga
 • Toraksa
 • Vrata
 • Zglobova ekstremiteta
MSCT
 • Angiografija
 • Koronarografija
Ultrazvučna dijagnostika
 • Štitnjače
 • Abdomena
 • Dojki
 • Vrata
 • Urotrakta
 • Ivan Šimundić
  dr. med., specijalist radiolog
 • mr.sc. Petar Anić
  dr. med., specijalist radiologije
 • Ljiljana Marčić
  dr. med., specijalistica radiologije
 • Marijana Karlović Vidaković
  dr. med., spec. radiologije
 • Darko Kantoci
  ing. med. radiologije, glavni inženjer
 • Goran Miličević
  magistar radiološke tehnologije
 • Ante Tomić
  prvostupnik radiološke tehnologije
 • Željko Despotović
  prvostupnik radiološke tehnologije
 • Vanesa Stipanov
  prvostupnica radiološke tehnologije
 • Marin Petković
  prvostupnik radiološke tehnologije
 • Alan Papuga
  prvostupnik radiološke tehnologije
 • Nera Derado
  med. sestra, glavna sestra Podružnice
 • Tatjana Marasović
  medicinska sestra
 • Mary Batinić
  stručna prvostupnica sestrinstva