magnetska rezonancija cijelog tijela

Magnetska rezonancija cijelog tijela (MR whole body) omogućava orijentacijsku analizu struktura cijeloga tijela.

Ovom magnetskom rezonancijom je obuhvaćena analiza struktura:

  • glave
  • vrata
  • grudnih organa (toraksa)
  • trbuha (abdomena)
  • zdjelice te
  • zglobno-mišićnih struktura gornjih i donjih ekstremiteta.

Magnetska rezonancija cijelog tijela na MR 3T uređaju

MR cijelog tijela se izvodi na uređaju jakog magnetskog polja od 3T, koji daje preciznu vizualizaciju struktura tijela. Koristi se kao metoda izbora za preventivne preglede, budući da nema štetnog biološkog učinka. Pretraga se preporuča osobama koje su asimptomatske, ali žele pregledati svoje trenutačno zdravstveno stanje. Snimanje traje oko jedan sat i ne primjenjuje se kontrastno sredstvo. Po izvršenom snimanju u slučaju pronalaženja patoloških promjena, neka stanja će biti dovoljno jasna ovim pregledom, a za neka stanja će biti preporučena daljnja obrada.

Dijagnostička pretraga je kontraindicirana u osoba s elektrostimulatorom (pacemaker) te osoba u kojih postoji sumnja na metalno strano tijelo u oku.