MR dojki koristi se u dijagnostici u slučajevima kada mamografija i ultrazvuk ne pomažu u postavljanju konačne dijagnoze. Pored prikaza dobroćudnih promjena, česta je indikacija za pregled prikaz tumorskog procesa prije operativnog zahvata te tijekom poslijeoperacijskog praćenja. Također, sve je veći broj pacijentica upućen na pregled isključivo i kod izrazito velike mogućnosti razvoja zloćudnih tumora dojke.

Riječ je o takozvanoj dinamičkoj pretrazi koja se radi isključivo uz upotrebu kontrastnog sredstva. Pregled je bezbolan, ne koristi ionizirajuće zračenje. Postoje definirani standardi propisani i prihvaćeni od međunarodnih radioloških udruga temeljem kojih se procjenjuju određene promjene u tkivu kao i mogućnost za njihov maligni potencijal.

U formiranju MR nalaza velik utjecaj daju podaci po prethodno učinjenim pretragama kao što su mamografija i ultrazvuk, klinički nalaz te podaci o prethodno učinjenim zahvatima i operacijama. Od iznimne je važnosti da se pregled učini u prvoj polovici menstrualnog ciklusa. Bitno je na umu imati informacije i postojanju tumora dojke kod bliskog krvnog srodnika.

Usporedbom s prethodno učinjenim MR pregledima – ukoliko isti postoje – može se ustvrditi je li promjena uočena i ranije, te da li je veličinom i oblikom bez odstupanja na prethodni nalaz. Komparacija s mamografijom i ultrazvukom također je korisna, posebice ako je indikacija za MR pregled uspostavljena temeljem promjena koje su uočene na tim pregledima.

Zaključno mišljenje, osim dijagnoze, sadrži i preporuku za daljnji postupak ovisno o promjenama koje su dijagnosticirane MR pregledom. Poliklinika Medikol pregled MR dojki nudi u poslovnicama Zagreb, Split, Čakovec i Osijek. Uređaji u Zagrebu i Splitu jačine su 3T, što dodatno optimizira pregled i skraćuje vrijeme pretrage.