Neurološki pregled

Neurologija je grana medicine koja se bavi poremećajima živčanog sustava. Živčani sustav se dijeli na centralni i periferni živčani sustav, a važan dio živčanog sustava koji nije pod našom kontrolom je autonomni živčani sustav.

Funkcioniranje živčanog sustava je izuzetno kompleksno, mnoge funkcionalnosti su i danas nepoznate. Poznavanje funkcioniranja živčanog sustava predstavlja veliki izazov za neuroznanstvenike, neurologe, ali i sve ostale interdisciplinarne struke. Za kvalitetno liječenje neuroloških bolesnika, osim pregleda, ključna je dobra dijagnostička obrada. Bez dobre anamneze i adekvatne dijagnostičke obrade nema ni točne dijagnoze. Pristup neurološkom bolesniku mora biti individualan i interdisciplinaran.

Neurološki pregled

Neurološka ambulanta Poliklinike Medikol djeluje u Zagrebu, Osijeku i Čakovcu. Uz kompletan neurološki pregled možete obaviti:

Neuroimiging dijagnostika predstavlja krunu dijagnostičkih mogućnosti i skraćuje put do točne dijagnoze. To doprinosi bržem liječenju i smanjenju loših ishoda liječenja.

U Hrvatskoj je moždani udar drugi uzrok smrtnosti

Dokazano je da se 80 posto moždanih udara može spriječiti. Prevencija je najbezbolnija i najjeftinija metoda liječenja. Izuzetno veliku ulogu imaju zdrava prehrana, vježbanje, kretanje, dovoljno kvalitetnog sna te očuvanje vlastitog psihičkog integriteta. U prevenciju ubrajamo i stručno liječenje arterijske hipertenzije, šećerne bolesti, dislipidemije i najčešćeg uzroka kardioembolijskog moždanog udara – fibrilacije atrija.

Ukoliko se reagira na vrijeme, liječenje je na obostrano zadovoljstvo najčešće uspješno. Razvojem medicinske znanosti i tehnologije omogućena je pravovremena neuroradiološka obrada, koja jamči sigurnost u liječenju naših pacijenata.

Češće obolijevaju žene

Moždani udar još uvijek predstavlja veliki javnozdravstveni problem. Od moždanog udara umire više žena, nego muškaraca. Međutim, u žena je još uvijek to podcijenjen javnozdravstveni problem te je potrebna edukacija i podizanje svijesti na razini struke i šire javnosti o problemu moždanog udara u žena. Osobito jer moždani udar ubije dvostruko više žena nego rak dojke.

Razvoj medicinske tehnologije, a tu se prvenstveno misli na MR mozga s posebnim mogućnostima procjene oštećenja moždanog tkiva, omogućava pravovremeno i točno liječenje neuroloških bolesnika. Rekanalizacijske metode liječenja predstavljaju veliki iskorak u zbrinjavanju bolesnika s akutni moždanim udarom. U dijagnostičkim trendovima ne zaostajemo za vodećim centrima i klinikama u svijetu, algoritmi liječenja godišnje se usklađuju s centrima izvrsnosti europskih i svjetskih organizacija, što predstavlja veliku sigurnost u zbrinjavanju naših bolesnika.