Međunarodni dan medicinskih sestara (International nurses day) svake se godine obilježava 12. svibnja u spomen na rođenje bolničarke Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva. Ona je polovicom 19. stoljeća inicirala ulazak profesionalno obrazovanih žena u zdravstvenu njegu bolesnika.

Sestrinstvo nije posao, to je poziv pokrenut ljubavlju, a medicinska sestra sinonim za ljubaznost, hrabrost, brigu, požrtvovnost, empatiju, nadu, utjehu, suradnju, optimizam.
“Ljubaznost je jezik koji gluhi mogu čuti, a slijepi vidjeti.” (Mark Twain).

Svim našim medicinskim sestrama i tehničarima želimo sretan Međunarodni dan sestrinstva.