U Poliklinici Medikol moguće je obaviti više od 400 različitih laboratorijskih pretraga.

U ponudi se nalaze pretrage:

  • s područja transfuziologije (krvna grupa i RH faktor)
  • pretrage metabolita (bilirubin, glukoza, HbA1c, kreatinin, urea, urati)
  • određivanje hormona (progesteron, testosteron, estradiol, kortizol, inzulin, melatonin, prolaktin, folitropin, beta HCG, TSH, fT3, fT4, T3, T4)
  • osnovne hematološke pretrage (KKS, sedimentacija)
  • pretrage koagulacije (PV, APTV, fibrinogen, D-dimer, Protein C, Protein S)
  • određivanje razine vitamina (folna kiselina, B1, B2, B3, B12, D3, A, C, E, H, K)
  • imunološke pretrage (anti-AChR AMA, anti-tTG, anti-Ttg IgG, Anti dsDNK profil koji uključuje IgG, IgM, IgA)
  • serološki testovi (biljezi hepatitisa A, B, C, HIV kombinirani test, Toxoplasma gondii test, pretraga na Esptein-Barrov virus, testovi na kandidu, COVID antigen testiranje, RT-PCR testiranje)
  • analiza stolice (Haemocult test, stolica mikrobiološki i mikološki, Helicobacter Pylori iz stolice, rota i adeno virus u stolici)
  • panel 20 inhalacijskih i 20 nutritivnih alergena, atopijsko probiranje na 54 alergena, tumorski biljezi (AFP, PSA, CA 15-3, CA 19-9, CA 125, CEA, S-100, CYFRA, NSE, HE4, proGRP).

Pacijenti se prilikom svakog dolaska uvode u računalni sustav putem dodijeljenog bar koda. Vodi se evidencija svih pretraga obavljenih u laboratoriju, tako da je moguće praćenje i usporedba svih napravljenih nalaza.

Ako niste u mogućnosti obaviti vađenje krvi u prostorima Poliklinike, nudimo mogućnost dolaska na vašu lokaciju, na području Grada Zagreba.
Za dolazak je potrebno nazvati kontakt broj 072 12 12 12 od ponedjeljka do petka od 7 do 15 h, a subotom od 7 do 11 h (subote se moraju najaviti dan ranije, odnosno u petak do 12h) ili poslati e-mail na adresu info@medikol.hr, sa zahtjevom potrebnih pretraga i poželjnim terminom vađenja krvi. Gotovi nalazi se šalju na vašu e-mail adresu, u roku 3 sata, osim za neke specifične pretrage koje se ne rade rutinski.

Sve dodatne informacije oko laboratorijskih pretraga možete dobiti putem kontakt forme.